Beleidsadviseur Bedrijfsvergelijkingen/Projectleider

Unie van Waterschappen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur jaarcontract
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal, HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 30 september Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 12092021
 • Plaatsingsdatum 13 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

FUNCTIE-INFORMATIE
Je wordt onderdeel van het programma Moderne Overheid. Dit programma is op haar dossiers de belangenbehartiger van alle waterschappen in Den Haag en Brussel en laat de waterschappen kennis en ervaringen delen door netwerken te organiseren tussen de waterschappen op alle niveaus. Op deze wijze draagt het programma eraan bij dat de waterschappen kunnen functioneren als een moderne, transparante overheid die goed is toegerust op zijn taken.

Een van de manieren waarop de Unie van Waterschappen het leren tussen waterschappen faciliteert is via het instrument bedrijfsvergelijkingen. Door jaarlijks vergelijkbare gegevens te verzamelen van alle waterschappen worden onderlinge verschillen zichtbaar: een goede basis om van elkaar te leren. De bedrijfsvergelijkingen gaan zowel over de kerntaken van de waterschappen (waterveiligheid, schoon en voldoende water) als over bredere maatschappelijke bijdragen op het gebied van klimaat, internationale samenwerking en biodiversiteit. De bedrijfsvergelijkingen vormen het startpunt voor een goed gesprek, zowel binnen de sector als met belanghebbenden in de omgeving; informeren en leren op basis van ontwikkelingen in het verleden en agenderen en inspireren richting de toekomst. De bedrijfsvergelijkingen vervullen daarmee ook een belangrijke rol in de wens van de waterschappen om een transparante overheid te zijn.

We werken bij de Unie van Waterschappen vanuit onze organisatiewaarden vertrouwen, professionaliteit, verbondenheid, bevlogenheid en openheid en vanuit onze overtuiging dat we staan voor het werk van de waterschappen en de wijze waarop dat is georganiseerd.
Het programma Moderne Overheid bestaat uit 12 adviseurs. In deze functie werk je nauw samen met je collega ondersteunend beleidsadviseur Laura Both.

DIT GA JE DOEN

 • Je coördineert het proces van de bedrijfsvergelijkingen, van vaststellen van de leer- en inzichtbehoefte tot en met de rapportage van de resultaten, in nauwe samenwerking met collega’s binnen en buiten de Unie van Waterschappen;
 • Je verzorgt de interne en externe rapportage en publicatie van de resultaten, onder andere via sectorbrede rapportages (Waterschapspeil) en via het WAVES dashboard en databank (zie ook www.waterschapsspiegel.nl);
 • Je adviseert over de inhoud en opzet van de leerkringen en coördineert de uitvoering;
 • Je signaleert vroegtijdig beleidsontwikkelingen op het gebied van benchmarking/bedrijfsvergelijkingen;
 • Je adviseert directie, bestuur, portefeuillehouders en waterschappen over mogelijke toepassing van de cijfers en inzichten voor leren en verbeteren;
 • Gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen dus je organiseert voor jouw onderwerpen inhoudelijk de besluitvorming in onze vereniging (procesregie);
 • Je voert het secretariaat van de stuurgroep bedrijfsvergelijkingen en de regiegroep bedrijfsvergelijkingen, bestaande uit waterschappers op alle niveaus;
 • Je bouwt en onderhoudt een intern en extern netwerk.

Unie van Waterschappen

DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN
De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de Nederlandse waterschappen. De 21 waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het beheer van dijken, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen nationaal en internationaal en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Het is een kleine, informele organisatie van zo’n 75 mensen met een passie voor vernieuwen en verbeteren.

De organisatie wordt aangestuurd door één directeur en 4 programmaleiders en een hoofd bedrijfsvoering. Het werk van de Unie van Waterschappen is verdeeld over vijf programma’s/werkvelden:
- Waterbeleid;
- Innovatie, Duurzaamheid en Internationaal;
- Moderne Overheid;
- Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken;
- (interne) Bedrijfsvoering.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Krug

06-51749009

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tamara Middelkoop

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

BI Developer

Sociale Verzekeringsbank
 • Stand­plaats Amstelveen
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Contractmanager

Waterschap Aa en Maas
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Data Modelleur

Sociale Verzekeringsbank
 • Stand­plaats Amstelveen
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd