Afdelingshoofd Zorg & Behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Contractduur Tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 24 - 30
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 3865
 • Plaatsingsdatum 5 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als operationeel manager geef je leiding aan het team psychologen, vaktherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen binnen Justitieel Complex Zaanstad. Je waarborgt een optimale personele kwaliteit en richt je op de personeelszorg. Daarnaast faciliteer en coördineer je de afstemming tussen de verschillende disciplines.

 

Je bent aanspreekpunt voor personele aangelegenheden zoals ziekteverzuim, inventariseren van opleidingswensen, verplichte scholing en de functioneringsgesprekken. Je werkt hierbij nauw samen met jouw duale partner het Hoofd Behandeling, die betrokken is bij de inhoudelijke aansturing van jullie team. In het opstellen van een jaarplan houd je rekening met de begroting en heb je een adviserende rol richting de directie, zowel gevraagd als ongevraagd. Daarnaast zie je toe op de uitvoering van de gemaakte afspraken binnen jouw team. Continu ben je bezig met het maken van de vertaalslag tussen het management en de zorgprofessionals en het creëren van een balans tussen veiligheid en zorg. Op beleidsniveau neem je deel of initieer je projecten gericht op de ontwikkeling en/of optimalisering van de psycho-medische zorg binnen JC Zaanstad. 

 

Het betreft een nieuwe functie binnen JC Zaanstad, waar een pioniersmentaliteit goed van pas komt! Ben jij enthousiast, flexibel en niet snel onder de indruk van het werken binnen een dynamische organisatie. En ben je daarnaast in staat om uit te zoomen en het overzicht te behouden op het moment dat dingen onder spanning komen te staan. Dan is de functie Afdelingshoofd Zorg & Behandeling mogelijk iets voor jou! 
 

Functie-eisen

•    Je bent minimaal HBO geschoold, bij voorkeur een management opleiding. 
•    Je hebt ervaring en affiniteit met de forensische psychiatrie. 
•    Je hebt inzicht in management en bedrijfsvoering van een uitvoeringsgericht organisatieonderdeel. 
•    Je hebt inzicht in teamdynamiek. 
•    Je kunt processen op inhoudelijk en bedrijfsmatig niveau afstemmen met verschillende disciplines. 
 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 30

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen we graag je cv en motivatiebrief.

Het betreft een operationele functie waarbij geen sprake is van SBF. Het afdelingshoofd zorg & behandeling zal nauw samenwerken met het Hoofd Behandeling.

Vacature betreft 0,66 - 0,83 fte.
 

 

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JC) biedt plaats aan meer dan duizend justitiabelen. De vestiging is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. Het JC biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

 

De kracht van het JC is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JC aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden. 

 

Een justitiabele wordt op basis van zijn of haar gedrag in een programma geplaatst dat hij of zij zelf kan samenstellen. Hij of zij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn of haar gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele krijgt waar mogelijk zeggenschap en regelruimte. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarbij we ondersteunen waar nodig.

 

Het personeel van het JC is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JC investeert in een goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen.

 

Penitentiair Psychiatrisch Centrum 
Het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) is een inpandige kliniek waarin gedetineerde psychiatrische patiënten verzorgd worden, en heeft een crisis en een niet-crisisafdeling. Hierbinnen is de directeur zorg en behandeling jouw sparringpartner en vorm je een onlosmakelijk duo met het afdelingshoofd. Verder pleeg je een aantal keer per jaar regiozorgoverleg met de drie andere hoofden behandeling in het land, van de PI Haaglanden, de PI Vught en de PI Zwolle.

 

Binnen het PPC werk je natuurlijk veel samen met mensen die hart voor de (zorg)zaak hebben. Betrokken collega’s die het allerbeste willen voor hun patiënten, maar ook over de noodzakelijk humor en relativeringsvermogen beschikken – belangrijk binnen dit werk!

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook
aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt
en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.
Dienst Justitiële Inrichtingen De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Nijhof, Plv. vestigingsdirecteur

06-13462226

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw R. Sahin, Recruiter DJI

06-25690387

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verpleegkundig zorg- en behandelinrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Basispsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog / behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd