Afdelingshoofd penitentiaire inrichting Zuid-Oost

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Roermond en/of Evertsoord
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 mei
 • Vacaturenummer 2983
 • Plaatsingsdatum 31 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De penitentiaire inrichting Zuid-Oost is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen en bestaat uit de locaties Roermond en Ter Peel in Evertsoord. Wij staan hier voor een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen. Professioneel en met een prettig werkklimaat. Als afdelingshoofd lever je daar een belangrijke bijdrage aan.


Je draagt zorg voor de bedrijfsvoering binnen de afdeling. Dat betekent dat je het detentiedeelplan opstelt en uitvoert. Daaronder valt de coördinatie van de dagelijkse gedetineerdenzorg en de verantwoording voor de dagelijkse zorg binnen het woongedeelte van de afdeling. En de afstemming met andere afdelingshoofden over de werkwijze binnen de vestiging. Als het nodig is, treed je preventief én handelend op bij calamiteiten.


Ook borg je de kwaliteit en uitvoering van het product van de afdeling. Je plant de personeelsinzet, stemt de dagprogramma’s met medewerkers van de ondersteunende zorgafdelingen af en maakt taakstellende afspraken met de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur en de medewerkers. De uitvoering hiervan monitor je en stuur je bij. Daarnaast stel je concrete activiteiten vast op basis van de vestigingsrichtlijnen voor de gedetineerdenzorg. En je zit het afdelingsoverleg voor.


Tot slot stel je een afdelingsjaarplan en voortgangsrapportages op als onderdeel van het vestigingsjaarplan. Je beheert en besteedt op verantwoorde wijze het aan de afdeling toegekende (deel-)budget.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis van en ervaring met het leiden van een uitvoeringsgericht team.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, inzicht in de beleidsterreinen van de detentie en de ontwikkelingen die zich hierin afspelen.
 • Je hebt kennis van de relevante processen van de ondersteunende zorgafdelingen bij detentie, en inzicht in de onderlinge samenhang met de afdelingsproducten.
 • Je kunt die processen op inhoudelijk en bedrijfsmatig niveau afstemmen en prioriteiten stellen.
 • Je kunt een operationeel overleg voeren.
 • Je kunt samenwerkingsverbanden opzetten en onderhouden.
 • Een HBO-diploma is vereist.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

•    Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. 
•    Het gaat om een vestigingsbrede functie waarbij je in zowel de penitentiaire inrichting PI Roermond als de PI Ter Peel inzetbaar bent. 
•    1x per 6/8 weken weekenddienst. 
•    Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

 

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Zuid-Oost bestaat uit de locaties Roermond en Ter Peel in Evertsoord en biedt plaats aan 546 gedetineerden. Roermond is een inrichting voor mannelijke gedetineerden en heeft een huis van bewaring, gevangenis en extra zorgvoorziening.


Ter Peel is een inrichting voor voornamelijk vrouwelijke gedetineerden en heeft een beperkt beveiligde inrichting, moeder-met-kindhuis, gevangenis, extra zorgvoorziening, zeer beperkt beveiligde inrichting en een ‘flexcap’ voor mannen.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw K. van Dam, afdelingshoofd

08807 24785

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Penitentiair inrichtingswerker PI Zuid Oost

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Roermond en/of Evertsoord
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker arbeid penitentiaire inrichting Zuid-Oost

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Roermond en/of Evertsoord
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)