Afdelingshoofd regio Münster, Duitsland

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Muenster
 • Contractduur 24 maanden (proeftijd aanstelling)
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 3 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 517955
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Heb jij interesse in een dynamische baan waarbij je te maken krijgt met een enorme diversiteit aan vastgoedonderwerpen? Zijn problemen een uitdaging voor jou? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als hoofd van de sectie Duitsland ben je belast met het dagelijks leiding geven aan je sectie en met de inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van medewerkers op de verschillende kennisterreinen.

Je hebt een hbo-opleiding afgrond met een afstudeerrichting die aansluit bij de disciplines van je sectie.
Je hebt ervaring binnen het vastgoed en de daaraan gerelateerde vastgoed- en financiële processen.

Daarnaast heb je ervaring in het leidinggeven en heb je kennis van de markt van makelaars, eigenaren en huurders. Enige kennis van Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed heeft de voorkeur. Tenslotte is het beheersen van de Duitse taal in woord en geschrift een pre.

Standplaats van deze functie is Münster, Duitsland.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 24 maanden (proeftijd aanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.
Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart. Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het ministerie van Defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht bij Defensie Vastgoed Management (DVM) als onderdeel van Staf Defensie OndersteuningsCommando (DOSCO). DVM heeft tot doel de behoefte aan huisvesting en vastgoeddiensten van Defensie in binnen- en buitenland binnen de kaders te inventariseren en te vertalen naar functionele eisen, het in samenhang en samenwerking met de andere facilitaire diensten vertalen daarvan naar producten en diensten van interne en externe leveranciers o.a. Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Bauambt (Duitse tegenhanger van RVB), het afstemmen van vraag, aanbod en budget en de bewaking van prestaties van de leveranciers. DVM is het vastgoedloket voor alle Defensieonderdelen (DO’n) bij het Ministerie van Defensie en vrij vertaald de opdrachtgeversorganisatie voor het Rijksvastgoedbedrijf en het Bauambt betreffende allerhande uiteenlopende vastgoedbehoeften bij havens, vliegvelden, kazernes, oefen- en schietterreinen etc.

DVM bestaat uit een Directeur en vier afdelingen: Programmamanagement, Behoeftestelling & Monitoring, Assetmanagement en Leefomgeving & Vastgoed DOSCO. Daarnaast valt ook de servicedienst onder DVM.
In totaal bestaat DVM uit 196 vaste VTE’en en een aantal tijdelijke functies. DVM verricht zijn werkzaamheden vanuit de Kromhoutkazerne in Utrecht alwaar nog meer Defensieonderdelen zijn gehuisvest.

De sectie Duitsland valt onder het hoofd van de afdeling Programmamanagement (H-PM).

De Sectie Duitsland is de vastgoedbeheerder van Defensie in Duitsland en draagt zorg voor de instandhouding van het defensie vastgoed aldaar. Ook wordt door Sectie Duitsland de regionale vastgoedbelangen behartigd op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en juridisch beheer. Daarnaast wordt door Sectie Duitsland de inhuur verzorgd van vervangende legering (woning) in Duitsland, Hongarije en Italië en de inhuur van oefenfaciliteiten in Duitsland voor de Koninklijke Marechaussee (KMAR).

De Sectie Duitsland is gevestigd in Münster en bestaat naast het hoofd uit een administratief medewerker, twee technisch medewerkers, een medewerker woningen en een financieel administratieve medewerker.

Naast de dagelijkse leiding over de sectie ben je verantwoordelijk:
• voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het proces woningbeheer en realisatie daarvan, door:
- het voeren van overleg met eigenaren verhuurders en andere.
- het coördineren van de afdoening van juridische problemen, geschillen voortvloeiende uit het contractenbeheer en het adviseren van de opdrachtgever.
- het actueel houden van procedures voor de uitvoering van het Defensie-woningenbeleid BRD.
- het coördineren en afstemmen met de BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben).
- het bemiddelen bij complexere conflicten met bewoners.
- het signaleren en bijdragen aan oplossingen bij woning problemen.
- het bewaken van de voortgang en het opstellen van rapportages en financiële aspecten m.b.t. het afstoten van woningen.

• het initiëren/coördineren van projecten in het kader van (niet) planbaar onderhoud, nieuwbouw en kleine voorzieningen, door
- het doen van voorstellen op gebied van PO/NPO/kleine voorzieningen.
- het als projectleider leiding geven aan het projectteam.
- het bestuderen en interpreteren van contractstukken en overige relevante projectinformatie op (bedrijf) risico's ter voorbereiding van de realisatie.
- het voorzitten van bouwvergaderingen.
- het fungeren als eerste aanspreekpunt voor en afstemmen van de uitvoering van projecten met opdrachtgevers, gebruikers, aannemers, gemeenten, nutsbedrijven e.d.
- het afstemmen van lopende en toekomstige projecten met de (lokale) Duitse overheidsinstanties op basis van de aanvullende overeenkomst NAVO status verdrag en de ABG 1975.
- het coördineren en bewaken van niet planbaar onderhoud (NPO).
- het afleggen van financieel verantwoording voor de projecten.

• voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het proces contractvorming en de realisatie alsmede projectplanning en resultaten daarvan, door;
- het adviseren bij verschil van inzicht betreffende de interpretatie van bepalingen en overeenkomsten en het behandelen van arbitragezaken.
- het zorgdragen voor een adequate vertegenwoordiging van het Ministerie van Defensie in beroepen bezwaarzaken.
- het initiëren en concretiseren van regels inzake de verwerving binnen de gegeven kaders.
- het toetsen van ontwerp- en aannemingsovereenkomsten aan juridische en commerciële criteria en het zo nodig bijstellen hiervan.
- het leveren van een bijdrage aan de controle op de naleving van de met adviseurs, architecten, aannemers afgesloten overeenkomsten.
- het in het kader van verwerving en afstoting van het vastgoed geven van commerciële en juridische adviezen.
- het verzorgen van het afstoten van overtollige niet strategisch roerende en onroerende zaken op locatie in Duitsland.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.
Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten."

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

lkol J. van der Kooij

0622082339

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

mevrouw AA van den Driest

0651458287

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectbehandelaar vastgoed

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management Assistent

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Doorn - Mrc Aardenburg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief medewerker Zorgondersteuning

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Doorn
 • Uren per week 14
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)