Afdelingshoofd Toezicht Autoriteit woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting
 • Reageren voor 7 februari
 • Vacaturenummer ILT-2021-0655
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met jouw ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven zorg jij ervoor dat jouw afdeling op een professionele wijze en met plezier haar werk kan doen. Als afdelingshoofd Toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), geef je richting, stuur je op samenwerking en geef je situationeel leiding aan een diverse afdeling van hoogopgeleide professionals. Je werkt vanuit huis of vanuit het kantoor in Utrecht.

Wat ga je doen als afdelingshoofd Toezicht?
Als afdelingshoofd Toezicht geef je direct leiding aan twee teamleiders en ben je verantwoordelijk voor een afdeling van circa 37 medewerkers met verschillende achtergronden, veelal hoogopgeleide professionals. Je hebt kennis van zaken die op de inhoud medewerkers kan raken. Je geeft vertrouwen en je zorgt dat iedereen gehoord wordt en een mening kan geven. Jij bent duidelijk in jouw manier van communiceren en helder en transparant over de door jou genomen besluiten. Het ontwikkelen, coachen en begeleiden van jouw medewerkers staat voor jou centraal. Vanuit jouw authenticiteit en ervaring geef jij leiding aan de afdeling. Naar buiten toe ‘sta’ jij voor de afdeling en behartig jij de rolvastheid en onafhankelijke oordeelsvorming van de inspecteurs; zowel richting de andere afdelingen van de Aw als richting de corporaties en hun belangenbehartigers.

Bij de inhoudelijke vraagstukken gaat de herziening van de Woningwet een belangrijke rol spelen. Hierin krijgt de inspecteur op onderdelen meer ruimte om de (lokale) context mee te wegen bij het besluit. Dit vraagt van de afdeling en de inspecteurs het nodige. Centraal daarbij staat het volkshuisvestelijk belang en risicogestuurd werken vanuit vertrouwen. Jij hebt een belangrijke rol bij de verandering van werkwijze die dit met zich mee zal brengen. Je creëert binnen je afdeling draagvlak voor deze veranderingen. Je ondersteunt je medewerkers en versterkt de onderlinge band en samenwerking. Vanuit een ontwikkelingsperspectief begeleidt en coach jij medewerkers. En dat alles in nauwe samenwerking met de andere afdelingen binnen de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Vanuit jouw positie maak je onderdeel uit van het managementteam van de Aw en ben je medeverantwoordelijk voor de strategie, besturing en ontwikkeling van de Aw. Je bent in staat om vanuit de missie en visie van de Aw naar (complexe) vraagstukken te kijken. Je bent de verbindende schakel tussen de afdeling Toezicht en het MT van de Aw. Je stuurt actief op Aw-brede samenwerking. Daarnaast heb je contact met de diverse stakeholders zoals het ministerie van BZK, Aedes, WSW, VTW, Woonbond, SVWN en NVBW . Je vertegenwoordigt de Aw in de sector van woningcorporaties door een actieve en zichtbare bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld congressen en seminars.

Wil je alvast kennismaken met een aantal medewerkers? Klik op de link

Wat wordt jouw belangrijkste focuspunt als afdelingshoofd?
De afdeling Toezicht houdt toezicht op alle woningcorporaties, waarbij de focus op de governance ligt. Meer nadruk op governance in combinatie met een grotere ruimte van de inspecteurs om de lokale context mee te wegen betekent voor de inspecteur een andere manier van werken. Het afdelingshoofd heeft hierin een belangrijke rol, zowel intern in de aansturing als extern in het contact met corporaties en stakeholders.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
In deze tijd krijg je een goed en grotendeels online inwerktraject waarbij je kennis maakt met de ILT, de Aw, jouw afdeling en jouw collega afdelingshoofden. Je krijgt een buddy toegewezen die je inwerkt en bij wie je terecht kan met al jouw vragen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door woningcorporaties. Wij sturen programmatisch en multidisciplinair op het realiseren van dit maatschappelijke doel. Hierbij ligt onze focus op het toezicht op governance. We hebben als Aw zelf alle primaire bedrijfsfuncties in huis. Denk aan informatie verzamelen, informatie analyseren, vergunningverlening en toezicht houden. Continu streven we naar inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, risico’s en trends. We houden effectief toezicht, plegen slimme interventies en verlenen vergunningen. Daarnaast geven we signalen af richting zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de praktijk. Om ons werk optimaal te kunnen uitvoeren, werken we steeds intensiever samen met partners voor informatieverzameling en toezicht. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en programmering, de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht met daaronder vallend 2 teams Toezicht.

Afdeling Toezicht
De afdeling Toezicht houdt op alle woningcorporaties, waarbij de focus op de governance ligt. De afdeling is verdeeld in twee teams met beide als hoofdtaak het houden van toezicht. De inspecteurs doen dit mede op basis van het gezamenlijk beoordelingskader Autoriteit woningcorporaties - Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De capaciteit wordt per inspectie effectief ingezet op basis van kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria en signalen, vastgelegd in een dashboard. Een verdiepende onderzoek met meer capaciteit zetten we in bij de woningcorporaties met de hoogste risico’s.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ton Hugens

06–31104735

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jorrit Bakker

06-45758881

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialistisch inspecteur Autoriteit woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Startend juridisch vergunningverlener woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Startend financieel vergunningverlener woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd