Basis arts/ medisch adviseur IND Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 7 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IND/ DH/DV/ 2020/218
 • Plaatsingsdatum 20 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Dienstverlenen bij de afdeling Expertise team Beoordeling en Medisch Advies (BMA) een vacature voor medisch adviseur (FGR adviseur S13) Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Heb je nog geen arbeidsovereenkomst bij de Rijksoverheid dan krijg je eerst een tijdelijke aanstelling voor 12 maanden.

De IND legt de medisch adviseur van BMA vragen voor die op medisch gebied liggen omdat voor het beantwoorden daarvan medische deskundigheid noodzakelijk is. De medisch adviseurs vormen hun oordeel over de medische aspecten van een zaak op basis van medische stukken over de patiënt die zij (met toestemming van de betrokken patiënt) te zien krijgen. Vervolgens beantwoorden zij op objectieve wijze de voorgelegde vragen.
De medisch adviseurs nemen hierbij een onafhankelijke en onpartijdige positie in, zowel ten opzichte van de vreemdeling als van de (vreemdelingrechtelijke besluitvorming van de) IND.
De medisch adviseur brengt op basis van professioneel autonome beantwoording van de voorgelegde vraagstelling medisch advies uit aan de IND.

De vraagstelling aan het BMA vloeit rechtstreeks voort uit het vreemdelingenbeleid. Dat beleid is voor de adviserende arts een gegeven.
De IND legt de medisch adviseur van BMA vragen voor die op medisch gebied liggen omdat voor het beantwoorden daarvan medische deskundigheid noodzakelijk is. De medisch adviseurs vormen hun oordeel over de medische aspecten van een zaak op basis van medische stukken over de patiënt die zij (met toestemming van de betrokken patiënt) te zien krijgen. Vervolgens beantwoorden zij op objectieve wijze de voorgelegde vragen.
Zij nemen hierbij een onafhankelijke en onpartijdige positie in, zowel ten opzichte van de vreemdeling als van de (vreemdelingrechtelijke besluitvorming van de) IND.

De vragen worden door de medisch adviseurs van BMA steeds uitsluitend beantwoord op basis van medische aspecten.
De vreemdelingrechtelijke beslissing en/of beslissing over terugkeer die na een medisch advies valt, valt buiten de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur.

Hervestigingsmissies
BMA adviseert de unit hervestigingszaken (HVZ) van de IND en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de gezondheidssituatie van door UNHCR als vluchteling erkende vreemdelingen die worden voorgedragen voor hervestiging in Nederland. De artsen van BMA maken daartoe, op toerbeurt, deel uit van de zogenoemde hervestigingsmissies.

Functie-eisen

Voor deze functies zoeken we kandidaten die de opleiding tot arts hebben voltooid en BIG geregistreerd zijn. Een afgeronde opleiding tot sociaal geneeskundige en ervaring met medische advisering zijn pluspunten. Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties
Van de medisch adviseur wordt verwacht dat die beschikt over een goed analytisch vermogen, creativiteit, flexibiliteit en in staat is om een netwerk op te bouwen.
Bovendien is het van belang dat affiniteit bestaat voor de juridische en beleidsmatige component die bij het adviseren voor BMA komt kijken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek, behalve als je een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!
De Directie Dienstverlenen (DV) wordt gekenmerkt door afdelingen en teams met zeer uiteenlopende activiteiten. Ze hebben allemaal specifieke expertise, maar herkennen zich ook allemaal in de rode draad uit het Dienstverleningsconcept 2025: iedere klant krijgt de behandeling die hij of zij verdient. Of dat nu een klant is bij onze loketten, in het buitenland, bij andere directies of bij ketenpartners: wij leveren professioneel maatwerk dat er toe doet!

De maatschappelijke opdracht van de IND en de doelen die we in het jaarplan IND 2020 hebben opgenomen vormen de leidraad voor ons werk. Daar willen we als directie zichtbaar en zinvol aan bijdragen.
De directie Dienstverlenen is opgebouwd uit zes afdelingen: Particulier & Zakelijk, Keten, Communicatie, Innovatie & Standaardisatie, Expertise en Handhaving en voorziet andere IND-directies waar beslis- en handhavingsprocessen zijn belegd, van specifieke kennis en expertise.
Onze medewerkers zijn de belangrijkste schakel bij het realiseren van al onze ambities. De vanzelfsprekende zorg voor hen gaat verder dan training, opleiding en interessant werk. Even belangrijk is het om een veilige omgeving te creëren, waarin tegenspraak op alle niveaus mogelijk is en medewerkers en managers weten waar ze met hun zorgen, klachten en integriteitsdilemma´s terecht kunnen.
De directie wordt ondersteund door een kleine staf.

Afdeling Expertise
De afdeling Expertise bestaat uit de volgende teams:

 • Onderzoek en Expertise Land en Taal
 • Bureau Documenten, team Onderzoek en Expertise Documenten
 • Bureau Documenten, team Beheer Documenten
 • Beoordeling en Medisch advies

BMA
Bij BMA zijn, naast het hoofd en de adviseur bedrijfsvoering, vier artsen in vaste dienst. Zij worden ondersteund door een administratie (vijf medewerkers) die onder meer verantwoordelijk is voor opvragen van medische gegevens en het samenstellen van de medische dossiers.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Operationeel) Manager IND Zwolle

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Zwolle (Zuiderzeelaan 43-51)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Redacteur online IND Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Operationeel) Manager IND Schiphol

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Schiphol (gemeente Haarlemmermeer)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd