Ambtelijk opdrachtgever infrastructuur

Vervoerregio Amsterdam

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 4 februari Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer Ambt opdrachtgever
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat ga je doen als ambtelijk opdrachtgever bij de Vervoerregio?
? Je keurt de opdracht aan de opdrachtnemer GVB Railinfrabeheer of Dienst Bijzondere Projecten goed aan de hand van het opdrachtformulier en het plan van aanpak;
? Je monitort de voortgang van de opdracht vanuit de vastgestelde kaders (Uitvoeringsbesluit, opdrachtformulier en/of plan van aanpak), en stuurt bij of doet een her-prioritering indien nodig;
? Je bent het (dagelijks) aanspreekpunt voor de projectorganisatie of andere opdrachtnemers;
? Je fungeert als aanspreekpunt voor het bestuur, directie en teammanager projecten;
? Je toetst het draagvlak en de tevredenheid over de samenwerking binnen en buiten de Vervoerregio;
? Je organiseert escalatie bij geschillen tussen samenwerkingspartijen;
? Je voert de regie over het werkend vervoer systeem (WVS) namens alle partners;
? Je rapporteert periodiek aan de teammanager projecten, de Directie en/of het Bestuur (afhankelijk van de aard van het project) over de voortgang van het project en legt verantwoording af over de (tussen)resultaten en de prognose einde werk.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als team Projecten zorgen we voor de voorbereiding en uitvoering van projecten. Dat kunnen bijvoorbeeld onderzoeksprojecten zijn (verkenningen en planstudies), aanbestedingen van concessies voor het streekvervoer of infrastructurele projecten. Deze projecten worden door de Vervoerregio geïnitieerd en vaak samen met andere (overheid)partners uitgevoerd.
De Ambtelijk opdrachtgever die wij zoeken is verantwoordelijk voor de opdrachtverlening aan GVB railinfrabeheer en de Dienst Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam voor infrastructurele projecten in het metro- en tramareaal.

Vervoerregio Amsterdam

Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken bij een expertorganisatie voor mobiliteits- en bereikbaarheidsopgaven. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vervoerregio Amsterdam

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Beheer, Concessies en Contracten

Vervoerregio Amsterdam
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Expert vastgoed- en grondverwerving

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Proces coördinator regulering

Hoogheemraadschap van Delfland
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd