• Den Helder
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • €2.890 - €4.005 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 7 juli 2024 Nog 12 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 582155, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Werkzaamheden:

1. Draagt zorg voor audits en planningen binnen CZSK, door:

 • Het opstellen van de integrale planning voor de lange, middellange en korte termijn t.b.v. interne audits CZSK op alle compliance gebieden in samenspraak met het auditteam en het actualiseren hiervan en adviseren en oplossingen aangeven;
 • Het opstellen van integrale planning van overige domeingebieden i.r.t. Integraal Risk Management;
 • Het afstemmen van de (concept) planning met domeinmanagers (o.a. Security, Export Control, Voedselveiligheid, F&C, etc.) en het eventueel aanpassen vna ddat concept en eventueel aandragen van adviezen mbt aanpassingen;
 • Het bekendstellen van het jaarprogramma interne integrale audits en IRM audits bij de directie CZSK en de Safety Managers / Stakeholders ter appreciatie;
 • Het coördineren bewaken van de van de totstandkoming van de interne en externe auditplanning en het voorbereiden van de audits (korte termijn);
 • Het borgen bewaken van de aanlevering van de gevraagde (audit)documentatie;
 • het adviseren en oplossen van knelpunten in de planning;
 • het verzorgen van rapportages over de voortgang van de planning en adviseren over de de tijdsrisico's die zich kunnen voordoen;
 • het volgen en bijhouden van de (digitale) auditmonitors van de diverse compliancegebieden;
 • het bewaken m.b.t. auditrapportages en de termijn tussen hoor en wederhoor en het definitieve geapprecieerde rapport;
 • het bewaken en borgen van de interne en externe auditprocessen;
 • Het informeren van het H-VKL en H-Auditing periodiek over de voortgang van het auditprogramma.

2. Plant de CZSK audits, door:

 • het inventariseren en prioriteren van de uit te voeren werkzaamheden;
 • het tijdig signaleren van voortgangsproblemen, het onderzoeken van oorzaken van voortgangsproblemen en het nemen van maatregelen ter voorkoming van achterstanden en het terugkoppelen van wijzigingen met opdrachtgevers en auditteam;
 • het koppelen van de uit te voeren werkzaamheden aan de beschikbare capaciteit;
 • het onderkennen van hiaten in capaciteit en het ondernemen van actie om deze op te lossen;
 • Het doen van aanbevelingen omtrent bijstellingen in de audit planningen;
 • het aangeven van prioriteiten en vereiste kwaliteit van de werkzaamheden;
 • Het voorbereiden (verzamelen, filteren en structureren) van informatie;
 • Het werk voorbereiden, vergaren van documentatie en informatie en aan bieden aan het samengestelde audit team;
 • het uitvoeren van surveys op locatie van klanten, het maken van afspraken met instanties op de locatie van klanten voor de uitvoering en opstellen van audits en rapportages;
 • het overleggen met klanten/opdrachtgevers en/of derden met betrekking tot de audit en werkvoorbereiding;
 • het adviseren inzake audits en het maken van afspraken omtrent de audit data;
 • het na afloop verzamelen van audit rapporten, het bundelen hiervan en aanbieden aan de Leadauditor.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Organisatieontwikkeling bij de Directie Informatie, Bedrijfsvoering en Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

De DIB&B heeft tot doel het organiseren van de bedrijfsvoering en veranderingen van het CZSK. De DIB&B organiseert het CZSK aan de hand van geïntegreerde bedrijfsvoering, Informatie & Technologie (I&T), besturing, regie, advies en strategische veranderingen, gericht op een effectieve realisatie van maritieme gevechtskracht op en vanuit zee. De directie ondersteunt de Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) in de besturing van het CZSK en adviseert hem in zijn rol als maritiem adviseur van de Commandant der Strijdkrachten (CDS).

De DBI&B bestaat naast de afdeling Organisatieontwikkeling uit de afdelingen de afdeling Strategie & Advies (S&A), de afdeling Integratie (INT), de afdeling Security (SEC), de afdeling Information & Technology (I&T) en de afdeling Veiligheid, Kwaliteit & Leefomgeving (VKL).

De standplaats is Complex Nieuwe Haven in Den Helder.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. C.S. Haites

0637456231

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Audit planner

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • MBO - 4
 • 38
 • schaal 7
  €2.890 - €4.005 (bruto)

Lead auditor

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • HBO oude stijl
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Security Compliance Quality Manager

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)