Afdelingshoofd Zorg PPC

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 18 juli Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 31574
 • Plaatsingsdatum 15 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het doel van een psychiatrisch centrum in een gevangenis? Psychiatrische zorg bieden aan patiënten in detentie. En verminderen van de risicofactoren voor strafbaar gedrag binnen en buiten de gevangenis door middel van de juiste behandeling. Als afdelingshoofd zorg van het penitentiair psychiatrisch centrum in Den Haag heb jij hierin een belangrijke rol. Ga jij de uitdaging aan? Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn we naast de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen ook verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Als afdelingshoofd zorg van het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) van de penitentiaire inrichting Haaglanden heb jij hierin een belangrijk aandeel. Jij borgt de kwaliteit van de dagelijkse zorg binnen de (zorg)afdelingen in het PPC. Ook zorg je dat de bedrijfsvoering van deze afdelingen op rolletjes loopt. Dit doe je in samenwerking met je collega-afdelingshoofden.

Je bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse patiëntenzorg en de veiligheid op de afdeling. Daartoe stuur jij een team zorg- en behandelinrichtingswerkers operationeel aan. In samenwerking met de behandelcoördinator stel jij de (organisatorische) kaders, waarbinnen we de behandelplannen en het behandelmilieu realiseren. Je levert een bijdrage aan het inrichtingsbrede beleid om de continuïteit van zorg en de professionaliteit van personeel en organisatie verder te bevorderen.

Jouw medewerkers kunnen op je bouwen. Je hebt oog voor hen, voert regelmatig gesprekken over hun ontwikkeling en hebt een coachende stijl van leidinggevenden. Hierbij ben je in staat om afwisselend te sturen op het individu en het team(proces). Verder ben je verantwoordelijk voor de personeelsplanning en het afdelingsbudget. Ook zorg je voor een positief en stimulerend werken leefklimaat op jouw afdeling en coördineer je de dagelijkse gedetineerdenzorg. Hiervoor stem je zaken af met verschillende disciplines binnen de inrichting. En zijn er calamiteiten? Dan handel je die vastberaden en professioneel af.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De locatie Scheveningen van de penitentiaire inrichting Haaglanden bestaat uit het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Ook herbergt de locatie de detentie-units van de internationale tribunalen.

Het PPC Haaglanden vormt samen met drie andere PPC’s (Vught, Zwolle en Zaanstad) een zorgaanbieder voor de forensische psychiatrie binnen het gevangeniswezen. Het PPC Haaglanden werkt met diverse multidisciplinaire teams. Hier richten we ons op 156 gedetineerden met ernstige psychische aandoeningen. Ook zijn er teams die gedetineerde patiënten met een acuut ontregeld psychotisch beleven behandelen en begeleiden. Het JCvSZ is hét zorgcentrum van Nederland waar gedetineerde patiënten met somatische en soms ook psychische problemen worden behandeld. Ons zorgcentrum vangt justitiabelen op aan wie de zorg niet langer in een reguliere inrichting kan worden verleend of als wij de zorg efficiënter kunnen aanbieden.

Penitentiair psychiatrisch centrum
Het doel van een psychiatrisch centrum in een gevangenis is het bieden van psychiatrische zorg aan patiënten in detentie en het door behandeling verminderen van de risicofactoren voor strafbaar gedrag binnen en buiten de gevangenis. De gemiddelde verblijfsduur is drie tot vijf maanden. In deze periode wordt de gedetineerde gediagnosticeerd, gestabiliseerd en gemotiveerd tot verdere behandeling in een reguliere ggz-instelling wanneer dat nodig is. We hebben dan ook een uitgebreid behandelaanbod, dat gelijkwaardig is aan wat binnen de reguliere ggz geboden wordt. Een PPC maakt dan ook nadrukkelijk deel uit van de zorgketen. In de inrichting werken bijna zeshonderd medewerkers in verschillende functies. Vooral de afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt mensen aan. Ook is er veel aandacht voor gezondheid en sporten. Bekijk deze korte video om een goed beeld te krijgen van werken in de PI Haaglanden: https://www.dji.nl/documenten/videos/2020/10/15/pi-haaglanden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer A. Verschoor, directeur PPC

06-10882683

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelcoördinator (GZ Psycholoog/Verpleegkundig Specialist)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Basisarts Penitentiaire Inrichting Haaglanden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd