Afdelingshoofd Serviceverlening en Organisatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederlandse Emissieautoriteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.908
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 30 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer NEA_20190528_13/14
 • Plaatsingsdatum 17 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het klimaatbeleid, emissie en hernieuwbare energie; allemaal thema’s die volop in ontwikkeling zijn en in de publiciteit staan. Bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) werken we er continu aan. De afdeling Serviceverlening en Organisatie speelt hierbij een cruciale rol en ondersteunt de NEa met een breed takenpakket. Als afdelingshoofd draag jij zorg voor een effectieve en efficiënte ondersteuning.

In een publicitaire en bestuurlijke omgeving waar de werkdruk hoog kan zijn geef jij als afdelingshoofd leiding aan zo'n achttien medewerkers. Onder jouw leiding werken zij op een effectieve en efficiënte manier samen om het primaire proces van de NEa te ondersteunen. Die ondersteunende functies komen in de afdeling Serviceverlening en Organisatie (S&O) samen: de helpdesk, planning en control, HRM, communicatie, management- en bestuursondersteuning, secretariaat, strategie en informatievoorziening (IV/ICT).

Je bent op de eerste plaats leidinggevende van zo'n 18 medewerkers van de afdeling. Onder jouw leiding werken zij op een effectieve en efficiënte manier samen om het primaire proces van de NEa te ondersteunen. Jouw stijl is enthousiasmerend en doelgericht, je deelt concrete verwachtingen met jouw medewerkers en coacht hen waar nodig. Je kunt ruimte geven en vertrouwen op de professionaliteit van je medewerkers, maar verliest concrete sturing om gewenste resultaten te behalen niet uit het oog.

Om dat brede takenpakket hanteerbaar te houden maak jij als verantwoordelijk leidinggevende in het managementteam (bestaande uit de directeur en de drie afdelingshoofden) afspraken over welk MT-lid inhoudelijk portefeuillehouder is van welk onderdeel van S&O. Daarbij zijn kennis, ervaring en ambitie van MT-leden richtinggevend.

Samen met de andere MT-leden ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en vormgeven van de strategie en de koers van de organisatie. Het klimaatbeleid is sterk in beweging en de verwachting is dat er de komende jaren de nodige nieuwe taken en opgaven bij komen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aansluiting van de NEa op de departementale kaders die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aandraagt. Je weet echter ook wanneer je daar vanuit de specifieke rol en verantwoordelijkheid van de NEa als onafhankelijk toezichthouder een eigen invulling aan moet geven.

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie en ervaring en affiniteit met de bedrijfsvoering van een organisatie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring bij een uitvoerende en toezichthoudende organisatie.
 • Je bent een teamspeler die het gezamenlijk belang vooropstelt, je kunt goed samenwerken en je eigen werk goed plannen en organiseren.
 • Je bent scherp en alert en bent in staat de rust te bewaren, een goede sfeer na te streven en oog te houden op voortgang van alle bedrijfsvoeringstaken.
 • Je houdt van innovatie en de inzet van nieuwe mediatechnieken en bent bedreven in het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van processen en veranderingen.
 • Je hebt de bereidheid en interesse om je verder te verdiepen in het primaire proces van de NEa en de ambitie om daar ook vanuit je rol als afdelingshoofd je bijdrage aan te leveren.
 • Je hebt een enthousiasmerende en doelgerichte stijl van leidinggeven, deelt concrete verwachtingen met je medewerkers en coacht hen waar nodig.
 • Je kunt ruimte geven en vertrouwen op de professionaliteit van je medewerkers, maar verliest concrete sturing om gewenste resultaten te behalen niet uit het oog.
 • Je bent een inspirerend en verbindend leider met empathisch vermogen en hebt een grote mate van bestuurlijke en omgevingssensitiviteit.
 • Je kunt goed delegeren en eigen taken op een duidelijke manier overdragen aan andere medewerkers.
 • Je bent resultaatgericht, daadkrachtig, besluitvaardig en je hebt overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • We lezen in jouw sollicitatiebrief graag hoe je je hebt bekwaamd in de gevraagde competenties.
 • Het opvragen van referenties kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Het kunnen overhandigen van een Verklaring Omtrent het Gedrag maakt deel uit van selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de afdeling Serviceverlening en Organisatie (S&O) van de NEA komen de ondersteunende functies zoals planning en control, HRM, communicatie, management- en bestuursondersteuning, secretariaat, strategie en informatievoorziening (IV/ICT) bij elkaar.

Daarmee leveren we cruciale ondersteuning voor het primaire proces binnen de NEa, dat wordt uitgevoerd binnen de twee andere afdelingen, Emissiehandel en Energie voor Vervoer. Wij stellen de leiding van de NEa en de inhoudelijke afdelingen in staat om ‘in control’ te zijn, maar we doen meer dan dat. Zo is ook de helpdesk onderdeel van S&O, een cruciaal onderdeel van het primaire proces van de NEa met onder andere taken op het terrein van registerbeheer en voorlichting. S&O heeft daarmee een breed en gevarieerd takenpakket.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederlandse Emissieautoriteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Nederlandse Emissieautoriteit
De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is een agentschap, met een bestuur als zelfstandig bestuursorgaan. Het agentschap NEa valt onder het ministerie van EZK. De ministeries van EZK en Infrastructuur en Waterstaat zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie en zijn vanuit die rol opdrachtgever voor de werkzaamheden van de NEa.

De NEa is uitvoerder en toezichthouder van een aantal belangrijke marktinstrumenten voor het klimaatbeleid in Nederland. Het gaat hier om het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van hernieuwbare energie voor vervoer. Bedrijven die onder die systemen vallen moeten zich houden aan hun verplichtingen. De NEa borgt dat door te informeren, faciliteren, controleren, handhaven, rapporteren en adviseren. Wat ons drijft zijn onze kernwaarden: onafhankelijk, rechtvaardig en open.

Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht op de bijstook van biomassa in de Nederlandse elektriciteitscentrales. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. De NEa wil zich verder positioneren als een relevante, professionele en deskundige uitvoerder van marktinstrumenten voor het klimaatbeleid. Dat betekent dat bijvoorbeeld een eventuele CO2-heffing ook in belangrijke mate door ons uitgevoerd zal gaan worden.

We zetten ons ook in voor internationale samenwerking om emissiehandel effectiever te maken. Emissiehandel en hernieuwbare energie en brandstoffen zijn immers onderwerpen die voorbij de landsgrenzen gaan en een groot deel van de regelgeving is internationaal. De uitvoering van de regelingen voor hernieuwbare energie stemmen we dan ook af met partnerorganisaties in de EU.

Wij zijn een relatief kleine, onafhankelijke, organisatie met zo'n 75 deskundige en betrokken medewerkers. Een organisatie waar veel van iedereen wordt gevraagd, maar waar je inspanningen ook snel tot resultaat kunnen leiden en initiatieven worden gewaardeerd. Er is veel ruimte om proactief met verbetervoorstellen te komen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Mark Bressers, Directeur NEa (verlof 22-07 t/m 09-08)

06-4813 5916

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

22-07 t/m 09-08 graag contact opnemen met het secretariaat van de NEa

070-4568246

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederlandse Emissieautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker communicatie

Rijksrecherche
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 15 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

(Senior) adviseur van de staatssecretaris VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior (concern) Controller

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)