• Den Haag
 • HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • €3.484 - €4.868 (bruto)
 • Facilitair / dienstverlening
 • Solliciteer voor 2 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-668, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

De dienstverlening van de overheid aan mensen en ondernemers verbeteren. Een mooie ambitie die jij als afdelingsondersteuner mede waarmaakt! Je gaat aan de slag bij de afdeling Leren en Evalueren van de programmadirectie Werk aan Uitvoering. Vanuit Den Haag ondersteun je je collega’s bij de uitvoering van de plannen van de afdeling en de organisatie van sessies en evenementen.

Wil je impact maken op de samenleving? Krijg jij energie van afwisseling en zorg je er graag voor dat alles op rolletjes loopt? Dan zit je als afdelingsondersteuner helemaal op je plek. Want je draait binnen de afdeling Leren en Evalueren volop mee in de verschillende teams waarin je ondersteunend bent, maar ook initiatief neemt. Omdat de afdeling net is opgericht, mag je vanuit jouw kennis en ervaring meedenken over hoe we de werkzaamheden en processen gaan inrichten binnen de afdeling.

Je ondersteunt bij het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten, (digitale) kennis- en dialoogsessies, overleggen en communicatie-activiteiten. Ook bewaak je de voortgang van de acties van de afdeling en zorg je ervoor dat het digitale archief goed is ingericht. Je ondersteunt bij het inrichten en beheren van een interactieve leeromgeving en een kennisbank en daarnaast draai je ook mee bij de organisatie van grotere bijeenkomsten, zoals de Dag van de Publieke Dienstverlening.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Leren en Evalueren richt zich op het krijgen van inzicht in ervaringen binnen het programma Werk aan Uitvoering (WaU). We doen dit door de WaU-initiatieven van de departementen, publieke dienstverleners en andere partijen te verzamelen, te delen en te analyseren wat wel en niet werkt. Met het idee dat anderen daarvan leren. Ook evalueert en monitort deze afdeling de voortgang, resultaten en effecten van WaU. De afdeling bestaat uit de teams Communicatie, Kennis en Innovatie en Evaluatie en Monitoring. Opgavegericht werken - samen met andere afdelingen binnen de programmadirectie WaU maar ook overheidsbreed - is erg belangrijk om te komen tot duurzame resultaten. De afdeling Leren en Evalueren is één van de 3 afdelingen binnen de nieuwe Programmadirectie Werk aan Uitvoering. De afdeling bestaat nu nog uit 6 enthousiaste collega’s, maar we zijn druk bezig met een uitbreiding. Dit betekent dat we gezamenlijk gaan bouwen aan een nieuwe afdeling.

Het Programma en de Programmadirectie Werk aan Uitvoering

Het contact met de overheid is bepalend voor het vertrouwen van de samenleving in de overheid. Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma met als doel: publieke dienstverlening duurzaam verbeteren. Dienstverlening die aansluit op de verwachtingen en behoeften van mensen en bedrijven en die menselijk, wendbaarder en toekomstbestendig is. Het programma richt zich op de vraagstukken die groter zijn dan één organisatie. Samen proberen departementen, publieke dienstverleners en andere betrokken partijen grote verbeteringen te maken. Dat is uniek. Nergens binnen de overheid werken zoveel organisaties samen aan één doel: betere publieke dienstverlening. De programmadirectie Werk aan Uitvoering faciliteert en ondersteunt dit meerjarige programma (2021-2031) door onder meer overheidsbrede samenwerking te vergroten, kennisdeling en dialoog te faciliteren tussen beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici en vernieuwing en resultaatgerichte verandering aan te jagen. De programmadirectie werkt overheidsbreed, maar is ondergebracht bij het ministerie van SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Juanita Posseth

0624882845

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marianne van der Velden Corporate Recruiter

06 156 94 825

Team Recruitment SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur met contentervaring

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsadviseur Werk aan Uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Omgevingsadviseur Werk aan Uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd