Afdelingshoofd Beheers Problematische Gedetineerden (BPG)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Vught
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 3961
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het primaire proces binnen de afdeling en voor de aansturing van een team van ongeveer 12 - 16 penitentiair inrichtingswerkers. Je werkt nauw samen met twee collega afdelingshoofden aan het vormgeven en uitvoeren van de koers van de BPG. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je samen met o.a. zorgspecialisten, gedragsdeskundigen, casemanagers en executieve medewerkers een bijdrage levert aan de interventies op de afdeling.

De medewerkers roosteren hun diensten zelf, samen met de planner monitor je dit. Je maakt taakstellende afspraken met de medewerkers, je monitort de uitvoering hiervan en stuurt waar nodig bij. Je treedt preventief én handelend op bij calamiteiten. Je beschikt over voldoende sensitiviteit om te werken met mediagevoelige gedetineerden.

Je maakt deel uit van het Unit Management Overleg (UMO). Je legt verantwoording af aan de plaatsvervangend vestigingsdirecteur

Functie-eisen

Je beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Het hebben van een HBO diploma is een pre. Je hebt ervaring met het aansturen van een uitvoeringsgericht team van medewerkers. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en van relevante inhoudelijke en procesmatige aspecten op het gebied van detentie.

Je bent in staat om prioriteiten te stellen en om samenwerkingsverbanden op te zetten en te onderhouden. Je weet wat er speelt binnen de organisatie en herkent ontwikkelingen en gevoeligheden en handelt er naar.

Specifieke kennis en vaardigheden:

 • kennis van de bewaking en beveiliging, met name binnen en om een inrichting;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures;
 • inzicht in de inhoudelijke en procesmatige aspecten van de detentie;
 • vaardigheid in het (bege)leiden van (groepen) medewerkers;
 • vaardigheid in het voeren van operationeel overleg;
 • Vaardigheid in het schakelen in leiderschapsstijlen en belangen;
 • Contactuele vaardigheden, ook in gespannen situaties.

Gevraagde competenties:

 • groepsgericht en individugericht leiderschap
 • sensitiviteit
 • samenwerking
 • prioritering
 • vasthoudendheid
 • stressbestendigheid
 • professionele integriteit
 • organisatiesensitiviteit
 • omgevingsbewustzijn
 • sturen op resultaat
 • delegeren
 • representatief en communicatief vaardig

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 

Voor het werken op een bezwarend regiem ontvang je een EBI premie.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichtingen Vught maakt deel uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De ruim 700 gedetineerden zijn gehuisvest in meerdere gebouwen op een groot complex. Er werken ongeveer 1000 medewerkers.

Naast een standaard gevangenis en een huis van bewaring beschikt de P.I. Vught over Inrichtingen voor Stelselmatige Daders (ISD) en Beheers Problematische Gedetineerden (BPG), een afdeling voor terroristen TA), een extra beveiligde inrichting (EBI) en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Binnen het PPC worden gedetineerden met vaak ernstige psychiatrische problematiek behandeld.

De BPG huisvest een zware (landelijke) doelgroep die regelmatig extreem (agressief) gedrag laat zien. Spanningen kunnen zeer snel oplopen en het beheersen van deze justitiabelen vraagt veel van het personeel en de leiding. In de koers die we binnen de BPG varen wordt daarbij steeds meer de nadruk gelegd op werken vanuit contact met een proffesionele en positieve beroepsattitude en minder vanuit macht. De medewerkers zijn mentor voor gedetineerden en we werken methodisch, multidisciplinair en dragen hierbij vakmanschap uit en ontwikkelen dit door. Dat zijn belangrijke pijlers van deze koers, alsmede de aandacht voor een gezond werk- en verblijfsklimaat en het verder terugdringen van drang en dwang.

Het hierboven geschetst kader vraagt om ruime leidinggevende ervaring, bekendheid met het penitentiaire werkveld, affiniteit met de ontwikkeldoelen en aantoonbaar krachtig leiderschap zonder te vervallen in macht. We hebben oog voor de taak en de inhoud van het werk en borgen hierin de kwaliteit.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer B.Veldhoen, Plv. Vestigingsdirecteur

088-0744498

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend Hoofd Zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd