Afdelingshoofd Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 24 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BABD 48-20
 • Plaatsingsdatum 10 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave

Als afdelingshoofd Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht (WIO) zet jij je met jouw team in om, met de (rechts)middelen en mogelijkheden die we hebben, maatschappelijke problemen aan te pakken en maatschappelijke ambities vorm te geven. Als afdelingshoofd stimuleer jij de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen WIO en tussen de overige afdelingen van HBJZ. Je ontwikkelt een visie over de wijze waarop de afdeling met het oog op de toekomst het beste vormgegeven kan worden, zowel qua scope als qua personele bezetting. Daarbij houd je rekening met de organisatie van HBJZ als geheel en het strategisch personeelsbeleid.

Als afdelingshoofd heb je een functie met verschillende opdrachten. Voorop staat dat je een enthousiaste, deskundige en betrokken leidinggevende bent van ongeveer 15 juridische professionals. Je plant en structureert het werk van de afdeling en stuurt op kwaliteit en voortgang van de productie. In een andere belangrijke rol ben je bestuurlijk-juridisch adviseur voor de collega’s, de ambtelijke leiding en de bewindslieden.

Wat vraagt dit van je?

Kennis en ervaring

 • Je bent een ervaren jurist met een gedegen kennis van (de totstandkoming van) wetgeving en regelgeving binnen het Rijk. Affiniteit met de voor de afdeling relevante beleidsterreinen is een pré.
 • Je hebt ruime managementervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in het bestuurlijk-juridisch domein.
 • Je bent een hoogwaardig bestuurlijk-juridisch adviseur en kunt het juridisch vakgebied voor anderen toegankelijk maken.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Je bent een inspirerend, integer en strategisch leidinggevende.
 • Je brengt binnen en buiten HBJZ de kernwaarden juridische kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen in praktijk en bent hierin zelf rolmodel.
 • Je bent een goede teamspeler, een collegiaal MT-lid en kunt het algemeen belang voor het eigenbelang stellen.
 • Je neemt verantwoordelijkheid, ook onder druk en treedt doortastend en helder op in geval van crisis of (politieke) urgentie.
 • Je kunt diplomatiek, gewogen en met overwicht opereren in een breed netwerk.
 • Je werkt aan goede relaties met collega’s en derden, legt en onderhoudt contacten voor de eigen organisatie en zoekt actief de samenwerking met betrokken partijen op.

Functie-eisen

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
 • De MD-consultant houdt op 4 en 5 maart 2020 preselectiegesprekken. 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie
De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is een centrale dienst binnen de beleidskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). HBJZ ressorteert samen met enkele andere centrale diensten direct onder de secretaris-generaal.

HBJZ is verantwoordelijk voor de wetgeving van het ministerie en voor alle bestuurlijk-juridische producten en advisering op de IenW-beleidsterreinen. Onze advisering en productie richt zich primair op de beleidscollega’s, de SG en de bewindslieden. HBJZ levert ook een aandeel in besluiten en overeenkomsten, behandelt bezwaren en klachten, is verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen en ondersteunt de afhandeling van Wob-verzoeken. Wij adviseren degelijk, maar waar nodig ook gedurfd; we duiden juridische risico’s, proberen deze zo veel mogelijk te beperken, maar sluiten ze niet per se uit.

HBJZ heeft naast een producerende ook een overkoepelende controlfunctie voor het juridisch handelen van het ministerie, met als doel de juridische kaders van het rechtstatelijk handelen te helpen bewaken en versterken. Voor de juridische collega’s van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport levert HBJZ waar nodig adviezen in de vorm van second opinions.

HBJZ stelt zich op als bestuurlijk georiënteerde sparringpartner, die vanuit haar centrale positie goed zicht heeft op de vele beleidsontwikkelingen binnen het ministerie. Waar mogelijk leggen wij dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en vanzelfsprekend tussen rechtsgebieden. Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan de eenheid van (juridisch) beleid, de zorgvuldigheid van besturen en het rechtstatelijk handelen van het ministerie. De kernwaarden van HBJZ zijn kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen.

Er werken circa 120 professionals bij HBJZ. Het personeelsbestand is een mooie mix van beginnende en meer ervaren juristen, paralegals en ondersteuners. De cultuur kenmerkt zich door gedrevenheid en professionaliteit. De werksfeer is open, informeel en collegiaal. Het tempo ligt hoog, de dossiers zijn divers. De focus ligt op het leveren van kwalitatief hoogwaardige, bruikbare producten.

Het team
Het managementteam (MT) van HBJZ bestaat naast de hoofddirecteur HBJZ en directeur HBJZ, die samen het directieteam vormen, uit zes afdelingshoofden en een directiesecretaris, tevens hoofd Ondersteuning. Het afdelingshoofd Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht valt onder de directeur HBJZ. Het MT is een hecht team dat collegiaal opereert en elkaar vervangt waar nodig. De omvang van de afdelingen is wisselend, afhankelijk van het zwaartepunt van het werkaanbod. Binnen de afdelingen is er geen formele gelaagde structuur, wel zijn er coördinatoren voor teams en programma’s. Voor thema’s die (tijdelijk) afdelingsoverstijgende acties vergen, worden kern- of interventieteams gevormd.

De afdeling
De afdeling Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht verzorgt wet- en regelgeving en bestuurlijk-juridische advisering op de beleidsterreinen van het Directoraat-Generaal Ruimte en Water en het Directoraat-Generaal Mobiliteit. Daarnaast verzorgt de afdeling in samenwerking met de ANVS de wet- en regelgeving op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Tevens wordt de Deltacommissaris vanuit de afdeling juridisch ondersteund.

De onderwerpen binnen de afdeling zijn veelzijdig. Op het beleidsterrein water omvat dit onder meer waterveiligheid, waterkwaliteit, de waterschappen, Deltafonds, bestuur en bodem. Bij de besluitvorming over infrastructurele projecten (o.a. Tracébesluit) heeft de afdeling een adviserende rol en is belast met de procesvertegenwoordiging. De stikstofproblematiek is daarbij een actueel onderwerp. In het kader van het mobiliteitsbeleid is de afdeling betrokken bij de totstandkoming van een vrachtwagenheffing, de ontwikkeling van het Mobiliteitsfonds en infrastructuur-gerelateerde milieuaangelegenheden. Ten aanzien van het Omgevingsrecht vervult de afdeling, naast inhoudelijke advisering op het gebied van bodem, een coördinerende rol voor HBJZ.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer mr. ir. G.A. Jurgens

06-50836317

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw R.J.C. Flapper

06-52753571

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Consument

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Divisiemanager Infrastructuur

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd cluster Specialistisch Juridisch Advies

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)