Afdelingsmanager Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid).
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 24 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 22-02
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zichtbaar en proactief bijdragen aan de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en in de wijkverpleging in Nederland. Het verder ontwikkelen van effectief toezicht in een dynamische omgeving. Als afdelingshoofd Verpleging en Verzorging bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sta je hiervoor aan de lat. Toezicht is maatwerk en ons optreden is vaak afhankelijk van de context. Dit vraagt van jou doortastendheid, verbindend vermogen, snelle analyses en oog voor de menselijke maat. Een baan in het hart van de actualiteit waar je echt het verschil kan maken.

De afgelopen jaren heeft de ouderenzorg en het toezicht daarop sterk in de maatschappelijke en politieke belangstelling gestaan. Voor zowel de verpleeghuiszorg als de wijkverpleging is een toezichtvisie voor de komende jaren ontwikkeld. Aan jou de taak om deze samen met de teamleiders en de medewerkers te implementeren en effectief en integraaltoezicht te houden. Een van de uitdagingen hierin is het incidenten- en risico gestuurde toezicht meer te integreren en het toezicht beter aan te laten sluiten bij specifieke regionale vraagstukken.

Je geeft invulling aan de missie van de afdeling: ervoor zorgen dat iedereen kan vertrouwen op goede en veilige verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Samen met de teamleiders binnen de afdeling V&V zie je toe op de voorwaarden voor goede en veilige zorg en op de naleving van wetgeving. Je stimuleert hen om te handelen op basis van gemeenschappelijke belangen, maakt heldere afspraken, bent transparant en je doet wat is afgesproken, waarin je voorbeeldgedrag vertoont. Je hebt een coachend leidinggevende stijl, biedt ruimte en perspectief en stimuleert collega’s om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Het uitwisselen van kennis en deskundigheid, en de flexibele inzetbaarheid binnen de afdeling staat centraal. Teamspirit en een veilige, gezonde werkcultuur zijn belangrijke drijfveren voor jou: samen staan en gaan we ervoor.

Je bent onderdeel van het MT van het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg. Vanuit jouw strategische visie denk je kritisch mee over de effecten van de ontwikkelingen in de organisatie en het werkveld op organisatie, afdeling- en teamniveau.

In het toezicht gaan we uit van vertrouwen in de motivatie van zorgverleners en zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. We leggen hierbij onze focus op persoonsgerichte zorg en vraagstukken in de arbeidsmarkt. De afdeling heeft zich ontwikkeld tot een krachtige speler in het veld en samen met de teamleiders en medewerkers ga jij deze positie verder verstevigen. Vanuit deze gemeenschappelijke basis maak jij verbinding en stimuleer je samenwerking binnen en buiten IGJ.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Verpleging en Verzorging ziet toe op de kwaliteit van zorg voor cliënten in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en thuis door de wijkverpleging, met een persoonsgebonden budget of financiering door zorg in natura. Door toezicht te houden proberen we de zorg in Nederland (nog) beter te maken.

Zowel de verpleeghuiszorg als de wijkverpleging als het toezicht daarop zijn sterk in beweging. Elke zorgaanbieder uit de sector wordt beoordeeld op een aantal thema’s, zoals aandacht voor persoonsgerichte zorg, voldoende en deskundige zorgverleners en sturing door de organisatie op kwaliteit en veiligheid. Daarnaast houden we thematisch toezicht. Maatschappelijke vragen kunnen leiden tot een specifieke focus in het toezicht. Bijvoorbeeld de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte, Covid-19, infectiepreventie en hoe zorgaanbieders hiermee omgaan. Als afdelingsmanager volg jij deze ontwikkelingen op de voet en ben jij het aanspeekpunt voor de koers en richting van IGJ in het toezicht op de verpleeghuiszorg/ouderenzorg en de wijkverpleging.

De afdeling bestaat uit ongeveer 90 medewerkers verdeeld over vijf teams. Drie teams zijn verantwoordelijk voor risico gestuurd toezicht. Zij brengen bezoeken aan zorgaanbieders. Twee teams houden zich met name bezig met incidententoezicht: onderzoek naar meldingen van calamiteiten, geweld in de zorg en ontslagmeldingen.
De afdeling is in de afgelopen 5 jaar gegroeid van 35 naar 90 FTE. Dit komt onder andere door de samenvoeging van het incidenten- en het risico gestuurde toezicht maar ook door extra capaciteit voor het toezicht op verpleeghuiszorg en op nieuwe zorgaanbieders. De afgelopen jaren heeft de focus vooral gelegen op verpleeghuiszorg en natuurlijk ook op corona gerelateerde vraagstukken. De komende jaren zal daarnaast ook gefocust worden op de wijkverpleging en de samenwerking in de regio’s en met de eerstelijnzorg.
Om onze medewerkers goed te kunnen blijven faciliteren in hun werk en ontwikkeling, met als doel goed en effectief toezichthouden, werken we binnen deze afdeling met teamleiders. De teamleiders sturen de teams aan en hebben de personele verantwoordelijkheid. De afdelingsmanager geeft leiding aan deze vijf teamleiders.

De afdeling V&V is onderdeel van het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg dat onder leiding staat van een hoofdinspecteur. Verder bestaat dit domein uit de afdelingen Jeugd, GGZ, Netwerkzorg en Preventie en Gehandicaptenzorg en Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor iedereen, altijd en overal. Dat willen we graag zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom waken wij over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. We handelen vanuit het publieke belang en streven naar toezicht met effect. Daarom kiezen we in ons toezicht voor thema’s en activiteiten die het meest opleveren voor mensen die zorg of jeugdhulp nodig hebben. Met als motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en telt ruim 850 medewerkers. Het toezichtveld is zeer breed en omvat de curatieve zorg, geneesmiddelen, medische technologie en daarnaast de jeugdzorg en de maatschappelijke zorg. Meer weten? Lees meer over ons meerjarenbeleidsplan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Angela van der Putten, Hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg

06-50094066

Ineke Roos, afdelingshoofd Jeugd

06-50054530

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marielle Kamp, MD consultant voor het Ministerie van VWS

06 5005 2293

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Dienstencentrum

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 23 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Rechercheur Opsporing en Boetes

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd R&O

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd