• Helmond
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWM-X-24-033, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Rijkswaterstaat zorgt voor een veilige, duurzame en snelle verkeersdoorstroming, zowel op de weg als op het water. Een verantwoordelijke taak die 24 uur per dag doorgaat en geen dag die hetzelfde is. Word het nieuwe afdelingshoofd van het team van verkeerscentrale Zuid Nederland in Helmond en maak direct impact!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Je bent verantwoordelijk voor het lijnmanagement en de aansturing van de verkeerscentrale (VC). De VC bestaat uit de componenten staf, adviseurs verkeersmanagement (AVM), transitiemanagers resourcemanger en verkeersgeleiding. De staf, de coördinator AVM en de coördinerend wegverkeersleiders hebben ook een sterk aandeel in ‘het stuur’ op de VC. De wegverkeersleiders monitoren 24/7 de weg en zijn verantwoordelijk voor de operationele afwikkeling van het verkeer.

Samen met negen andere middenmanagers en de directeur Wegverkeersmanagement draag je bij aan de kerntaken van je organisatieonderdeel Verkeer- en Watermanagement. Je bent verantwoordelijk voor het verkeersmanagement op het hoofdwegennet en het provinciale en gemeentelijke wegennet in jouw regio. Dit doe je samen met partners in een politiek bestuurlijke omgeving. Dat geef je vorm aan de hand van de netwerkdiensten met onder andere incidentmanagement, objectbediening en werk in uitvoering. Ook acteer je in het crisismanagement en bij de uitrol van CHARM, het nieuwe softwarepakket voor wegverkeersmanagement, wat bij jouw verkeerscentrale als pilot wordt uitgerold.

Dankzij je stevige persoonlijkheid ga je goed om met de vele uitdagingen die landelijk en regionaal spelen. goed. Je vertegenwoordigt de belangen van Rijkswaterstaat en haar medewerkers. Denk aan de toenemende complexiteit van verkeersstromen en de grote renovatie- en bouwopgave die Rijkswaterstaat de komende jaren heeft.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij zet je medewerkers graag efficiënt in. Je geeft ze de ruimte en het vertrouwen dat past bij hun trots, vakbekwaamheid en praktijkkennis. Jij ondersteunt je medewerkers met inspirerend en inclusief leiderschap. Jij biedt- kaders en coacht je medewerkers door te sturen op inhoud, ontwikkeling en mobiliteit. Daarbij spreek je hen aan en geef je respectvol feedback. Mensen laten groeien, daar hou jij van.

Hiernaast hou jij ervan om verschillende collega's goed samen te laten werken. Zo zorg jij voor een optimale samenwerking tussen betrokken afdelingen, afdelingshoofden en de directie, gewoon door te luisteren. Ook naar buiten toe, onder meer richting andere wegbeheerders, stel je je open en transparant op. Zo zet je je in voor effectievere en veiliger processen en samenhang tussen de 6 verkeerscentrales.

Wat wij aan jou waarderen
Tactische en strategische kaders van Rijkswaterstaat vertaal je naar visie en uitvoeringslijnen voor je afdeling. Je toont eigenaarschap en met jouw houding en gedrag geef je het goede voorbeeld. Je levert verantwoordings- en stuurinformatie, jaarplannen en het meerjarenperspectief. De interne en externe omgeving beïnvloed je proactief. Je draagt de visie van je directie, afdeling, Netwerkdiensten en het gewenste imago van Rijkswaterstaat consistent uit. Verbeteringen in de uitvoerende en ondersteunende processen initieer en implementeer je. Zo werk je met je afdeling toe naar een organisatie waarin optimale effectiviteit, efficiency en veiligheid in de werkprocessen en bij de realisatie van producten en diensten voorop staan.

Meer weten?
Wil je meer weten over de verkeerscentrale? Beluister de podcast van Kristian de Bruine #13 Rijkswaterstaat kijkt naar ons van Rijkswaterstaat (soundcloud.com) of lees het interview met Wieger van de Meerakker Wieger van de Meerakker, wegverkeersleider | Werken bij Rijkswaterstaat.

Of solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst verder praten over de functie? Bel of app dan met Robert-Jaap Voorn, directeur Wegverkeersmanagement, via 06-30580637. Hij staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Verkeer- en Watermanagement (VWM)? Dit organisatieonderdeel zorgt dat iedereen onder gewone én bijzondere omstandigheden vlot en veilig gebruik kan maken van onze (vaar)wegen. Bijvoorbeeld door regulering van de waterstanden, een efficiënte file-aanpak en de ontwikkeling van lokale sluisbediening naar bediening van meerdere sluizen op een langer traject. De prioriteit ligt bij weg- en scheepvaartverkeersmanagement en bij water- en crisismanagement. VWM is een essentiële schakel in de keten van veiligheid en vervoer. Daarom werkt VWM nauw samen met regionale partners en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Samen doen ze zichtbaar werk wat ertoe doet en waar medewerkers direct of indirect een bijdrage aan leveren.

In totaal werken zo'n 2.000 medewerkers bij VWM: circa 1.500 in het veld en 500 op kantoor, verkeerscentrales en andere locaties.

Afdeling Verkeerscentrale Zuid Nederland
De Verkeerscentrale (VC) in Helmond regelt het verkeer op de rijkswegen in Zuid Nederland. Ook worden er diensten verleend op wegen van provincies en gemeenten. Bij wegwerkzaamheden, files en verkeersincidenten speelt de verkeerscentrale een leidende rol. In samenwerking met de andere Rijkswaterstaat-onderdelen en mede-wegbeheerders, kunnen wegen afgezet worden en het verkeer omgeleid worden. Via routepanelen (direct) en via media (indirect) informeert de verkeerscentrale weggebruikers. De verkeerscentrale stuurt weginspecteurs aan: de Rijkswaterstaat-medewerker die ter plekke in samenwerking met politie, brandweer en ambulancediensten probleemsituaties oplost. De verkeerscentrale bestaat naast (coördinerend) wegverkeersleiders in de meldkamer tevens uit operationeel verkeerskundigen en adviseurs voor de afstemming met projecten en programma’s. Er werken 65 medewerkers op de verkeerscentrale Zuid Nederland. De verkeerscentrale bestaat uit de drie componenten staf, team AVM en team VG. De staf, coördinator AVM en de coördinerend wegverkeersleiders hebben ook een sterk aandeel in ‘het stuur’ op de VC.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Speerpunten voor onze leidinggevenden 
Rijkswaterstaat heeft meer werk te verzetten dan ooit. In beheer en onderhoud, en in vervanging en renovatie. Tegelijkertijd willen we ook slimmer en duurzamer werken. Dat vraagt om interne slagkracht. Slagkracht waaraan jij als afdelingshoofd een grote bijdrage levert. Voor iedere leidinggevende gelden dezelfde speerpunten. Allereerst stel je in al je handelingen de opgave buiten voorop. Onze maatschappelijke opgave is dus leidend bij de keuzes die je maakt. Daarnaast geef je je medewerkers heldere sturing en leg je je keuzes begrijpelijk uit. Tot slot stel je iedere medewerker in staat optimaal bij te dragen aan zijn of haar persoonlijke én onze overkoepelende opgave. Bij het bereiken van dit ideale leiderschapsbeeld krijg je uiteraard ondersteuning. Zo is er een uitgebreide toolbox met onder meer 360 graden feedback en progressiegerichte intervisie(tools). Alles om te zorgen dat jij optimaal bijdraagt aan ons ultieme doel: een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Robert-Jaap Voorn, directeur Wegverkeersmanagement

06-30580637

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marlies Altink, coördinator middenmanagement pool

06-21818399

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur verkeersmanagement

Rijkswaterstaat
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Afdelingshoofd techniek en technisch management

Rijkswaterstaat
 • Haarlem
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)

Afdelingshoofd informatievoorziening in bouw

Rijkswaterstaat
 • Delft
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)