Afdelingshoofd Finance, Compliance en Control (FCC)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer FCC-008
 • Plaatsingsdatum 10 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdelingshoofd maak je deel uit van het MT van de stafeenheid Finance, Compliance & Control. FCC kent vijf dossierteams met (senior) adviseurs bedrijfsvoering die zich richten op o.a. financiën, in control zijn en ook het goed, gezond, veilig en beveiligd kunnen werken bij het RIVM. Het klantperspectief en de bedoeling van de toepasselijke wet- en regelgeving staan voor de dossierteams steeds voorop. Medewerkers werken regelmatig in meerdere dossierteams en veel medewerkers vervullen ook een rol als (interne) auditor.

Momenteel werkt het MT FCC intensief samen met het MT Organisatie, Bedrijfsvoering & Personeel (OBP). Dit met als doel om te komen tot een (nog meer) integrale dienstverlening aan het primair proces. Je levert een actieve bijdrage aan het MT en gezamenlijke producten, zoals het jaarplan en de begroting van de stafeenheid. Je draagt bij aan de visie en strategie van bedrijfsvoering en draagt deze breed uit. Je hebt gevoel voor wat er speelt binnen het primaire proces en onderkent zaken die relevant zijn voor optimale dienstverlening en klanttevrendehied.

De vrijgekomen positie betreft de plek waarbij je stuurt op twee dossierteams. Het dossierteam Safety & Security en het dossierteam Qp, Certificering & Accreditatie.

Safety & Security

Het dossierteam Safety & Security heeft als belangrijkste aandachtsgebieden: Fysieke beveiliging, Biologische veiligheid, Stralingsveiligheid, Arbo-veiligheid en gezondheidheid, Milieu, Duurzaamheid en Bedrijfscontinuïteit. Deze onderwerpen hebben een continu karakter (24/7). Dit vraagt van het afdelingshoofd een flexibele houding en de bereidheid om piket te draaien buiten de reguliere kantoortijden.

Voor informatiebeveiliging loopt momenteel een traject met herverdeling van taken tussen SSC-Campus en CIO-office en FCC. De beoogde rol voor informatiebeveiliging voor FCC is tweeleding. Ten eerste informatiebeveiliging awareness i.r.t. andere veiligheid en beveiligingsthema en toetsen van informatiebeveiliging.

Qp, Certificering & Accreeditatie

Het dossierteam Qp, Certificering & Accreditatie heeft als belangrijkste aandachtsgebieden: Bewaking vrijgave farmaceutische producten via de Qualified & Responsible Persons en de continuïteit van de RIVM-brede en eenheidsspecifieke kwaliteitscertificaten en accreditaties met bijzondere aandacht voor de laboratoriumomgevingen. Dit dossierteam experimenteert in sterke mate met zelfsturing. Je begeleidt dit experiment.

Verhuizing van Bilthoven naar Utrecht

Beide dossierteams hebben de komende jaren een belangrijke rol bij de voorbereiding van de nieuwe huisvesting, laboratoria en bijbehorende accreditaties voor het RIVM op het Utrecht Science Park Utrecht. De verhuzing is voorzien eind 2021. Als afdelingshoofd neem je de verantwoordelijkheid om samen met de collega’s zorg te dragen voor het behalen van mijlpalen en eventuele belemmeringen tijdig te signaleren en weg te halen.

Verantwoordelijkheden

Naast de hierboven genoemde taken, behoren de volgende zaken tot jouw functie:

 • P-verantwoordelijkheid voor medewerkers zijn binnen de bovengenoemde dossierteams (ongeveer 15 – 20 personen);
 • Het afdelingshoofd stimuleert samenwerking en kennisdeling binnen de dossierteams van FCC en daarbuiten. Zoals bijvoorbeeld kennisdeling met andere staven bij het RIVM. Dit doe je o.a. door een actieve bijdrage te leveren aan het MT FCC in samenwerking met MT OBP.
 • Als afdelingshoofd vervul je de rol van accountable voor diverse RIVM processen, bv. bedrijscontinuïteit van het RIVM, verbeteren van arbeidsomstandigheden van de RIVM’ers. Jij zorgt ervoor dat deze processen optimaal het primair proces ondesteunen, efficiënt verlopen en dat er wordt voldaan aan externe en interne wet- en regelgeving.

Wie ben jij?

 • Je bent een persoon die stevig leiderschap toont,  aandacht heeft voor de mensen, maar vooral verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geeft aan professionals;
 • Je hebt strategische stuurkracht, zelfinzicht, je inspireert en creëert verbindingen;
 • Je hebt oog voor talent en stimuleert groeiontwikkelingen van medewerkers door de mensen hierin te coachen;
 • ­Je hebt affiniteit met veranderprocessen;
 • ­Je bent een sparringspartner voor de professionals;
 • ­Je bent zeer flexibel en ook buiten reguliere kantoortijden inzetbaar;
 • ­Je bent besluitvaardig, resultaatgericht en hebt kennis van bedrijfsvoeringsprocessen;
 • Je werkt graag in een dynamisch werkveld en bent in staat om in een complexe professionele en politiek-bestuurlijke context leiderschap te tonen;
 • ­Je denkt en handelt over de grenzen van je eigen teams en FCC heen en weet bruggen te bouwen;
 • ­Je onderhoudt met je medewerkers een intern en externe netwerk (bijvoorbeeld met toezichthouders en certificeerders) op de werkterreinen van de dossiers waarvoor je verantwoordelijk bent.

Functie-eisen

Het betreft een functie waarvoor de volgende functie-eisen gelden:

 • ­WO werk- en –denkniveau;
 • ­Ervaring met safety en security en/of kwaliteitszorg is een pré;
 • ­3- 5 jaar werkervaring als leidinggevende van een afdeling of team;
 • ­Ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke organisatie.

Competenties

Centraal in het leiderschapsprofiel van VWS en het RIVM staan:

 • Zelfinzicht
 • ­Inspiratiekracht
 • ­Verbindingskracht
 • ­Strategische stuurkracht
 • ­Samenwerken
 • ­Reflectie
 • ­Integriteit

Het RIVM is een inclusieve organisatie die streeft naar het versterken van de diversiteit binnen de organisatie. Inclusiviteit en diversiteit zijn voor het RIVM belangrijk en vanzelfsprekend om ieders talent in te zetten voor ons als kennisinstituut dat midden in de samenleving onderzoek doet en adviseert. Naast je kennis en kunde, talenten en drive breng je ook je leeftijd, sexe, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van het selectieproces

Verklaring Geen Bezwaar

Voor deze functie wordt een veiigheidsonderzoek niveau B uitgevoerd (VGB).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Jolle Landman, Stafhoofd FCC.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De stafeenheid FCC bestaat uit ongeveer 50 medewerkers. Naast de 20 medewerkers uit de twee teams waaraan het gezochte afdelingshoofd leiding geeft, richten de andere 30 medewerkers zich in drie dossierteams op: Financiën en control, Procesregie en -verbetering en Juridisch advies en privacy.

Kenmerkend voor de hele stafeenheid is dat een beperkt aantal specialisten op een vakgebied RIVM-breed support verlenen, maar ook kaders te stellen en grenzen te bewaken. Dit kan door continu in verbinding te blijven met de ontwikkelingen op het vakgebied buiten de eigen organisatie en met collega’s samen te werken aan gemeenschappelijke opgaven die het specialistische vakgebied overstijgen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jolle Landman, Stafhoofd FCC

06-51689630

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Privacy Coördinator

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur interne communicatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beveiligingsadviseur

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd