• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 17 juli Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 472057
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Audit coördinator!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Audit coördinator heb je een belangrijke rol in het adviseren en coördineren van verschillende audits, bewaking van opvolging van de bevindingen en beheer van het managementsysteem.

Wat ga je doen?

Je adviseert de directie van de DMO over risico’s, knelpunten en ontwikkelingen op de gebieden veiligheid, gezondheid en milieu (VGM);

 • Je bent de coördinator voor de interne VGM-audits, beheert de pool van interne en extern ingehuurde auditors, zet deze in en treedt zelf ook op als lead auditor;
 • Je bewaakt de voortgang van de uitvoering van de geïdentificeerde verbetermaatregelen, evalueert deze en rapporteert periodiek aan het management;
 • Je beheert de systeemdocumentatie van het Veiligheids- Gezondheids- en Milieumanagementsysteem van de DMO (VGMDMO);
 • Je coördineert de externe certificering van het VGMDMO en draagt zorg voor het in stand houden van deze certificering.

Binnen deze functie is het van belang dat je op de hoogte bent van de Nederlandse Arbo- en Milieuwetgeving, Europese regelgeving, het Arbobeleid en Milieubeleid Defensie, de BPB-cyclus en de bedrijfsvoering van Defensie. Je neemt zelfstandig beslissingen over de inhoud van de adviezen aan de directies en bedrijven en stelt binnen het werkveld prioriteiten. Risicomanagement is van belang bij het inzichtelijk maken (herkennen) en kwantificeren van de diverse generieke risico's op het gebied van VKAM ten aanzien van de DMO activiteiten, producten en diensten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Standplaats: Kromhout Kazerne in Utrecht

Je gaat werken bij het cluster VKAM, dat is ondergebracht bij de directie Bestuur & Bedrijfsvoering, een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het cluster VKAM is kenniscentrum voor de veiligheid en milieuaspecten van het materieel van Defensie.
Het cluster richt zich actief op het beheersen van VKAM-risico’s en maakt daarbij onder meer gebruik van innovatieve toepassingen. De DMO zet zich in om collega’s in binnen- en buitenland zo goed mogelijk te ondersteunen: met het beste materieel, de beste voorraden en de beste ICT. Zo kunnen zij hun taken zo effectief en doelmatig mogelijk blijven uitvoeren.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Justin van der Laan

06-30783039

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur VKAM Milieu Duurzaamheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur VKAM Duurzaamheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur VKAM Veiligheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd