Afdelingshoofd Inrichting Stelselmatige Daders

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 5501
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een baan met impact in een dynamische werkomgeving? Reken maar. De stelselmatige daders op jouw afdeling hebben veel justitiecontacten achter de rug, zijn ‘streetwise’ en hebben vaak te maken met (meervoudige) verslavingen, problematisch gedrag, verstandelijke beperkingen en problemen in de diverse leefgebieden. In de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bevorder jij, samen met het multi-disciplinair team, het re-integratieproces van deze gedetineerden.

 

Dit ga je doen

Je bent operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gedetineerdenzorg van de afdeling. Jij hebt de dagelijkse leiding over een van de twee afdelingen van de Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Jouw team telt ca. 10 zorg-behandel inrichtingswerkers (zbiw’ers) die verantwoordelijk zijn voor de zorg en begeleiding van de 56 bewoners die zijn verdeeld over de twee afdelingen. Zij zijn de ogen en oren van de senior casemanagers. Daarnaast zijn bij de uitvoering van de detentie veel andere medewerkers en externe partijen betrokken. In jouw rol van afdelingshoofd houd jij het overzicht over alle trajecten. Je maakt in jouw functie taakstellende afspraken met de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur en de medewerkers, monitort de uitvoering hiervan en stuurt bij waar nodig. Ook stel je een afdelingsjaarplan en voortgangsrapportages op, als onderdeel van het vestigingsjaarplan.

In zeer nauwe samenwerking met je collega-afdelingshoofd bewaak je de trajecten die beginnen op jouw afdeling en voortgezet worden op de andere afdeling. Hiervoor werk je ook intensief samen met de senior casemanagers en de gedragsdeskundigen. Bovendien houd je zicht op alle externe contacten met reclasseringsorganisaties, extramurale behandelaars en zittingen bij de rechtbank vanwege de voortgang van het traject. Ook heb je direct contact met onder andere de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, het veiligheidshuis en gemeenten in de regio om de ISD-maatregel toe te lichten.


Naast het leiden jouw eigen afdeling, maak je ook deel uit van het team afdelingshoofden in de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn. Samen met hen maak je een rooster voor jullie aanwezigheid, vervanging en afdelingsoverstijgende zaken.


Waar je vooral mee bezig bent is het professionaliseren van je team. Het coachen en begeleiden van de zbiw’ers, het monitoren van rapportages en de zogenaamde bejegening. Dat betekent dat je goed in staat bent zowel leidinggevende als mentor te zijn voor je medewerkers. Dagelijks begeleid je je teamleden bij interventies op de werkvloer, mentorgesprekken, je biedt kennis en kunde aan. Je handelt calamiteiten daadkrachtig en zorgvuldig af, en treedt hierbij ook preventief op. Kortom, een verantwoordelijke baan in een bijzondere omgeving!

Functie-eisen

Dit neem je mee

 • Je hebt bij voorkeur een hbo-diploma behaald, in een relevante richting.
 • Je hebt enige jaren werkervaring in een zorggerelateerde omgeving.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het leiden en ontwikkelen van een team.
 • Je hebt affiniteit met het gevangeniswezen en gedetineerdenzorg.

 

Dit is jouw kracht

 • Je bent een natuurlijk leider, die zich durft te uiten, empathisch, open en meedenkend.
 • Je bent werkt graag samen, met zowel interne - als externe relaties.
 • Je bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Integriteit staat hoog in jouw vaandel.
 • Je bent initiatiefrijk en werkt graag mee aan resultaat.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen we graag je cv en motivatie.
 • De selectiegesprekken worden gepland op 9, 10 of 11 juni 2020. Houd hier graag al rekening mee in je agenda.
   

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties: Eikenlaan en Maatschapslaan. Wij bieden zorg voor de beveiliging van ongeveer 1.200 gedetineerde mannen. Naast deze zorg voor de veiligheid van de samenleving bieden we, waar mogelijk en gewenst, de gedetineerden die in onze inrichting verblijven de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Wij streven naar professionaliteit en taakvolwassenheid. Ook willen we voor al onze medewerkers, zowel cultureel als fysiek, een prettig werkklimaat scheppen.


Inrichting Stelselmatige Daders
De Inrichting Stelselmatige Daders in de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat uit twee afdelingen met in totaal 56 plekken. Naast deze 56 bewoners kunnen er in de toekomst ook mensen onder vallen die extramuraal verblijven in klinieken, op behandelafdelingen en in begeleid-wonenprojecten. De ISD-maatregel is volledig gericht op re-integratie in de maatschappij. Alle activiteiten en plannen met de gedetineerden sluiten daarop aan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H. Ubaghs, Afdelingshoofd

06-16309775

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N. Roquas, Corporate recruiter

06-25690385

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting (PI) Alphen aan den Rijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Alphen aan den Rijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)