Behandelcoördinator/GZ-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 2 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DJI_547_18
 • Plaatsingsdatum 6 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

In het penitentiair psychiatrisch centrum van Justitieel Complex Zaanstad verblijven gedetineerden die vanwege hun psychische kwetsbaarheid of psychiatrische aandoening niet in een reguliere gevangenis of huis van bewaring kunnen verblijven. Als behandelcoördinator ben jij verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten op een of meer leefafdelingen.

De patiënten verblijven op leefafdelingen voor maximaal twaalf personen. In hun dagprogramma worden ze begeleid door zorg- en beveiligingsinrichtingswerkers. Samen met het afdelingshoofd geef je vorm aan het leef- en behandelklimaat op jouw afdeling en binnen het team. Hiervoor werk je nauw samen met je collega’s op de afdeling, de psychiater, afdelingsarts en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige.

Je voert opname- en intakegesprekken en regelmatig spreek je patiënten in het kader van de voortgang van hun verblijf of behandeling. Die gesprekken hebben een overwegend motiverend en ondersteunend karakter. Ook zorg je dat behandelplannen op tijd worden opgesteld en geëvalueerd. Je zit behandelplanbesprekingen voor en ziet erop toe dat alle betrokken disciplines hun aandeel leveren. Een eventueel diagnostisch proces coördineer je en op basis van de beschikbare informatie stel je een diagnose. Diagnostische kennis van de patiënt zet je om in bruikbare bejegeningsadviezen op de afdeling. Je indiceert en verwijst door naar aanvullende (vak)therapie en trainingen.

Samen met je collega behandelcoördinatoren coördineer je de in- en doorstroming van patiënten. Daarnaast onderhoud je contacten met meerdere disciplines binnen de instelling (onder andere directie en casemanagers) en met ketenpartners (zoals ggz, reclassering, Openbaar Ministerie, advocaten). Je hebt hierin een coördinerende, adviserende en soms sturende rol. Als gedragsdeskundige word je betrokken bij het eventuele opleggen van sancties of maatregelen bij patiënten. Jouw advies heeft hierbij een bindend karakter.

Als behandelcoördinator fungeer je als spin in het web in een complexe omgeving. Jij gaat altijd op zoek naar de balans tussen de belangen en behoeftes van de patiënt en de realiteit en eisen van het gedwongen justitiële karakter.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en een master psychologie en bent gz-geregistreerd.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de forensische psychiatrie.
 • Je beschikt over gespecialiseerde theoretische kennis van de forensische psychiatrie en psychologie.
 • Je hebt kennis van inhoudelijke en procesmatige aspecten van detentie en psychiatrische behandeling, en inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen.
 • Je hebt kennis van de organisatie van het forensisch psychologisch werkveld en aangrenzende terreinen en je bent op de hoogte van ontwikkelingen.
 • Je hebt kennis van de organisatie en taakverdeling binnen de vestiging en inzicht in de processen.
 • Je hebt kennis van de plichten en bevoegdheden van psychologen volgens de wet BIG en van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures.
 • Je hebt inzicht in psychosociale behandelmethoden en in vakinhoudelijke ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
 • Je hebt een diepgaand inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties.
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen, het werken met multidisciplinaire teams en het coachen van individuen en groepen.
 • Je kunt goed omgaan met ernstig psychisch gestoorde patiënten.
 • Je kunt goed samenwerken met een duale partner.
 • Je drukt jezelf goed uit, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via de link op www.mobiliteitsbank.nl of www.werkenvoornederland.nl.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JC) biedt plaats aan meer dan duizend justitiabelen, waaronder patiënten in een penitentiair psychiatrisch centrum. De vestiging is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. Het JC biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

De kracht van het JC is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JC aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Een justitiabele wordt op basis van zijn gedrag in een programma geplaatst dat hij zelf kan samenstellen. Hij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele krijgt waar mogelijk zeggenschap en regelruimte. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarbij we ondersteunen waar nodig.

Het personeel van het JC is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JC investeert in goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen. Flexibiliteit in het werk, gericht zijn op (eigen) ontwikkeling en een gezonde balans tussen leiding accepteren en eigen regelruimte horen daarbij.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw N. Tonnon, plv. vestigingsdirecteur

06-18308380

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gz-psycholoog / behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Hoofd behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Verpleegkundig specialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)