Beleidsadviseur

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Contractduur Zie vacaturetekst
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 10 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer OM-646
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Word jij onze nieuwe beleidsadviseur op het gebied van integrale jeugdaanpak?

In de openbare ruimte zien we in bepaalde kwetsbare wijken in Amsterdam overlast en criminaliteit onder de jeugd. Jongerenwerkers, straatcoaches en wijkagenten zien bepaalde jongeren afglijden richting criminaliteit. Jongeren worden geronseld voor criminele activiteiten en wapenbezit lijkt steeds meer normaal te zijn. Een van de manieren om dit tegen te gaan en aan te pakken is het integraal samenwerken in de aanpak Jeugd.

Als beleidsadviseur ben jij, vanuit een strafrechtelijk perspectief, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, ondersteuning, implementatie en (on-)gevraagde advisering op het gebied van integrale jeugdaanpak.

Het OM werkt ‘van buiten naar binnen’: jij signaleert en analyseert welke veiligheidsproblemen moeten worden aangepakt waarbij het strafrecht niet als ultimum remedium maar als optimum remedium een meerwaarde heeft bij een zo effectief mogelijke integrale aanpak.

Jij werkt intensief samen met diverse samenwerkingspartners en opereert als sleutelfiguur in de overleggen met de betrokken ketenpartners.

Verder houd jij je bezig met de implementatie van landelijke wetten en richtlijnen en vertaal jij strategische of landelijke afspraken naar het operationeel niveau en vice versa.

Je werkt nauw samen met de coördinerend jeugdofficier, de beleidsadviseur Jeugd en de junior beleidsmedewerker.

Het betreft een nieuwe functie en je bent bereid om hier verdere invulling aan te geven

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken bij het Arrondissementsparket Amsterdam betekent werken in de bruisende hoofdstad van Nederland. Een kleurrijke stad met een rijke historie en cultuur. Met meer dan 400 collega’s lever je een bijdrage aan de veiligheid en het rechtvaardigheidsgevoel van iedereen die in de Amsterdamse regio woont, werkt of verblijft.

Deze afdeling bestaat uit 28 collega’s, verdeeld over vier clusters: Communicatie & Voorlichting, Bestuurlijke en Juridische Zaken, Beleidsondersteuning en Bewaken & Beveiligen. B&S fungeert als brug tussen de binnen- en buitenwereld, maar ook intern tussen de verschillende teams en de verschillende OM-onderdelen onderling. Zo adviseert B&S de parketleiding over de prioriteiten en de samenhang van het strategisch beleid van het Parket Amsterdam. B&S is de motor in het krachtenveld van netwerkpartners waarin zij het OM vertegenwoordigen als betrouwbare partner en het gezag over de opsporing. De afdeling zorgt er voor dat het OM de juiste zaken oppakt, verwerkt (context)informatie, adviseert op verschillende beleidsterreinen en houdt zich bezig met uiteenlopende en vaak maatschappelijk gevoelige veiligheidsvraagstukken. Denk hierbij aan de aanpak van ondermijning, mensenhandel en cybercrime, maar ook onze (integrale) persoonsgerichte aanpakken, (jeugd)groepsaanpak en slachtofferzorg. Als Amsterdam willen we toonaangevend zijn in het bereiken van een zo groot mogelijk maatschappelijk effect en via B&S onze missie en visie zowel lokaal als landelijk zichtbaar profileren.


Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jacqueline Hirsch, plv. hoofd team B&S/senior beleidsadviseur

06-48136051

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dymph Hollander, HR Adviseur

06-54297961

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Bestuurlijke Juridische Zaken

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeksjurist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur Intell

Ministerie van Justitie en Veiligheid (Openbaar Ministerie)
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd