Afdelingshoofd Communicatieadvies

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 10 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer C&D-COM-001
 • Plaatsingsdatum 1 augustus 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We zoeken een ervaren leidinggevende die de afdeling Communicatieadvies goed positioneert binnen het RIVM. Jij bent in staat om, met oog voor de mens, leiding te geven aan de ontwikkeling van de afdeling (23 fte) in nauwe samenwerking met interne opdrachtgevers.

Jij ziet wat iemand nodig heeft om het werk goed te kunnen doen. Je bent ervaren met het coachen van professionals, leidinggeven en het aanbrengen van structuur. Je coacht je medewerkers op inhoud, persoonlijke ontwikkeling, werkprocessen en omgevingssensitiviteit. Je geeft hen vertrouwen, ruimte en duidelijkheid aan de voorkant. Daar waar het hen helpt spar je met ze, maak je keuzen of stem je af met een interne opdrachtgever. Je bent transparant in je besluiten en communicatie.
Samenwerken is een uitgangspunt voor je werk. Je werkt vanuit verbinding met interne opdrachtgevers en je medewerkers. Je staat voor het publiek belang van een onafhankelijk, betrouwbaar RIVM en geeft indien nodig professionele tegenspraak op alle niveaus van de organisatie.
Dit alles doe je vanuit het publiek leiderschapsprofiel (reflectie, samenwerkingsgerichtheid en integriteit).

Waarvoor sta je aan de lat?
Je gaat leiding geven aan een afdeling die in ontwikkeling is. Je hebt personeels- en financiële verantwoordelijkheid. Je functie bevat ook een verander- en ontwikkelcomponent. Je werkt samen met medewerkers, MT C&D en interne opdrachtgevers vanuit wat nu goed gaat, aan wat beter moet.

Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat een intake vooraf gaat aan een communicatieopdracht, dit gebeurt nu nog niet altijd. Jij levert de capaciteit voor het uitvoeren van die opdracht. Je doet dit in samenspraak met je medewerkers die goed op de hoogte zijn wat er speelt en wat een interne opdrachtgever nodig heeft. In overleg met de interne opdrachtgever wordt een resultaatafspraak gemaakt, ook dit gebeurt nu nog niet altijd. De communicatieadviseur stelt meestal een communicatieplan op. Tijdens de uitvoering van de opdracht voer jij opdrachtmanagementgesprekken met de opdrachtgever en betrokken communicatieadviseur en/of -medewerker. Na afloop van de opdracht wordt een evaluatiegesprek op de kwalitatief bereikte resultaten gevoerd. Ook deze gesprekken vinden nu nog niet altijd plaats.

Je realiseert de volgende veranderopgaven.

 • Inrichten van capaciteitsmanagement: het matchen van de capaciteitsbehoefte van interne opdrachtgevers met beschikbare capaciteit van communicatieadviseurs. In samenwerking met afdelingshoofden Creëren & Visualiseren en Publicaties & Nieuws.
 • Inrichten van opdrachtmanagement: een driegesprek tussen interne opdrachtgever – communicatieprofessional – afdelingshoofd bij start, uitvoering en oplevering van communicatie inzet.
 • Implementeren van resultaatgericht werken.
 • Verder professionaliseren van overleggen en verbeteren van de samenwerking in de teams per domein.

Hoe ziet je functie er uit?
Je bent afdelingshoofd van de afdeling Communicatieadvies. De onderwerpen van het RIVM staan de laatste jaren steeds meer in belangstelling. Stikstof, PFAS, corona, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken, het hitteplan en het stookalert zijn voorbeelden van onderwerpen waarbij het RIVM in de belangstelling staat van publiek, media en politiek. Jouw medewerkers hebben voor dit soort onderwerpen contact met de inhoudelijk experts en collega’s bij ministeries en regionale overheden. Jij zorgt er voor dat zij hun werk goed kunnen doen en bewaakt samenhang. Het werk binnen de afdeling stopt eigenlijk nooit. Je moet daarom goed de balans kunnen aanbrengen voor jezelf en je medewerkers tussen ‘aan staan en uit gaan’.
Je kunt rekenen op secretariële ondersteuning vanuit het secretariaat van de stafeenheid. Je hebt geen vaste werkplek, je werkt plaats- en tijdonafhankelijk, vergadert op donderdag met het MT C&D en richt andere structureren in die jij nodig vindt. Het managementteam C&D werkt transparant en vanuit verbinding. Zo ga je ook met je medewerkers om. Je maakt en onderhoudt jaarlijks resultaatafspraken met je medewerkers. Je bent gesprekspartner op strategisch/tactisch niveau voor andere afdelingshoofden binnen het RIVM. Je onderhoudt actief een netwerk met externe belanghebbenden. Je legt verantwoording af aan het stafhoofd Communicatie & Duurzame Informatievoorziening.
Jij, en de medewerkers van de afdeling Communicatieadvies, zijn inzetbaar voor bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdiensten en voor crisiscommunicatie.

Profiel

 • Je stimuleert je medewerkers resultaten te behalen met oog voor de menselijke maat.
 • Je behoudt wat goed gaat en ontwikkelt wat beter kan.
 • Je hebt overtuigingskracht en bent inspirerend.
 • Je verbindt gemakkelijk mensen, waarmee je draagvlak creëert op verschillende niveaus.
 • Binnen het MT C&D werken we transparant, vanuit vertrouwen, verbinding en resultaatgerichtheid. Je past binnen dit profiel.
 • Je kunt overzicht kunnen houden. Er speelt veel binnen de verschillende domeinen, op veel verschillende onderwerpen.
 • Je hebt affiniteit met onderwerpen waar het RIVM aan werkt.

Functie-eisen

Opleidingseisen

 • WO-werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare ervaring in het werkgebied communicatie.
 • Ervaring met leidinggeven is een voorwaarde, gezien de zwaarte van de functie (grote groep, verander- en ontwikkelopgave).
 • Kennis van en inzicht in ontwikkelingen op het gebied van communicatiewetenschap: trends, online en offline overheidscommunicatie, interne communicatie, risico- en crisiscommunicatie.
 • Je bent bekend met de richtlijnen voor en toepassingen van overheidscommunicatie.

Competenties

 • Reflectief vermogen
 • Samenwerkingsgerichtheid
 • Integriteit
 • Empathisch vermogen
 • Aansturen organisatie
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Ontwikkelen medewerkers

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Remko Steenbergen, Stafhoofd Communicatie & Duurzame Informatievoorziening. 

Een goede verbinding tussen manager en medewerker vinden we belangrijk. Daarom nemen medewerkers van de afdeling Communicatieadvies deel aan de selectieprocedure.
Tijdens de interne wervingsprocedure van het RIVM is het eerste gesprek met o.a. het stafhoofd. Het tweede gesprek is met een draagvlakcommissie. Tijdens de externe wervingsprocedure bestaat de eerste selectiecommissie uit medewerkers van de afdeling Communicatieadvies. Op basis van dit gesprek adviseren zij het stafhoofd om wel, of geen tweede gesprek te voeren. Dit gesprek vindt dan aansluitend plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het RIVM is een kennisinstituut van de Rijksoverheid. We zetten ons in voor een gezonde bevolking in een gezonde en duurzame leefomgeving. De stafeenheid Communicatie en Duurzame Informatievoorziening (C&D) wordt dit najaar anders georganiseerd. C&D bestaat dan uit vier (nu drie) afdelingen: Communicatieadvies, Creëren & Visualiseren, Publicaties & Nieuws en Duurzame Informatievoorziening. Door deze ontwikkeling is ruimte gekomen voor twee afdelingshoofden; voor de afdelingen Communicatieadvies en Publicaties & Nieuws. Met de komst van de nieuwe afdelingshoofden is het managementteam C&D compleet. Dan wordt binnen C&D een nieuwe manier van samenwerken tussen de vier afdelingen geïntroduceerd.

De afdeling Communicatieadvies draagt zorgt voor communicatie over uiteenlopende thema’s en onderzoeken van het RIVM. Met de juiste impact, beeldend en in samenhang met verwante thema’s. Dit zorgt voor maatschappelijke aansluiting op de kennis van het RIVM met behoud van het kroonjuweel van het RIVM: onze betrouwbaarheid.

Bij C&D kom je terecht in een informele werkomgeving. We werken vanuit de kernwaarden innovatief, beeldend en deskundig. We investeren in een prettige werksfeer, kennis van ons vak en persoonlijke ontwikkeling. Bij werving gaan we uit van je ontwikkelpotentie. Je ervaring uit het verleden doet er zeker toe, maar wat je in de komende jaren bij kunt dragen is voor ons belangrijker.

De afdeling Communicatieadvies bestaat uit (senior) communicatieadviseurs en -medewerkers. Zij werken in flexibele communicatieteams per domein aan projecten en programma’s. Per domein bepaal je samen met interne opdrachtgevers wat de opdrachten worden voor komende tijd. Je onderhoudt hiervoor actief een goede relatie met interne opdrachtgevers. De communicatieadviseurs stellen communicatiestrategieën en -plannen op, geven communicatieadvies en dragen zorg voor de uitvoering. Hiervoor werken ze samen met gespecialiseerde redacties voor websites, social media, publiekscommunicatie, vormgeving & drukwerk en beeld. Deze redacties vallen onder de afdelingen Creëren & Visualiseren en Publicaties & Nieuws, die ook deel uit maken van de stafeenheid. Je werkt nauw samen met de andere afdelingshoofden.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Remko Steenbergen, Stafhoofd Communicatie & Duurzame Informatievoorziening

06-52510467

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Danielle de Bruin

030 - 2742575

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arbeidshygiënist

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Modelleur volksgezondheid en preventie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Statisticus/Data scientist

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd