Arbo-Inspecteur Goed Werkgeverschap (GWS)

 • Woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €3.091 - €4.921 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-635, Plaatsingsdatum: 11 mei 2024

Van Groningen tot Maastricht en van Enschede tot Den Haag: bedrijven en instellingen moeten zorgen dat iedereen die bij hen werkt, kan rekenen op een gezonde en veilige omgeving. Wil jij erop toezien dat zij zich aan de regels houden?
Veel werk in Nederland vindt plaats in een keten van bedrijven. Het programma Goed werkgeverschap in sectoren en ketens (GWS) richt zich op die sectoren waar de risico’s op eerlijk, gezond en veilig werk zich opstapelen. In de keten kunnen mechanismen werkzaam zijn die de bedrijven lager in de keten in een nadelige positie brengen. Met dit programma speelt de Nederlandse Arbeidsinspectie in op actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
In de praktijk betekent dit dat je inspecteert op veiligheid voor werknemers bij bedrijven in sectoren zoals: Agrarisch & Groen, Industrie, Bouw, Transport & Logistiek en Leisure.
Een onveilige steiger, te zwaar werk of machines die slecht beveiligd zijn: situaties die zich kunnen voordoen als bedrijven zich niet of onvoldoende houden aan onder andere de Arbowet. Als inspecteur Arbo zie je erop toe dat deze wetten op de juiste manier worden nageleefd.
Je voert preventieve (onaangekondigde) inspecties uit, waarbij je alleen of samen met een collega op pad gaat. Je gaat in gesprek met opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en treedt op waar nodig. Als je constateert dat iets niet in orde is, reageer je daarop met bijvoorbeeld een waarschuwing of in het stilleggen van werkzaamheden. Je legt je bevindingen en conclusies helder en duidelijk vast in onze systemen.
Je bent onderdeel van een landelijk team en voert je werkzaamheden landelijk uit, waarbij je standplaats je woonplaats is. Het team bestaat uit Arbo Inspecteurs die actief zijn in de programma’s GWS en Uitzendbureaus. Je kunt altijd bij je teamcollega’s terecht voor hulp of advies. Dat neemt niet weg dat veel aankomt op jouw eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, initiatief en besluitvaardigheid.
Het werk kan dynamisch zijn en het kan gebeuren dat je inspecties moet uitvoeren aan de andere kant van het land, maar wat je zeker weet: jouw werk maakt echt verschil.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie

Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Goed werkgeverschap: Binnen dit programma worden er actieve inspecties gedaan in de sectoren Industrie, Agrarisch & Groen, Bouw, 24-Uursbezorgeconomie, Schoonmaak & Leisure. Veel werk in Nederland vindt plaats in een keten van bedrijven. De keten begint bij een opdrachtgever, waarna aannemers en onderaannemers volgen. Het programma Goed werkgeverschap in sectoren en ketens richt zich op sectoren en ketens waar de risico's op oneerlijk, ongezond en onveilig werk het grootst zijn. Naast de directies Toezicht, Analyse, Programmering en Strategie, Opsporing en Informatievoorziening, hebben we ook de directie Meldingen en Verzoeken binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie. De vakgroep Arbo maakt deel uit van deze directie.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Zuid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Zuid-Oost

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Noord

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd