• Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur Voor de duur van 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 23 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer #213
 • Plaatsingsdatum 30 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Herken jij jezelf in het profiel van een bevlogen, mensgerichte leidinggevende die het lef heeft om de voorbeeldrol te pakken, fouten durft te maken en een lerende cultuur stimuleert? Heb je affiniteit met privacy van bijzondere persoonsgegevens en bedrijfsjuridische vraagstukken? Wil je bovendien jouw kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan belangrijke maatschappelijke thema’s? Dan is deze functie als Afdelingshoofd Juridische Zaken & Privacy echt iets voor jou.

De Afdeling Juridische Zaken & Privacy Als afdelingshoofd Juridische Zaken & Privacy maak je deel uit van het MT van de stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP). De stafeenheid OBP ontwikkelt en voert beleid uit op de integrale advisering en ondersteuning van de individuele centra en afdelingen op het gebied van personeel en organisatie, veiligheid, facilitaire diensten, kwaliteit, certificering en accreditatie, juridische- en privacy zaken, evenementen en interim- en projectmanagement.

OBP ontwikkelt en voert beleid uit op bovenstaande gebieden voor het RIVM en ondersteunt daarmee het instituut in haar missie. Het MT OBP werkt intensief samen met het MT van de stafeenheid Finance, Control en Inkoop (FCI). Dit met als doel om te komen tot een integrale dienstverlening aan het primair proces.

De hoofdtaken van de afdeling zijn:

In de functie van afdelingshoofd Juridisch Advies & Privacy geef je leiding aan twee teams: Juridische Zaken en Privacy. In totaal gaat het om 16 medewerkers. Het betreft een brede en uitdagende functie op zowel strategisch, tactisch als operationeel gebied, waarin veel ruimte is voor ontwikkeling.

Juridische Zaken

Het team Juridische Zaken is belast met de bedrijfsjuridische vraagstukken die binnen het RIVM spelen. De afdeling ondersteunt de centra en stafafdelingen bij het opstellen van overeenkomsten, samenwerkingsafspraken aansprakelijkstellingen en bestuursrechtelijke vragen.

Privacy

Binnen het RIVM zijn data en informatie, vaak met daarin bijzondere persoonsgegevens, de grondstoffen voor onze adviezen en kennisproducten. Dit vraagt om het continu afwegen van de noodzaak voor het gebruik van persoonsgegevens tegen de rechten van betrokkenen. Binnen het team Privacy werken ca. 10 collega’s nauw samen met de onderzoekers en privacy-coördinatoren om samen zorg te dragen voor het op de juiste wijze gebruiken en verwerken van persoonsgegevens.

Met alle genoemde onderwerpen heb jij inhoudelijke affiniteit. De opgaveAls afdelingshoofd Juridische Zaken & Privacy ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en positionering van de afdeling. Jij coacht jouw medewerkers, faciliteert hen en stimuleert de samenwerking en kennisdeling binnen en tussen de afdelingen van OBP en daarbuiten. Zoals bijvoorbeeld kennisdeling met andere onderdelen van het RIVM. Je adviseert het management RIVM in brede zin op juridisch/privacy georiënteerde strategische vraagstukken; Je vervult de rol van klachtcoördinator van het RIVM en bent in die hoedanigheid aanspreekpunt voor de Nationale Ombudsman en voor externe stakeholders, zoals VWS, AP. Je zet medewerkers in hun kracht en bevordert het onderling vertrouwen en de samenwerking, binnen en buiten jouw eigen afdeling en de OBP-organisatie. Met jouw affiniteit en kennis van de inhoud weet je de afdeling bovendien richting te geven. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor diverse RIVM processen, bv. rechten van betrokkene, datalekken, verwerkingenregister. Jij zorgt ervoor dat deze processen optimaal het primair proces ondersteunen, efficiënt verlopen en dat er wordt voldaan aan in- en externe wet- en regelgeving. Jij vertegenwoordigt hierin jouw afdeling en de medewerkers. Ook fungeer je als opdrachtgever van (deel)projecten die voortvloeien uit de jaarplannen voor jouw afdeling.

Uniek aan deze baan
Als afdelingshoofd Juridische Zaken & Privacy lever je een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit en transparantie van het onderzoek van RIVM en haar andere klanten. Onderzoek dat dient als onderbouwing van beleid op een veelheid van maatschappelijke terreinen. Een veelzijdige en uitdagende functie waarin je een grote bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het betreft een brede en uitdagende functie op zowel strategisch, tactisch als operationeel gebied, waarin veel ruimte is voor ontwikkeling. Je krijgt de kans om binnen een inspirerende organisatie met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen. Hiervoor is volop; budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling beschikbaar.

De zorg voor morgen begint vandaag
Wil jij hieraan meewerken in de functie van afdelingshoofd Juridische Zaken & Privacy? Stuur dan je sollicitatie aan Erwin verboom, Afdelingshoofd Juridisch Advies en Privacy a.i.. Heb je eerst nog vragen over deze vacature, dan kan je Ingeborg bereiken op 06-53199234.

Verbinden, vernieuwen, vertrouwen en verrichten: als leider binnen het RIVM adem je die 4 competenties tot in het diepst van jouw vezels. Je bent in dienst van Nederland en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De maatschappij is jouw baas. Bestuurders en opdrachtgevers van het RIVM leunen op jou als trusted advisor. Intern ben je richtinggevend en bevorder je het onderling vertrouwen, de samenwerking en reflectie. Het RIVM zoekt managers, die het leiderschap letterlijk samenwerkend vorm kunnen geven De leidinggevenden van het RIVM zijn integer, innovatief, brengen mensen en initiatieven bij elkaar en komen samen met de organisatie tot executie.Het RIVM is als organisatie volop in ontwikkeling. We hebben de ambitie om een betrouwbare adviseur te zijn en te blijven voor de overheid, professionals en burgers. Om onze activiteiten voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving optimaal voor Nederland in te zetten, hebben we voor 2025 de volgende strategische doelstellingen bepaald:

 • in 2025 is onze articulatie van maatschappelijke vraagstukken en vertaling hiervan naar opdrachten versterkt en is onze communicatie met en naar burgers, partners en opdrachtgevers verder verbeterd;
 • in 2025 is onze wetenschappelijke kennisbasis optimaal toegerust voor de maatschappelijke opgaven en onze taken;
 • in 2025 wordt onze kennis ook intensief gebruikt door lokale en regionale overheden;
 • in 2025 is de (interdisciplinaire) samenwerking binnen het RIVM versterkt ten behoeve van de maatschappelijke opgaven waar het RIVM aan werkt;
 • Lees hier meer over de strategie 2025.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

RIVM

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk
Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises. Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag
Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

RIVM

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ingeborg Korstjens, afdelingshoofd a.i.

06-53199234

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

RIVM nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Onderzoeks- en Datadiensten (Statistiek, Data Science & Modellen)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd CIO-office

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Onderzoeks- en Datadiensten (Data & GIS)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd