Analist Economische Veiligheid / China (Nationale Veiligheid)

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 20 juni
 • Vacaturenummer BD23/NCTV/230215
 • Plaatsingsdatum 26 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afdeling Analyse Nationale Veiligheid is het inhoudelijke kompas op het gebied van de nationale veiligheid. Wij leveren het juiste inzicht op het juiste moment. Momenteel zoeken wij een analist met een specialisatie op het gebied van economische veiligheid en/of China.

 • Je analyseert zelfstandig of in teamverband dreigingen en risico’s die de nationale veiligheid kunnen aantasten. Dit doe je door het deskundig en onafhankelijk beoordelen, toetsen en duiden van informatie voor een specifiek doel en een specifieke doelgroep;
 • Je identificeert en analyseert trends, fenomenen en ontwikkelingen, zowel multidisciplinair als op het gebied van een specifiek onderwerp, zoals economische veiligheid en/of statelijke dreiging (waaronder China), die kunnen uitmonden in risico’s voor de nationale veiligheid.
 • Je levert een bijdrage aan het formuleren van onderzoeksvragen voor wetenschappelijk onderzoek en/of je begeleidt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door anderen;
 • Je specificeert de informatie- en kennisbehoeften van en voor zowel specifieke doelgroepen als voor eigen analyses en kennisopbouw;
 • Je analyseert informatie van andere (informatieverschaffende) diensten, publiek-private en academische netwerken en uit bestuurlijke bronnen en wetenschappelijk onderzoek (nationaal en internationaal);
 • Je produceert strategische beelden van dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid, inhoudelijke detailstudies, deelonderzoeken of wetenschappelijke fenomeenstudies; je fungeert mogelijk als hoofdredacteur van Dreigingsbeeld Statelijke Actoren.
 • Je draagt de resultaten van de analyses uit en presenteert deze aan doelgroep(en), en je verzorgt presentaties aan (inter-)nationale gremia. Je bent betrokken bij de adviezen aan de politieke en ambtelijke leiding;
 • Je werkt nauw samen met de informatie- en monitorspecialisten voor de vergaring van informatie;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van relevante experts en ingewijden. Je acteert in relevante nationale en internationale gremia van experts;
 • Je geeft vorm aan samenwerkingsverbanden met relevante partijen en stakeholders;
 • Je levert bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en processen van de afdeling Analyse.

Daarnaast draag je bij aan de bredere werkzaamheden van de kerneenheid Analyse, bijvoorbeeld ten tijde van incidenten of ten tijde van een nationale crisis, maar ook voor periodieke producten die het gehele werkveld van de afdeling omvatten.

 • Je bent een inhoudelijk expert op één van huidige focus-gebieden van de NCTV: statelijke dreigingen (w.o. economische veiligheid en/of China);
 • Je herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens en je komt op basis van beschikbare informatie tot een conclusie of standpunt. Je stelt je onafhankelijk op en werkt tegelijkertijd samen met anderen aan een gezamenlijk doel.
 • Je beschikt over een kennis van en hebt ervaring met analysemethoden;
 • Je hebt ervaring met de analyse van complexe maatschappelijke vraagstukken en dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid;
 • Je hebt focus op je omgeving, de eigen organisatie en de partnerorganisaties; competenties als bestuurssensitiviteit, omgevingsbewustzijn en organisatiesensitiviteit zijn aantoonbaar aanwezig;
 • Je ontwikkelt, onderhoudt en benut relaties en contacten, binnen en buiten de organisatie. Je houdt in het handelen rekening met de gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. Je presenteert je analyses en standpunten overtuigend.
 • Je hebt ervaring het structureren van werkzaamheden evenals met projectmatig werken;
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Je bent initiatiefrijk en creatief in het werk;
 • Je beschikt over kennis van en hebt ervaring met de (organisatie van) ketenpartners en andere instituten/partijen binnen het werkveld;
 • Je bent discreet en hebt ervaring in het omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Je bent bereid om in tijden van crises of incidenten buiten kantooruren te werken. Je bent in staat om onder hoge druk en in crisissituaties te presteren.

Voor deze functie is een veiligheidsonderzoek A vereist.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren. Er is sprake van een uitgebreide screening.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de afdeling Analyse Nationale Veiligheid werken circa 35 analisten, informatiespecialisten en monitorspecialisten. Zij verzorgen analyses, zowel thematisch als strategisch, die de basis vormen voor strategie- en beleidsvorming ter bescherming van de belangen of ter verhoging van het weerstandsvermogen door ketenpartners van de NCTV.

Deze analyses bestrijken in beginsel alle onderwerpen die de nationale veiligheid kunnen aantasten. Analyseproducten zijn onder andere het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN), het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA) en het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en verschillende fenomeenstudies. Ook worden analyseproducten gemaakt voor belangrijke ambtelijke en politieke gremia. Dat geldt zowel onder normale omstandigheden, als ook tijdens de zogeheten warme fase, bij relevante incidenten en/of gebeurtenissen.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij ons zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Madelon van Luijk

06-11490120

Rogier van Wanroij

06-31740811

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marcel Janssen

06-15935769

Solliciteren?

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Ministerie van Justitie en Veiligheid) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker

NCTV
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur

Ministerie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd