Beleidsadviseur en secretaris uitvoering aanpak piekbelasting

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 18 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer PDGRTLG20240403_11
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ben jij een gedreven beleidsadviseur en secretaris die zijn of haar expertise wil inzetten voor een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd? Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste collega’s die willen bijdragen aan de aanpak piekbelasting.

Bij de aanpak piekbelasting werken we aan een meer mensgerichte overheid en betere verbinding tussen praktijk en beleid. We willen het vertrouwen in de overheid verbeteren en beter recht doen aan de belangen van burgers en ondernemers in de totstandkoming en uitvoering van beleid. Om hierop een stap te zetten zijn we twee trajecten gestart waarop we versterking nodig hebben.

 1. Het ondernemingsplan

Veel agrarische ondernemers hebben behoefte aan meer duidelijkheid en toekomstperspectief. Er zijn allerlei voorbeelden van agrariërs die plannen hebben gemaakt voor stikstofreductie, maar waarbij er geen perspectief of duidelijkheid is om hiermee daadwerkelijk wat te doen. De ondernemingsplanaanpak moet hierin gaan voorzien en stimuleren dat de sector verder in beweging komt. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken hiertoe in twee pilotregio’s in afstemming met de sector een aanpak uit.

 1. Maatwerk en casuistiek

Onderdeel van een meer mensgerichte aanpak is dat we in uitzonderingsgevallen maatwerk mogelijk willen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om argrariers die willen stoppen met hun bedrijf, maar die om uiteindelopende reden niet binnen de bestaande subsidieregelingen daarvoor vallen. Momenteel werken we uit in welke gevallen we maatwerk mogelijk kunnen maken en wat hiervoor dan nodig is. Vervolgens zullen we dit in de praktijk gaan brengen en proberen belemmeringen weg te nemen.

Voor beide opdrachten geldt dat je intensief samenwerkt in een klein team. Daarbij ben je als beleidssecretaris verantwoordelijk voor de praktische organisatie van het projectteam, het opstellen van projectplannen en het sturen op de voortgang. Je stelt adviezen en presentaties op voor zowel interne als externe stakeholders. Je werkt nauw samen met het team om ervoor te zorgen dat doelstellingen worden gehaald binnen de gestelde deadlines en budgetten. Als beleidsecretaris signaleer je kansen en risico’s en kom je met voorstellen hoe hiermee om te gaan. Je bent het aanspreekpunt voor vragen en verzoeken van teamleden en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen het team.

Beide projectteams zijn, evenals de aanpak piekbelasting als geheel, nog volop in ontwikkeling en projecten kunnen dynamisch zijn en veranderingen in planning en prioriteit vereisen. Het is belangrijk dat je flexibel bent en gemakkelijk kunt schakelen tussen verschillende taken en prioriteiten. Je opereert in een complexe omgeving die samenwerking, creativiteit, flexibiliteit en een stevige aanpak vereist. Indien je bij ons start, dan zullen we samen bepalen welke van de twee opdrachten het beste past. Desgewenst is het mogelijk om in de sollicitatie al een voorkeur aan te geven, maar dit hoeft niet.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG) is onderdeel van het ministerie van LNV en is in 2022 opgericht.

Onze missie? De Rijksoverheid, provincies en andere overheden helpen bij een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie in het landelijk gebied. Dit doen we aan de hand van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We zijn voor grote en urgente maatschappelijke opgaven rondom landbouw, natuur en stikstof, water en klimaat de verbindende schakel tussen het nationaal beleid en de regionale uitvoering.

In de Regieorganisatie komen twee rollen samen. Allereerst een partnerrol gericht op de samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers. Daarnaast hebben we een regierol, waarin we sturen op het realiseren van doelen gebaseerd op gemeenschappelijk bepaalde kaders. Zo schakelen we steeds tussen beleid en uitvoering.

Specifiek om de stikstofbelasting in landelijke gebieden op korte termijn terug te dringen, is binnen het DG RTLG de tijdelijke programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting opgericht.

Programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting
Als beleidsadviseur werk je voor onze nieuwe programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting (UAPB) in Den Haag. Alhoewel de uitvoering is gestart, is de programmadirectie nog vol in opbouw. Er werken circa twintig medewerkers in Den Haag die ervoor zorgen dat de uitvoering in de verschillende provincies goed loopt, waar zo'n 100 zaakbegeleiders in gespek zijn met agrarische ondernemers.

UAPB is een tijdelijk programma en is eind 2022 opgestart. Het doel van het programma is om op (relatief) korte termijn een reductie in stikstofbelasting te realiseren bij ca. 3000 agrarische ondernemingen die veel stikstofneerslag veroorzaken in kwetsbare natuurgebieden. Dit gebeurt vanuit de menselijke maat. Beoogd wordt deze ondernemers te faciiliteren en ondersteunen in het maken van hun keuze. Deze ondernemers kunnen vrijwillig kiezen om doormiddel van verplaatsing, omschakeling, extensiveren, verduurzaming of stoppen te komen tot stikstofreductie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Elene Walgenbach, programmamanager/MT-lid, Uitvoering Aanpak Piekbelasting

06-50186809

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, Senior Adviseur Recruitment

06-50025825

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coordinator casuistiek en maatwerk aanpak piekbelasting

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur kennis

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur bedrijfsvoering CIO office EZK en LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)