Afdelingsmanager Toezicht

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 20 december Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0478
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Verandering vraagt aandacht. In de transitie bij de Inspectie Leefomgeving en Transport geef jij, als ervaren manager, jouw teamleiders de juiste coaching en begeleiding. Je weet te verbinden, structuur en rust te geven. Je werkt zowel op één van onze kantoren als vanuit huis.

Wat ga je doen als afdelingsmanager?
De verandering waarin je medewerkers zich bevinden, betekent een behoorlijke wijziging in hun manier van werken. Zo maken zij de omslag van sectorgericht naar organisatiebreed werken. Bovendien zet de ILT in op risicogestuurd en datagedreven inspectie. Als zichtbaar aanwezige manager speel jij een belangrijke rol bij het verder vormgeven van deze omslag. Via duidelijke sturing creëer je binnen je afdeling rust en draagvlak voor alle veranderingen. Je ondersteunt je teamleiders en versterkt de onderlinge band en samenwerking.

Je zorgt voor de uitwerking en realisatie van de afdelingsdoelen binnen de koers van de organisatie. Je bent de verbindende schakel tussen het strategisch opererende IG-team en de operatie. Rondom de thema’s die jouw afdeling en de ILT als geheel raken, zoals informatie- en risicogestuurd toezicht, maar ook transport, leefomgeving en duurzaamheid, signaleer jij proactief kansen en leg je de verbinding met andere afdelingen. Hierbij kijk je over de muren en schuttingen heen en zie je mogelijkheden om samen op te trekken en van elkaar te leren. Als manager onderhoud je op strategisch en tactisch niveau de contacten met stakeholders in binnen- en buitenland. Denk hierbij aan de bestuurders, beleidmakers, bedrijfsleven/branches, belangengroepen e.d. en mede-toezichthouders op landelijk en lokaal niveau. Zo haal je buiten naar binnen en vice-versa.

Op energieke en gedreven wijze geef je leiding aan een team van 6 teamleiders en ongeveer 90 medewerkers.

Wat wordt jouw belangrijkste focus als afdelingsmanager gevaarlijke stoffen en organismen?
Jouw afdeling bevindt zich op het snijpunt van leefomgeving- en transportregelgeving en heeft daardoor raakvlakken dwars door heel de ILT. Het is een kennisintensieve afdeling. Jouw focus ligt op het in positie brengen en houden van de afdeling als autoriteit op haar taakvelden. Je zorgt actief voor verbinding binnen en buiten de afdeling, tussen management en werkvloer. Door je te richten op de procesgang, te coachen en structuur en rust te bieden, zet je de teamleiders en medewerkers in hun kracht. Je geeft perspectief door capaciteit, kennis en middelen te borgen, zodat de ILT ook in de toekomst gesteld staat voor de vragen van de maatschappij en de uitvoering van de opgedragen wettelijke taken.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit
Je krijgt een goed inwerktraject, waarbij je kennis maakt met de ILT, jouw afdeling en je collega-afdelingshoofden. Daarnaast krijg je één van die collega’s toegewezen als buddy, die je inwerkt en bij wie je terecht kan met al jouw vragen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Toezicht keten gevaarlijke stoffen en organismen
De afdeling Toezicht keten gevaarlijke stoffen en organismen richt zich op de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu tegen gevaarlijke biologische organismen, de omgang met chemische stoffen en veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. Ons toezicht kent veel variatie: van inspecties en monstername tot audits en boardroomgesprekken. Ook werken wij nauw samen met andere toezichthouders en teams binnen en buiten onze afdeling. Wij pakken onze taken op met 6 teams: Biologische risico’s, Chemische risico’s, Risicobedrijven en Gevaarlijke stoffen (3 teams).

Team Biologische risico’s
Het team Biologische risico’s houdt toezicht met als doel de gezondheidsschade te beperken. Dit doen we door de aanpak van een beperkte groep herkenbare biologische risico’s: genetisch gemodificeerde organismen, legionella en andere organismen die de drinkwaterkwaliteit bij collectieve installaties kunnen aantasten.

Team Chemische risico’s
Dit team is verantwoordelijk voor het toezicht op de wet- en regelgeving voor chemische stoffen. Bij chemische stoffen gaat het om industriële chemicaliën, biociden en explosieve stoffen/precursoren. Chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu, en veiligheidsrisico’s geven. Met het toezicht op de regelgeving vermindert de Inspectie Leefomgeving en Transport deze risico’s.

Team Risicobedrijven
Het team Risicobedrijven houdt toezicht op (hoog)risicovolle complexe bedrijven. Hierbij houden we de risico’s voor de omgeving (leefkwaliteit en slachtoffers) bij het vervoer en de overslag van gevaarlijke stoffen in de gaten. Controle op de juiste borging in procedures staat centraal. Ook houden we ons bezig met de meet- en monstername, analyses van de monsters en interpretatie van deze analyses. Het team stemt af en werkt effectief samen met provincies, bijvoorbeeld met omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten. In de uitvoering werken we integraal samen met de 3 teams Gevaarlijke stoffen.

Drie teams Gevaarlijke stoffen
Deze 3 teams houden toezicht in de vervoersketens die gericht zijn op veilig vervoer van gevaarlijke stoffen om gezondheids- en milieuschade te voorkomen. Zijn er incidenten? Dan volgt onderzoek en wordt er waar nodig gehandhaafd. Kenmerkend voor deze 3 teams is de multimodaliteit. In de teams zijn de administratieve controles en objectinspecties ondergebracht rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, over de weg, over het spoor en het water. Daarnaast voeren zij audits op procedures, opleidingen en veiligheidsmanagementsystemen uit bij erkende keuringsinstallaties en luchtvaart bedrijven.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karin Visser, Directeur Toezicht & Opsporing Bereikbaar via Anju Groeneveld, Management Assistent

06-15421008

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicky van Gulden, Adviseur werving & selectie

06–24510480

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business consultant Data analyse

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialistisch inspecteur drinkwater bedrijven

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd