Beleidsadviseur conventionele wapenbeheersing en OVSE

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 487647
 • Plaatsingsdatum 1 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De beleidsadviseur conventionele wapenbeheersing is binnen de Bestuursstaf verantwoordelijk voor wapenbeheersingsaangelegenheden en dossierhouder voor militaire aangelegenheden, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), betreffende. Functionaris richt zich o.a. op de vormgeving van de nationale (beleids)standpunten, prioriteitsbepaling, coördinatie en planning in relatie tot wapenbeheersing en vertrouwenwekkende maatregelen. Verdragen en afspraken, en de uitvoering ervan, naast rapportage en aansturingsverificatie, vormen de hoofdmoot van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO, de directie Internationale Aangelegenheden (DIA) van het directoraat-generaal Beleid (DGB), de overige directies binnen de Defensiestaf en het Commando Materieel en Informatietechnologie.

De beleidsadviseur conventionele wapenbeheersing stelt militaire adviezen op t.b.v. het hoofd Multilaterale Militaire Samenwerking, de directeur Internationale Militaire Samenwerking, de CDS en de minister van Defensie. Daarnaast adviseert functionaris de minister van Buitenlandse Zaken, de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVSE te Wenen en de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO.

Taken:
1. Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling:

 • Beleidsnotities, -adviezen en plannen opgesteld o.b.v. kennis, analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages.
 • Beleid van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen beleidsterrein.
 • Ontwikkeling van beleid en adviezen, rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.
 • Ambitieniveau Buitenlandse Zaken afstemmen op militaire uitvoerbaarheid.

2. Besluitvorming:

 • Inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming.
 • Vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen, enz.
 • (Bijdragen aan) implementatie, uitvoering (rapportage) en bewaking.

3. Beleidsimplementatie en -uitvoering:

 • Vertaling beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten, richtlijnen, enz.
 • (Bijdragen aan) implementatie, uitvoering en bewaking.
 • Advisering uitvoeringsinstrumenten (verificatie) op politieke wenselijkheid.

4. Beleidsevaluatie en -monitoring:

 • (Evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd.
 • Voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid.
 • Monitoring beleidsprocessen en -uitvoering, beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen.

5. Projecten:

 • Complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering).
 • Organisatie van multilaterale bijeenkomsten onder MOU of Overeenkomst.

De uitvoering van internationale verdragen en overeenkomsten kent een serie aan rapportageverplichtingen waarbij functionaris een leidende, sturende en zelfwerkzame rol vervult.

Werk / denkniveau

 • wo-werk- en -denkniveau.

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • Kennis van OVSE en NAVO, naast organisatie en werkwijze Buitenlandse Zaken
 • OVSE-instituties en besluitvormingsprocessen
 • Ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Ervaring in een internationale (militaire) omgeving, naast de diplomatieke omgeving
 • Inzicht in de defensieorganisatie
 • Tot stand brengen van (beleids)producten
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van (strategische) ontwikkelingen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal
 • Overzicht bewaren en kansen grijpen voor het onderwerp waar mogelijk.

Competenties

 • omgevingsgericht en -bewust
 • politiek en bestuurlijk sensitief
 • analyseren
 • beïnvloeden
 • adviseren op militair en diplomatiek bestuurlijk/politiek niveau
 • flexibel
 • netwerken
 • militaire diplomatie
 • diplomatiek optreden
 • samenwerken en aansturen
 • plannen en organiseren
 • resultaatgericht
 • hands on
 • creatief

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Indien u op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidscreeningsniveau dient u er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Gewezen militairen kunnen worden aangesteld als burgermedewerker met een tijdelijke aanstelling voor de duur van maximaal drie jaren met een arbeidsduur van maximaal 19 uur per week.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsadviseur conventionele wapenbeheersing is werkzaam in de staf van de Directie Internationale Militaire Samenwerking (IMS) van de Defensiestaf. De Defensiestaf adviseert en ondersteunt de Commandant der Strijdkrachten als belangrijkste militair adviseur van de Minister in zijn verantwoordelijkheid voor de aansturing van de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee, het Commando Materieel en Informatie Technologie, het Defensie Ondersteuningscommando, het Defensie Cyber Commando en het Special Operations Commando. Binnen de Defensiestaf draagt de Directie IMS zorg voor de advisering en ondersteuning van de CDS in zijn verantwoordelijkheid voor de aansturing en uitvoering van internationale militaire samenwerking. Het doel hiervan is om de Nederlandse militaire belangen in internationaal verband te behartigen ter ondersteuning van de taken van de Krijgsmacht. IMS identificeert kansen en mogelijkheden voor structurele internationale militaire samenwerking zowel in bilateraal verband als in multilaterale verbanden (NAVO, EU, BENELUX, VN en OVSE).

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en het Commando Materieel en IT.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Frank de Boer

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistent

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38-40
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Duitsland en Noord-Europa

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur integraal risicomanagement

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd