Begeleider arbeid Detentiecentrum Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Werkplekken 7
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling (1 jaar) met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.209 - €3.135
 • Niveau MBO - 4, MBO - 3
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DJI_678_19_LW25
 • Plaatsingsdatum 16 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Op het Detentiecentrum Schiphol een nieuw productiebedrijf arbeid helpen opbouwen, dát is de uitdaging die jij als begeleider arbeid hebt. Een productiebedrijf waar gedetineerden aan hun vaardigheden werken. Met jouw inzet lever je een belangrijke bijdrage aan hun terugkeer in de maatschappij.

Als begeleider arbeid ben jij in het productiebedrijf verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van productiedoelstellingen die met jou zijn afgesproken. Ook ben je medeverantwoordelijk voor een passende werksfeer. Jij bent degene die discipline, verwachtingen, grenzen en afspraken onder de aandacht van de gedetineerden brengt.

Je stimuleert en motiveert een groep van zo’n twaalf gedetineerden. Daar waar nodig voer je ook voortgangsgesprekken met hen. Op alle fronten kunnen de gedetineerden van elkaar verschillen. Dat kan zijn qua leeftijd of achtergrond, maar ook op het gebied van vaardigheden, motivatie en problematiek. Een groot deel van de tijd ben je actief met de gedetineerden in de productie bezig. Als het nodig is, steek je ook zelf de handen uit de mouwen. Je staat dan ook tussen de gedetineerden, zonder dat dit je positie als begeleider aantast.

Daarnaast horen administratieve werkzaamheden bij je werk. Je zorgt voor de productieplanning, de beloning van de gedetineerden en de kwaliteitsborging. Periodiek werk je aan de rapportages over het gedrag en het ontwikkeltraject van de gedetineerden. En hoewel je zelfstandig werkt, maak je als begeleider arbeid deel uit van een team.

Functie-eisen

Functie-eisen medior begeleider arbeid:

 • Je hebt minimaal een mbo 3-diploma in een technische richting zoals productie, onderhoud, logistiek, metaal, houtbewerking, textiel, voeding, onderhoud gebouwen, of op het gebied van zorg en welzijn.
 • Je hebt enige jaren relevante werkervaring als je een andere opleidingsrichting op mbo 3-niveau hebt gevolgd.
 • Je bent vaardig in het (bij)sturen, instrueren, begeleiden, coachen, stimuleren en motiveren.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je bent gericht op samenwerking met collega’s en onderschrijft het belang van een eenduidige behandeling van de gedetineerden.
 • Je treedt stellig en met rust op, ook in lastige situaties.
 • Je bent in staat om je eigen gedrag kritisch te evalueren, staat open voor feedback van anderen, leert hiervan en wijzigt op grond hiervan je eigen gedrag of standpunten.

De senior begeleider arbeid is medeverantwoordelijk voor een veilig werkklimaat en levert een grote bijdrage aan de controle en kwaliteitsborging. Voor deze senior gelden daarnaast de volgende eisen:

 • Je hebt een mbo 4-diploma.
 • Je bent in staat de medior medewerkers te begeleiden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6, schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.209 Max. €3.135 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling (1 jaar) met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via de link op www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), medische keuring en een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maken deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Voor deze functie worden meerdere vacatures opengesteld. In de startfase gaat het om drie medior en drie senior begeleiders arbeid.
 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar. Bij goed functioneren kan dit worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Wervingsdag op DC Schiphol op 7 maart 2020

  Selectiedag op DC Schiphol op 27 maart 2020

Meer over de functiegroep Inrichtingswerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Gedetineerden in Nederland werken tijdens hun detentie voor de penitentiaire productiebedrijven van In-Made, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hierdoor vergroten zij hun werknemersvaardigheden en competenties en daarmee hun kansen op een betaalde baan na detentie.

Detentiecentrum Schiphol (DCS) is een zelfstandige vestiging en maakt deel uit van de sector Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring. Op DCS verblijven ongeveer vierhonderd gedetineerden in verschillende regimes: huis van bewaring, arrestanten en een extra zorgvoorziening. Daarnaast is er op DCS een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en een afdeling voor bolletjesslikkers van de Koninklijke Marechaussee.

Op DCS zijn we anders gaan werken. Zo zijn we geen vreemdelingenbewaring meer, maar een inrichting voor justitiabelen. Daarom realiseren we op het centrum onder meer een nieuw productiebedrijf. Dit is een meerjarig project en we vragen van de betrokkenen dan ook veel flexibiliteit en improvisatie. In 2020 starten we op kleine schaal met zeven medewerkers arbeid. Over vier jaar moet een volledig productiebedrijf met ongeveer 25 medewerkers operationeel zijn.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Rietveld-Bouhof, Projectsecretaris arbeid

088-0733089

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker arbeid PI Middelburg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior medewerker arbeid PI Arnhem

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior medewerker arbeid PI Achterhoek

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zutphen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd