Allround medewerker behandelen en ontwikkelen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.750 - €3.885
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD19/JUSTIS/190186
 • Plaatsingsdatum 12 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Justis beoordeelt - namens het ministerie van Justitie en Veiligheid – de betrouwbaarheid van personen en organisaties in Nederland. De afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving) neemt het toezicht daarop voor haar rekening. Door opleiding en ervaring ben jij een echte allrounder in deze specialistische taken en je draagt graag bij aan de rechtstaat en een veiligere samenleving.

Je gaat aan de slag voor de afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis. Daar heb je als allround medewerker taken voor de processen risicomeldingen, informatieverstrekking en garantstellingsregeling curatoren. Bij de uitvoering van je werk houd je je aan wettelijke kaders, geformuleerde beleidslijnen, procesbeschrijvingen en werkinstructies. TRACK is continu bezig met procesoptimalisatie; daar draag je actief aan bij. Je legt verantwoording af aan een operationeel manager.

Binnen het proces risicomeldingen beoordeel je tussentijdse meldingen of er wellicht sprake is van een risico op misbruik van een rechtspersoon. TRACK heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van (rechts)personen. Op basis daarvan geven wij risicomeldingen af.

Het proces informatieverstrekking produceert netwerktekeningen, waarin we de onderlinge relevante relaties tussen natuurlijke en/of rechtspersonen en de daarbij betrokken personen en bedrijven weergeven. Ook relevante faillissementen en ontbindingen nemen we daarin op.

Binnen het proces garantstellingsregeling curatoren beoordeel je verzoeken aan de hand van het juridisch kader. Je denkt mee over mogelijke oplossingen binnen een dossier en weet helder tot een juiste toepassing van de wet op de casus te komen. Je onderzoekt faillissementen, vraagt zo nodig nadere informatie op, verzamelt en analyseert deze en komt vervolgens tot een helder besluit. In voorkomende gevallen vertegenwoordig je de afdeling TRACK buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma rechten, criminologie, MER (management, economie en recht), bestuurskunde of een vergelijkbare opleidingsrichting.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met en kennis van financieel-economische fraude en rechtspersonen.
 • Je hebt kennis van en inzicht in wet- en regelgeving bij de werkprocessen.
 • Je hebt kennis van het TRACK-werkveld.
 • Je hebt oog voor organisatie- en klantbelangen en voor politieke en maatschappelijke gevoeligheden.
 • Je kunt goed analyseren, weet goed een oordeel te vormen en bent besluitvaardig.
 • Je hebt inzicht in het plannen en organiseren van je werkzaamheden.
 • Je communiceert helder, zowel mondeling als op papier.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.750 Max. €3.885 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Omdat het om een vertrouwensfunctie (niveau B) gaat, dient er een Verklaring van Geen Bezwaar te worden afgegeven. Voor verdere informatie: https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken/inhoud/vertrouwensfunctie.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Per 1 juli 2011 is een nieuwe vorm van toezicht op rechtspersonen van start gegaan die doorlopend gedurende de gehele levensduur van de rechtspersoon plaatsvindt. Dit toezicht vindt plaats binnen de afdeling TRACK. TRACK staat voor Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving. De afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen.

Op grond hiervan verstrekt TRACK, proactief dan wel op verzoek, risicomeldingen aan de in de wet genoemde toezichthoudende en opsporende instanties, én informatie over rechtspersonen, tevens aan de hand van zogenoemde netwerktekeningen. Daarnaast voert de afdeling de garantstellingsregeling curatoren uit. Deze regeling stelt curatoren in staat om faillissementsfraude aan te pakken door middel van het ter beschikking stellen van geld (garantstellingen) om onder andere bestuurders aansprakelijk te stellen voor onbehoorlijk bestuur.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Screeningsautoriteit Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties. Daarmee dragen wij bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving. Wij screenen bijvoorbeeld terreinen waarvan de politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is, en hebben dan toegang tot unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Het kan ook zijn dat het bedrijfsleven screent. Omdat wij willen dat dat betrouwbaar gebeurt, screenen wij deze organisaties ook.

Een rechtsstaat kan alleen goed functioneren als de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd. Daarom stellen wij bij het screenen van personen en organisaties de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy wegen wij vanuit een wettelijke basis de belangen van het individu af tegen de belangen van de samenleving.

Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag en het Bibob-advies. Daarnaast contoleren we ook rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. Dat doen we met ongeveer driehonderd mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vincent Dijk, Manager TRACK Cluster 3

06-11192801

Hannah Traudes, Manager TRACK Cluster 2

06-25684099

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Roegsana Jagga, HR-ondersteuner Strategie, Innovatie & Organisatie

06-25685645

Wendy Choy, HR-ondersteuner Personeel, Organisatie & Integriteit

06-50080803

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker behandelen en ontwikkelen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur (met affiniteit toezicht digitale veiligheid)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Expert cybersecurity en cybercrime

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)