Afdelingshoofd Concerncontrol / plaatsvervangend directeur Financiën en Control

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.443 - €7.159
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 20 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 473686
 • Plaatsingsdatum 2 september 2021
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Schaarse middelen vereisen scherpe keuzes. Dat geldt ook voor het Defensie Ondersteuningscommando. Om uitdagingen binnen de omvangrijke vastgoedportefeuille en in de arbeidsintensieve ondersteuningsvormen het hoofd te bieden, ga je als afdelingshoofd Concerncontrol vanuit Utrecht aan de slag met actuele thema's. Denk daarbij aan moderne bedrijfsvoering, robotisering, digitalisering en optimalisering van processen en strategische personeelsplanning. Zo draag je proactief bij aan een optimale ondersteuning van de Nederlandse krijgsmacht.

Als afdelingshoofd Concerncontrol coördineer je het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)-bedrijfsplan en zorg je voor actuele managementinformatie die geschikt is voor interne bedrijfsvoering én voor de externe verantwoording. Daarnaast stuur je intern het proces rond de beleids-, plannings- en begrotingscyclus: je coördineert de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording. Ook houd je de doelmatigheid en rechtmatigheid scherp in de gaten. Verder houd je toezicht op de beheersing van de budgetten en de kwaliteitsbewaking van het financieel beheer, waaronder risicomanagement. Ook ben je binnen DOSCO de complianceofficer voor het financiële domein, de aanjager van samenwerking op verschillende functionaliteiten én draag je proactief bij aan het verbeteren van de werking van de keten. In het kader van de administratieve processen in SAP en de modernisering daarvan naar S/4HANA, coördineer je het procesmanagement van de financiële processen binnen DOSCO.

In deze uitdagende functie ben je een constructief kritische businesspartner voor het management. Vanuit jouw financieel-economische expertise en strategisch perspectief geef je gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij sta je zowel in nauwe verbinding met de divisies en de staf van het DOSCO, als met de hoofddirectie Financiën van het ministerie van Defensie, de Bestuurs-/Defensiestaf en de andere defensieonderdelen. Je vertegenwoordigt Financiën en Control (F&C) in defensiebrede Haagse overleggen, zoals het Integraal Plannen Coördinatie Overleg. Op je eigen afdeling geef je op coachende wijze richting en ruimte aan een team van vijftien fte. Hier zorg je voor optimale prestaties, terwijl je aandacht hebt voor de persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling van je medewerkers. Je maakt werk van duurzame inzetbaarheid en hebt oog voor diversiteit en veiligheid.

Tot slot ben je als plaatsvervangend directeur de sparringpartner van de directeur en andere afdelingshoofden en neem je deel aan het bestuurlijk overleg van plaatsvervangende divisiecommandanten. Je vervangt de directeur bij afwezigheid, onder andere als voorzitter van het managementteam F&C, in de DOSCO-raad en in het comité Financiën en Control. Samen met het managementteam ben je verantwoordelijk voor de koers en richting van de directie. Je trekt directiebrede ontwikkeltrajecten, zoals de ontwikkeling van data-analyse en het verbeterprogramma gericht op de inkoopketen binnen DOSCO.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Krijgsmacht in haar taken ondersteunen: dát is de missie van het Defensie Ondersteuningscommando! Wij doen dit als team door te zorgen voor personele diensten, opleidingen, huisvesting, vastgoed, catering, beveiliging, bewaking, facilitaire zaken, gezondheidszorg, logistiek en transport. De focus op innovatie en inbedding van nieuwe technologieën zijn een onmisbare schakel in onze toekomstige ondersteuning. De Defensievisie 2035 vraagt dit ook van ons. We versterken ons vermogen om te veranderen, zodat we de krijgsmacht proactief en optimaal ondersteunen, nu en in de toekomst.

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) heeft meer dan veertig verschillende bedrijven. Ze zijn ondergebracht in de Nederlandse Defensie Academie, de Defensie Gezondheidszorgorganisatie, de divisie Personeel en Organisatie Defensie, de divisie Facilitair, Logistiek en Beveiliging, Vastgoedmanagement en een staf. DOSCO heeft een begroting van circa € 1,8 miljard en er werken zo’n 9.000 mensen.

Directie Financiën en Control
De directie Financiën en Control bestaat uit zes afdelingen: vijf soortgelijke afdelingen Dedicated Businesscontrol en een afdeling Concerncontrol. De hoofdtaken van de directie liggen op het gebied van begroten, financieel beheer, bestuurlijke informatievoorziening en het zijn van een constructief kritische businesspartner voor het management.

Afdeling Concerncontrol
De afdeling Concerncontrol coördineert het bedrijfsplan DOSCO, de managementinformatie daarover en de DOSCO-brede financiële processen en verbeterprojecten. Wij staan hierbij zowel in verbinding met eigen divisies en de staf als met de hoofddirectie Financiën en Control van het ministerie van Defensie en de andere defensieonderdelen. Voor hen zijn we een betrouwbare partner. We leveren betrouwbare cijfers en bouwen aan kosteninzicht. We ondersteunen bij het opstellen van businesscases en maken gebruik van data-analyse. Ook denken we strategisch mee en stimuleren we doelmatigheid in combinatie met de beweging naar een organisatie die past bij de Defensievisie 2035. De afdeling Concerncontrol bestaat naast het hoofd van de afdeling uit vijftien (senior) adviseurs Financiën en Control.

Ministerie van Defensie

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Voor deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. P.D.H. Boswinkel

06-22093885

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

I.A.G.M. de van der Schueren-Brouwer

06-10947820

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur informatiemanagement

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38-40
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inkoopmanager in opleiding

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Zelfstandig werkend kok

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Uddel
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd