Analist team Criminele Inlichtingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 augustus
 • Vacaturenummer 61/19-63
 • Plaatsingsdatum 12 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting, uitkerings- en subsidiefraude of fraude met zorggelden. Bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken we aan de opsporing van deze georganiseerde, ondermijnende en complexe criminaliteit. En als analist binnen het team Criminele Inlichtingen van de directie Opsporing draag jij daar flink aan bij.

Het team Criminele Inlichtingen (TCI) zet zich elke dag weer in om fraude en criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Dit doen we door informatie te verzamelen van informanten in het criminele circuit en in de bovenwereld. Als analist volg je de relevante ontwikkelingen op de voet en je anticipeert daarop. Je maakt signaalrapporten en trendbeschrijvingen voor risicoanalyses. Ook onderhoud je een netwerk met TCI-analisten van andere diensten en met de interne analisten.

Als TCI-analist analyseer je beschikbare informatie uit geautomatiseerde bestanden en adviseer je het TCI hierover in relatie tot themagerichte, intelligencegestuurde opsporing en lopende opsporingsonderzoeken, en je legt de bevindingen in rapportages vast. Je beheerst verschillende analysemethoden zoals Hyperion, waarmee je criminele netwerken en activiteiten van subjecten, hun rol en hun sociale netwerk in beeld brengt.

Daarnaast informeer je het Intelligence-overleg en de Stuur- en Weegploeg over criminaliteitsbeelden en (nieuwe) fenomenen en adviseer je beide gremia op het vlak van de prioritering van opsporingsactiviteiten. Op tactisch niveau verschaf je inzicht in de bestaande en/of benodigde informatiepositie van de runners van het TCI, waarbij je ook adviseert over de prioritering van thema’s en de aanpak van criminele clusters. En aan de hand van restinformatie vervaardig je veiligheidsbeelden voor intelligence- en programmagestuurd werken. Bij het analyseren van criminele inlichtingen houd je je aan de regelgeving en procedures uit de Wet politiegegevens, de TCI-regeling en privacyvoorschriften.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar hbo-niveau wat blijkt uit relevante werkervaring en/of een diploma, of we kunnen dit vaststellen via een assessment.
 • Je hebt ervaring in het werken bij een opsporingsinstantie.
 • Je kunt tactische analyses en complexe operationele analyses uitvoeren.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent uitstekend in staat zelfstandig te werken, maar je kunt ook goed samenwerken.
 • Je hebt kennis op het vlak van internationale gegevensuitwisseling.
 • Je kunt zowel tekstmateriaal opmaken als overzichten, tabellen, schema’s en grafieken maken.
 • Je hebt ervaring met iBase, Analyst’s notebook en Summ-IT.
 • Je hebt de (wettelijk) vereiste diploma’s, certificaten en bevoegdheden, waaronder AOA, en specifieke opleidingen voor het werkveld, zoals basiskennis van analysemethoden.
 • Je bent in staat snel een in- en extern netwerk op te bouwen.
 • Je bent positief ingesteld en kunt out-of-the-box-denken.
 • Je bent stressbestendig en flexibel waardoor je goed kunt omgaan met bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten, inclusief het afbreukrisico waarmee dit werk gepaard gaat.
 • Je hebt rijbewijs B en bent in staat én bereid om een motorvoertuig te besturen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4905,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Een screening (A) door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt onderdeel uit van de procedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie SZW valt onder de inspecteur-generaal van het ministerie van SZW en houdt onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. Daarnaast doet de Inspectie SZW onderzoek naar de uitvoering van sociale zekerheidswetten door de in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen verankerde zelfstandige bestuursorganen en gemeenten. Verder heeft de Inspectie een bijzondere opsporingsdienst, de directie Opsporing, die hoofdzakelijk op het terrein van SZW strafrechtelijke onderzoeken verricht, maar op verzoek deels ook op andere terreinen.

Directie Opsporing
De directie Opsporing richt zich voor de Inspectie SZW met inzet van het strafrechtelijk instrumentarium op de bestrijding van arbeidsmarktfraude, uitbuiting, (georganiseerde) uitkeringsfraude en fraude met arbeidsgerelateerde subsidies. Tevens voert de directie Opsporing opsporingsonderzoeken uit voor UWV en SVB als gebruik moet worden gemaakt van bijzondere opsporingsbevoegdheden. De directie is aanspreekpunt voor buitenlandse opsporingsinstanties op het gebied van arbeidsmarktfraude en arbeidsuitbuiting. Het verzorgt de uitvoering van rechtshulpverzoeken van deze instanties. Daarnaast houdt de directie Opsporing zich op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezig met de strafrechtelijke aanpak van zorgfraude.

Team Criminele Inlichtingen
De directie Opsporing bestaat uit een afdeling Recherche SZW en Recherche Zorg. Deze afdelingen zijn weer onderverdeeld in teams. Het team Criminele Inlichtingen is onderdeel van de afdeling Recherche SZW en bestaat uit achttien medewerkers. De werkzaamheden worden gecoördineerd vanuit Den Haag, maar worden verricht vanuit de kantoren in het land.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vincent Leeman

06 500 02 840

Kees Franke

06 300 00 314

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06- 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur arbeidsmarktfraude

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Woonplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Projectleider Meldingen onveilig en ongezond werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag/Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker gezond en veilig werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)