• Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer SG 20-30
 • Plaatsingsdatum 13 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Financiën in Den Haag bewaakt de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgt het goede functioneren van ons financiële stelsel. Om die taken goed uit te kunnen voeren, levert de eenheid Informatisering de beste informatievoorziening voor elke medewerker van het ministerie.

Als Assurancemanager ben jij daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en bijbehorende processen.

Jij stelt de kwaliteitsstrategie en het kwaliteitsplan op en maakt de kwaliteit van opgeleverde producten inzichtelijk. Denk daarbij aan een ICT-project, release of beheerchange. Enerzijds ondersteun je de eenheid Informatisering en de business met advies en uitwerkingen bij het realiseren van kwalitatief goede oplossingen en processen. Anderzijds heb je een auditrol waarbij je toetst op de uitvoering en resultaten en feedback geeft aan de hand van rapportages en concrete aanwijzingen.

In deze functie heb je dus zowel een beleidsmatige als ondersteunende rol voor de verschillende teams binnen de eenheid Informatisering en voor de innovatiemanagers bij het realiseren van hun innovatieve projecten. Als je start met deze functie ligt een belangrijke focus op de advisering over procesmatige en inhoudelijke kwaliteitsaspecten van innovatieve pilots. Zodat deze initiatieven of projecten op een kwalitatief goede manier worden uitgevoerd.

Later voer je samen met de teams binnen de eenheid risicoanalyses uit en stel je maatregelen op voor benoemde risico’s. Voor het managementteam van de eenheid Informatisering en de plaatsvervangend chief information officer stel je rapportages op over de getoetste kwaliteit. Daarnaast verzorg je kwaliteitstrainingen voor medewerkers.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma en academisch niveau.
 • Je hebt ervaring met Professional ITSM Alignment of IT and the Business (ISO 2000).
 • Je hebt ervaring met kwaliteitsmanagement en -borging en het trainen van medewerkers op het gebied van kwaliteit in ICT.
 • Je kunt complexe zaken inzichtelijk maken en anderen overtuigen van jouw ideeën.
 • Je bent je bewust van de omgeving waarin je opereert en welke belangen er spelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Dit is een doorlopende vacature. We beoordelen wekelijks de binnengekomen sollicitaties, zodat jij snel weet waar je aan toe bent. Als wij de geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature mogelijk eerder.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid Informatisering (I) is onderdeel van de directie Bedrijfsvoering en bestaat naast de CIO-office uit de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. De missie van de eenheid is de beste informatievoorziening voor elke medewerker van het ministerie leveren. Vanzelfsprekend staat toegevoegde waarde voor de business centraal.

Beleid, producten en diensten worden in toenemende mate gestandaardiseerd om vandaaruit weer ingezet te worden voor het bieden van maatwerk. Hierdoor is afstemming tussen de behoeften van gebruikers en het benutten van de mogelijkheden van vaak innovatieve oplossingen cruciaal. Ook werken we mee aan de totstandkoming en het beheer van rijksbrede kaders en afspraken waarbinnen de ontwikkeling van producten en diensten plaatsvindt. We behartigen de belangen van het kerndepartement en vertalen de rijkskaders naar departementale kaders.

Centraal in ons handelen staat:

 • Verbinden: vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, voor de medewerkers en managers van het kerndepartement, en gericht op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, met toepassing van best practices, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen: gericht op het versterken van de I-functie, het moderniseren van de technische infrastructuur, het verregaand digitaliseren, het introduceren van nieuwe agile-werkmethodieken, en het verkennen en uitproberen van innovaties en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Team Dienstenmanagement
Het team Dienstenmanagement is binnen de eenheid I verantwoordelijk voor het service- en projectenportfolio. Vanuit het serviceportfolio voeren we de regie over alle bestaande dienstverlening op het gebied van informatievoorziening voor het kerndepartement. Servicemanagement is daarbij het taakveld. Dat is gericht op klanten-, diensten- en leveranciersmanagement. Bij assurancemanagement ligt de focus op de kwaliteit van de dienstverlening.

Vanuit het projectenportfolio regisseren we alles wat te maken heeft met nieuwe dienstverlening aan het kerndepartement. De taakvelden portfoliomanagement en projectmanagementsupport richten zich op de nieuwe en lopende projecten. Innovatiemanagement focust vooral op het onderzoeken van nieuwe informatiebehoefte binnen het kerndepartement en de verbinding met (nieuwe) technologie in de markt.

Om deze verschillende taakvelden te ondersteunen, hebben we binnen het team nagedacht over diverse ondersteunende rollen. Die zijn samengebracht in het officeportfolio. Hierdoor is de operationele en coördinerende ondersteuning breed inzetbaar.

Team Dienstenmanagement werkt met een vaste kern en een flexibele schil. Zo geven we bijvoorbeeld flexibel invulling aan projectarchitectuur en andere (project)disciplines, zoals test- en projectmanagement.

 

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jerry Manduapessy (teamcoördinator van Dienstenmanagement)

06-31783183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema (recruiter)

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT-servicemanager

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker dienstenmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior technisch beheerder Senior IT consultant Vernieuwing en Beheer

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)