Allround Netwerkregisseur Wonen met Zorg en GGD

gemeente Zoetermeer

 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.491 - €5.067
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1093698
 • Plaatsingsdatum 26 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Houd jij je graag bezig met complexe dossiers en op zoek naar een dynamische baan waar geen enkele dag hetzelfde is? Heb jij een duidelijke visie op gebied van wonen met zorg en weet jij gemeente Zoetermeer goed te vertegenwoordigen en ons bestuur goed te adviseren, dan zoeken wij jou.

Dit is de rol
In deze functie van Netwerkregisseur bij gemeente Zoetermeer krijg je twee complexe dossiers onder jouw beheer, nl. Wonen met zorg en de GGD. Beide zeer uitdagende dossiers waarvoor verschillende opdrachten zijn geformuleerd.

Opdracht Wonen met zorg
Voor deze collegeperiode is voor het domein WMO een aantal maatschappelijke opgaven geformuleerd. Eén van de opgaven is zorgen voor een passende woon- en leefomgeving voor kwetsbare inwoners. Dit vraagt van diverse partijen inzet: de gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders en zorgkantoor. De gemeente heeft daarbij een regisserende rol. Jij houdt de regie op het onderzoek naar de behoefte aan huisvesting en verblijfsvoorzieningen kwetsbare inwoners. Doel is om de vraag kwalitatief en kwantitatief in beeld te brengen. Op basis van de geformuleerde vraag voer je regie op de realisatie van de juiste voorzieningen. Dit in samenspraak met gemeentelijke afdelingen (Stedelijke Ontwikkeling) en externe partners (zorgverzekeraar, zorgaanbieders, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars) die hiermee van doen hebben.

Opdracht GGD
De GGD is een prominente speler in het gezondheidsbeleid van de Haaglanden gemeenten. Dit is vormgegeven in een Gemeenschappelijke Regeling waarin Zoetermeer deelneemt. Daarnaast neemt Zoetermeer bij de GGD een pakket aan lokale taken af. Voor de GGD zoeken wij een netwerkregisseur die in staat is soepel te opereren in een complex politiek bestuurlijk speelveld. Je neemt deel aan regionale ambtelijke werkgroepen, dit ter voorbereiding op vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks bestuur van de GGD. Je formuleert het beleid voor de GGD op basis van maatschappelijke opgaven die spelen in Zoetermeer en de algemene opdracht aan de gemeenteraad en draagt zorg voor de interne afstemming. Je volgt de verantwoordingscyclus van de GGD (begroting en jaarrekening) en adviseert het college en gemeenteraad. Je houdt toezicht op de WMO opgave dat als taak is belegd bij de GGD. Ook ben jij het aanspreekpunt voor de GGD en voor de portefeuillehouder binnen het college.

Een zeer diverse baan waarbij je de ene keer annotaties voor de wethouder maakt, dan weer beleidsstukken schrijft en een andere dag met zorgorganisaties en projectontwikkelaars om tafel zit om de opgave de hier ligt te realiseren.

Functie-eisen

Dit ben jij
Je hebt een duidelijke realistische visie op vraagstukken binnen het sociale domein. Je weet belangen te analyseren en af te wegen in heldere goed geschreven adviezen, kortom een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen waarin jij niet schuwt om gebruik te maken van jouw overtuigingskracht om de verschillende stakeholders weer op een lijn te krijgen. Jouw interesse gaat uit naar grote complexe vraagstukken en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent ondernemend en visionair ingesteld en daarmee tegelijk resultaatgericht en koersvast. Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar. Je bent energiek, hebt een open houding en kunt overtuigen. Je bent een netwerker pur sang, jij behartigt de belangen van de gemeente in verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Jij draagt zorg voor goede communicatie en effectieve afstemming gericht op de gewenste resultaten.

Dit neem je mee
 • Afgeronde WO-opleiding
 • Minimaal 4 jaarwerkervaring met genoemde werkzaamheden in een complexe politiek bestuurlijke omgeving
 • Kennis van de beleidsterreinen van het Sociaal Domein in de volle breedte
 • Kennis van en ervaring met het afsluiten van contracten
 • Financieel-economische kennis (subsidie, P&C-cyclus)
 • Analytisch vermogen
 • Zeer goede schriftelijk vaardigheden en ervaring met het schrijven van bestuurlijke stukken
Dit zijn wij
Het team Netwerkregie Sociaal Domein bestaat uit 30 man, onderverdeeld in 4 groepen. Er werken netwerkregisseurs WMO, wijkregisseurs, subsidie administratie en projectmedewerkers die zich o.a. bezig houden met de verbinding met het fysieke domein. Het opgaveteam wonen met zorg bestaat uit 4 netwerkregisseurs met elk hun eigen vakgebied.


Dit bieden wij
Gemeente Zoetermeer biedt jou veel mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen! Daarnaast bieden wij jou:
 • Een salaris in schaal 11 van max. 5.067,- bij een fulltime werkweek van 36 uur
 • Een tijdelijk contract voor de duur van 2 jaar
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vrije dagen, pensioenregeling, collectieve ziektekostenverzekering, reiskostenvergoeding en het individueel keuzebudget
 • Een werkplek in hartje Zoetermeer en ruimte voor creativiteit en kwaliteit
 • Werken bij een gemeente waar talentontwikkeling en diversiteit belangrijk zijn

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving
 • Maand­salaris Min €3.491 Max. €5.067 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijn aanbieders en instellingen en verenigingen op het gebied van onderwijs, sport en kunst & cultuur. Het sociaal Domein bestaat naast de beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk tot leerplicht, jeugdzorg of inkomensondersteuning waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.
Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collegas hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Daarbij staan vijf themas centraal:
 • Hart voor de Stad denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
 • Eigen kracht we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
 • Samen bouwen we werken samen met interne en externe partners
 • Tijd & Ruimte om te leren we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
 • Samen bewegen door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mevrouw A. Vera Baeza

06-11218706

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

mevrouw A. Vera Baeza

06-11218706

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

gemeente Zoetermeer nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Jurist Grondzaken

gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Stadsecoloog

Gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Portefeuillemanager Vastgoed Sport / Sociaal / Cultuur

Gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd