Basispsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 30 juni
 • Vacaturenummer 3282
 • Plaatsingsdatum 24 december 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Om de samenleving te beschermen is het van belang dat gedetineerden met psychische problematiek medisch behandeld worden. De patiënten van het Justitieel Complex Zaanstad zijn bij jou in goede handen.

Als basisarts werk je op het snijvlak van zorg en justitie. Je behandelt patiënten die verblijven in het penitentiair psychiatrisch centrum van het Justitieel Complex. Vanuit de medische discipline doe jij interventies bij crises en fungeer je als medisch aanspreekpunt voor andere disciplines bij de behandeling van patiënten. Als niet-specialistisch arts werk je onder supervisie van een arts-specialist.

Jouw taken
• Je voert intakegesprekken en bepaalt het benodigde zorgniveau.
• Je verricht dossieronderzoek en wint relevante informatie voor de behandeling in bij onder meer verwijzende instellingen, ggz en familie.
• Je verricht diagnostisch onderzoek en stelt medische diagnoses (op indicatie van de psycholoog of behandelcoördinator).
• Je stelt individuele behandelplannen op en stemt de uitvoering af.
• Je monitort de voortgang en het verloop van de behandeling.
• Je bewaakt en bevordert de onderlinge samenhang en afstemming binnen het multidisciplinaire team.
• Je bewaakt en bevordert het behandelingsklimaat en de bejegening.
• Je adviseert over (disciplinaire) maatregelen, crisisinterventies, verlof of strafonderbreking.
• Je volgt de rechtsgang en de detentieroute en beslist over interne over- en uitplaatsing.
• Je correspondeert met relevante betrokkenen en schrijft observatie- en overdrachtsrapportages.
• Je bepaalt en initieert de nazorg.
• Je beweegt vervolginstellingen tot opname van patiënten en doet de (zorg)inhoudelijke overdracht, afgestemd op de mogelijkheden van de vervolginstelling.
• Je voert diagnostische en therapeutische gesprekken, schrijft benodigde medicatie voor en monitort de werking hiervan.
• Je geeft psycho-educatie aan patiënten over het ziektebeeld en de behandeling (medicatie).
• Je verleent direct hulp in geval van crisis door het voorschrijven van medicatie.
• Je onderkent een mogelijke noodzaak voor dwangmedicatie of het consulteren van een psychiater.
• Je neemt deel aan patiëntoverleggen.
• Je bevordert samen met het afdelingshoofd de motivatie en werkhouding van medewerkers en je coacht hen bij het professionaliseren van therapeutische relaties en teamdynamieken.
• Je werkt mee aan het optimaliseren van de zorgprocessen.
 

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en bent basisarts met een BIG-registratie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de forensische psychiatrie.
 • Je hebt kennis van de organisatie van het forensisch psychiatrisch werkveld en aangrenzende terreinen.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen op het werkterrein.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures.
 • Je hebt inzicht in vakinhoudelijke ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
 • Je bent vaardig in het werken met multidisciplinaire teams.
 • Je bent goed in het coachen van individuen en groepsprocessen.
 • Je kunt goed omgaan met ernstig psychisch gestoorde patiënten.
 • Je bent een teamspeler met een proactieve houding.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing. 

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JC) biedt plaats aan meer dan duizend justitiabelen, waaronder patiënten in een penitentiair psychiatrisch centrum. De vestiging is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. Het JC biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

De kracht van het JC is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JC aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Een justitiabele wordt op basis van zijn gedrag in een programma geplaatst dat hij zelf kan samenstellen. Hij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele krijgt waar mogelijk zeggenschap en regelruimte. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarbij we ondersteunen waar nodig.

Het personeel van het JC is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JC investeert in goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen. Flexibiliteit in het werk, gericht zijn op (eigen) ontwikkeling en een gezonde balans tussen leiding accepteren en eigen regelruimte horen daarbij.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw N. Tonnen, plv. Vestigingsdirecteur

06-18308380

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Basisarts

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog / behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling