Afdelingshoofd Management Development Consultancy

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.340 - €7.532
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 10 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BABD/2019/10
 • Plaatsingsdatum 29 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De veranderende maatschappelijke realiteit en de initiatieven uit de samenleving brengen een andere rol van de rijksdienst en zijn publieke leiders met zich mee. Door deze ontwikkelingen is de noodzaak van managementdevelopment voor de top van de Rijksdienst de laatste jaren toegenomen.

Tegen deze achtergrond heeft het Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) tot taak om organisaties in de rijksdienst hierbij te ondersteunen. Om deze taken ook in de komende jaren op hoog niveau te blijven uitoefenen, moet BABD toegerust zijn op de veranderingen en constant feeling houden met deze ontwikkelingen. Dit vraagt dus van BABD netwerkend werken, zowel intern als extern. Meer focussen op strategische ontwikkeling op lange termijn, als ook innovatieve krachten brengen en aanjagen binnen het bureau.

BABD is een transitie gestart naar een meer flexibele organisatie door de invoering van vormen van zelforganisatie. Dit om snel en wendbaar in te kunnen spelen op de veranderingen in het vakgebied en de behoeften van de doelgroep. Belangrijke vraagstukken voor BABD op dit moment zijn succession planning, talentmanagement, diversiteit van het (top)management en het vergroten van de kweekvijver voor de doelgroep. Deze vraagstukken vragen een creatieve oplossing in nauwe samenwerking met de omgeving.

Voor de afdeling Management Development Consultancy (MD-C) ligt er een aantal concrete uitdagingen klaar zoals:

 • komen tot een strategisch meerjarenplan BABD MD 20-25;
 • professionaliteit en kwaliteit van de MD-dienstverlening verder verbeteren;
 • meer aandacht en realisatiekracht bij instroom ABD-doelgroep voor extern talent en inclusie (diversiteit). Hierbij is het nodig de dienstverlening van Search verder te professionaliseren;
 • innovatie bij onder andere W&S en mobiliteitsinterventies stimuleren;
 • datakwaliteit op orde brengen en houden, digitaal MD-platform verwezenlijken, meedenken over een nieuw informatiesysteem;
 • verdere groei in zelforganisatie: versterken van eigenaarschap op persoons- en op groepsniveau.

Vanwege het vertrek van één van de twee afdelingshoofden bij MD-C wordt een afdelingshoofd MD-C geworven. Het betreft hier een gelijkwaardige duo-functie waarbij de portefeuilleverdeling op basis van interesses en kwaliteiten vorm zal krijgen. Naast gezamenlijk werken aan afdelingsontwikkelingen, werk je in MT-verband nauw samen met de andere afdelingshoofden/stafhoofden aan BABD-brede opgaven.

Functie-eisen

Wij zoeken een stevige, op samenwerking en ontwikkeling gerichte persoonlijkheid met management- en overheidservaring en met de energie en het organisatievermogen om de afdeling verder te brengen. Iemand die het leuk vindt om samen met een duo-partner en alle medewerkers van de afdeling de ingezette koers verder te ontwikkelen.

Dit vraagt van het nieuwe hoofd MD-C:

 • academische opleiding of academisch werk- en denkniveau;
 • managementervaring, ook met leidinggeven aan professionals, en het vermogen om vanuit een helicopterview de zaken te kunnen bekijken en verbinden;
 • kennis van de Rijksoverheid;
 • affiniteit met managementdevelopment en in het bijzonder met werving en selectie;
 • vertrouwen in mensen: luisteren en motiveren;
 • bestuurlijk sensitief;
 • relativeringsvermogen en humor.

Publiek Leiderschap
Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en cocreatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.”

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.”

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.”

Criteria Algemene Bestuursdienst
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van drie jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief BZK
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij BZK zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.340 Max. €7.532 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Algemene Bestuursdienst
Bureau ABD (BABD) is het managementdevelopmentbureau voor (top)managers binnen de Rijksoverheid. Het bureau telt 105,5 fte en kent 4 afdelingen en 1 stafteam: afdeling Management Development Consultancy, afdeling Ontwikkelen en Interim, afdeling Beleid, Informatievoorziening, Innovatie en Communicatie, afdeling Bedrijfsvoering en het stafteam Werkgeverschap.

BABD werkt aan een overheid die haar (maatschappelijke) taken steeds beter uitvoert. Daarvoor selecteert het bureau (top)functionarissen die ook op de lange termijn voor de Rijksoverheid inzetbaar zijn. Daarnaast vervult BABD het werkgeverschap voor de topmanagementgroep (TMG; de hoogste ambtenaren bij het Rijk) en is BABD (mede)verantwoordelijk voor het managementdevelopment met betrekking tot de top van de politie, de Hoge Colleges van Staat en een aantal publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen.

Afdeling Management Development Consultancy
Het werven en selecteren van kwalitatief hoogwaardige ABD-(top)managers, passend binnen de voor het Rijk geformuleerde maatschappelijke opgaven en hen begeleiden in de professionele ontwikkeling en hun loopbaan, is de hoofdtaak van deze afdeling. Daarbij hoort tevens het leveren van input voor en bijdragen aan de totstandkoming van de rijksbrede visie op managementdevelopment en leiderschap, en de uitwerking daarvan.

Afdeling Management Development Consultancy (MD-C) bestaat uit meerdere zelforganiserende teams. Deze zelforganiserende teams bestaan uit MD-consultants, research-consultants en MD-assistenten, die werkzaam zijn voor en bij de klanten. De MD-consultants houden zich onder andere bezig met de werving en selectie voor ABD-functies, loopbaanbegeleiding en succession-planning. De research-consultants verrichten onder meer recruitmentactiviteiten ter ondersteuning van het werving-en-selectieproces. De primaire taken van deze afdeling worden ondersteund door een team van MD-assistenten die de regie voeren op de administratieve processen ter ondersteuning van de MD-consultants. De afdeling MD-C bestaat nu uit bijna 50 fte. Vanwege de grootte en de complexiteit van de afdeling, wordt deze aangestuurd door twee afdelingshoofden.

Management Development Consultancy, directie Management Development Rijk, Bureau Algemene Bestuursdi

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjolein Voslamber, Topmanager

06-53810819

Aswinie Ramdat, MD Consultant

06-50079653

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch teamleider Noord-West locatie Amsterdam directie Grote Ondernemingen

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Amsterdam Noord - West
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Manager Toegang Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Directeur directie Midden- en Kleinbedrijf (met portefeuille bedrijfsvoering)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)