• Zwolle
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • €3.091 - €4.921 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 4 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 50532, Plaatsingsdatum: 9 mei 2024

De maatschappij verandert. DJI verandert mee. Te midden van die ontwikkelingen houden leidinggevenden DJI op koers, samen met hun medewerkers. Dit vraagt om een visie op leiderschap waarin beweging zit, die verbonden, wendbaar en scherp is. Als manager (afdelingshoofd) binnen het Penitentiair Psychiatrisch Centrum werk je samen met je duale partner, de behandelcoördinator en ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de dagelijkse zorg binnen enkele zorgafdelingen in onze inrichting. Je geeft hiërarchisch leiding aan de teams die verbonden zijn aan die afdelingen, zorgt dat de bedrijfsvoering van deze afdelingen op rolletjes loopt en je streeft ernaar dat je medewerkers vakbekwaam zijn en met plezier kunnen werken. 

De PI Zwolle heeft een stevige ambitie en zet onder meer in op verdere professionalisering, positionering en groei van onze medewerkers en hiermee van de kwaliteit van zorg. Om dit ontwikkeltraject verder vorm te geven, zijn we op zoek naar een leidinggevende die situationeel leiding kan geven. De ene keer is dat in een coachende rol om de teams te begeleiden in het nemen van de regie en het optimaal benutten van ieders kwaliteiten. Een andere keer stel je duidelijke kaders, waarbij je ook medewerkers durft aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden. 

Jij verbindt je duurzaam aan mensen, stelt haalbare en realistische doelen en creëert eigenaarschap op alle niveaus. Je geeft mensen kansen en werkt vanuit vertrouwen. Naar binnen en naar buiten toe ben je zichtbaar, herkenbaar én aanspreekbaar. Je werkt vanuit verbinding en beweegt constructief in een speelveld met partners met soms tegengestelde belangen en weet succesvolle, toekomstbestendige samenwerking met bestaande partners te borgen en verder te ontwikkelen. Ook ben je voorzitter van verschillende afdelingsgebonden overleggen. 

Jouw medewerkers kunnen op jou bouwen. Je hebt oog voor hen, voert regelmatig gesprekken over hun ontwikkeling. Hierbij ben je in staat om afwisselend te sturen op het individu en het team(proces). Verder ben je verantwoordelijk voor de personeelsplanning en het afdelingsbudget. Ook zorg je voor een positief, sociaal veilig en stimulerend werk- en leefklimaat op jouw afdelingen en coördineer je de dagelijkse gedetineerdenzorg. Hiervoor stem je zaken af met verschillende disciplines binnen de inrichting. En vinden er calamiteiten plaats? Dan handel je die vastberaden en professioneel af.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. De PI Zwolle bestaat uit twee locaties: Zuid 1 en Zuid 2. Samen bieden deze locaties ruimte aan circa 400 gedetineerden. Er zijn verschillende regimes voor zowel mannen als vrouwen, waaronder een huis van bewaring, een gevangenis, een afdeling voor stelselmatige daders, extra zorgvoorzieningen, een terroristenafdeling en een GHB-afdeling. 

In de inrichting werken bijna 600 medewerkers in verschillende functies. Vooral de afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt hen aan. Ook is er veel aandacht voor gezondheid en sporten. Wil je een beter beeld van hoe het is om te werken in de PI Zwolle? Bekijk dan deze link https://youtu.be/dSuj1liW4lg

Penitentiair psychiatrisch centrum
Onderdeel van de PI is een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) met afdelingen voor mannen en vrouwen. In het PPC krijgen 146 gedetineerden met psychiatrische problematiek zorg en behandeling die gelijkwaardig is aan de behandeling en zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Het PPC huisvest psychiatrische patiënten die niet op andere gevangenislocaties kunnen worden gehandhaafd en stabiliseert de gevangenen zodat ze na hun verblijf in de PPC kunnen terugkeren naar een reguliere gevangenisomgeving, of worden doorgestuurd naar een andere vorm van psychiatrische zorg. Er wordt gewerkt middels het FHIC-model. De grondgedachte achter de FHIC is dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig.  Het doel van een psychiatrisch centrum in een gevangenis is het bieden van psychiatrische zorg aan patiënten in detentie en het door behandeling verminderen van de risicofactoren voor strafbaar gedrag binnen en buiten de gevangenis. De gemiddelde verblijfsduur is 3 tot 5 maanden. In deze periode wordt de gedetineerde gediagnosticeerd, gestabiliseerd en gemotiveerd tot verdere behandeling in een reguliere ggz-instelling wanneer dat nodig is. We hebben dan ook een uitgebreid behandelaanbod, dat gelijkwaardig is aan wat binnen de reguliere ggz geboden wordt. Een PPC maakt dan ook nadrukkelijk deel uit van de zorgketen.

Deze korte video geeft je een beeld van het PPC.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E. Meijer, plaatsvervangend vestigingsdirecteur

06-18609652

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gerben Eskes, senior corporate recruiter

06-20625048

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verpleegkundig forensisch therapeutisch werker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

GZ-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch therapeutisch medewerker (medior)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd