Basisarts

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer 3321
 • Plaatsingsdatum 5 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Om de samenleving te beschermen is het van belang dat gedetineerden met psychische problematiek medisch behandeld worden. De patiënten van het Justitieel Complex Zaanstad zijn bij jou in goede handen. Als basisarts werk je op het snijvlak van zorg en justitie. Je behandelt patiënten die verblijven in het penitentiair psychiatrisch centrum van het Justitieel Complex (JC). Vanuit de medische discipline doe jij interventies bij crises en fungeer je als medisch aanspreekpunt voor andere disciplines bij de behandeling van patiënten. Als niet-specialistisch arts werk je onder supervisie van een arts-specialist. Dit biedt een mooie kans om kennis en ervaring op te doen op het snijvlak van psychiatrie en justitie.

Jouw taken
• Je voert intakegesprekken en bepaalt het benodigde zorgniveau.
• Je verricht dossieronderzoek en wint relevante informatie voor de behandeling in bij onder meer verwijzende instellingen, GGZ en familie.
• Je verricht diagnostisch onderzoek en stelt medische diagnoses (op indicatie van de psycholoog of behandelcoördinator).
• Je stelt individuele behandelplannen op en stemt de uitvoering af.
• Je monitort de voortgang en het verloop van de behandeling.
• Je bewaakt en bevordert de onderlinge samenhang en afstemming binnen het multidisciplinaire team.
• Je bewaakt en bevordert het behandelingsklimaat en de bejegening.
• Je adviseert over (disciplinaire) maatregelen, crisisinterventies, verlof of strafonderbreking.

Functie-eisen

• Je hebt academisch niveau en bent basisarts met een BIGregistratie.
• Je hebt bij voorkeur ervaring in de forensische psychiatrie.
• Je hebt kennis van de organisatie van het forensisch psychiatrisch werkveld en aangrenzende terreinen.
• Je hebt kennis van ontwikkelingen op het werkterrein.
• Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures.
• Je bent bereid om je te verdiepen in vakinhoudelijke ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
• Je bent vaardig in het werken met multidisciplinaire teams.
• Je bent goed in het coachen van individuen en groepsprocessen.
• Je kunt goed omgaan met ernstig psychisch gestoorde patiënten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als werkgever hebben wij meer oog voor werk- en privébalans en bieden wij betere werktijden

Bijzonderheden

Je werkplek bestrijkt geheel JC Zaanstad, met de deelgebieden Gevangeniswezen, Huis van Bewaring en PPC (Penitentiair Psychiatrisch Centrum).

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Het gaat om een vast dienstverband, waarbij we je in eerste instantie een jaarcontract aanbieden

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Justitiële inrichtingen worden gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan regels en protocollen. Systemen en cijfers zijn dikwijls leidend en vrijwel alles is vastgelegd in regelgeving om te voldoen aan onze beveiligings– en resocialisatieopdracht. In JC Zaanstad staat de uitvoering van het D&R- plan van justitiabelen centraal, de organisatie is flexibel, maakt deel uit van de samenleving en in staat is om in te spelen op veranderingen. Een organisatie waarin systemen ondersteunend zijn aan onze processen in laats van leidend. Uiteraard binnen de missie van DJI. Dit betekent uiteraard niet dat we afscheid nemen van de regels, maar we gaan in gesprek met elkaar met als doel om continue te verbeteren. Geen regels om regels dus. Hierdoor ontstaat een organisatie waarin professionaliteit, vertrouwen en verbinding onze basis is. De teams op de leefafdelingen worden “crossfunctioneel” samengesteld. In een crossfunctioneel team brengt JC Zaanstad medewerkers uit verschillende functiegroepen bijeen en faciliteert hen om samen te werken aan de teamresultaten. Centraal staat hierbij de justitiabele, die middels het D&R-plan werkt aan zelfredzaamheid en succesvolle reintegratie. Teamleden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze versterken elkaars kwaliteiten en werken samen om het gewenste resultaat te behalen. Zij hebben hiervoor regelruimte binnen de gestelde kaders. De leidinggevende faciliteert, ondersteunt en stuurt op het teamresultaat. De leidinggevende begeleidt de individuele teamleden in hun ontwikkeling, kennis en gedrag, zodat zij optimaal een bijdrage aan het resultaat kunnen leveren. Dit doet hij samen met de HRpartner.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw J. Sol, hr-adviseur

06-18609162

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw R. Sahin, Recruiter DJI

06-25690387

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gz-psycholoog / behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig zorg- en behandelinrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Basispsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd