Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.817 - €4.247
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 19 mei
 • Vacaturenummer 43384
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De functie van Operationeel Manager (Afdelingshoofd) is algemeen gericht op de uitvoering van de dagelijkse zorg voor de justitiabelen volgens het vastgestelde detentie- en reïntegratieplan (D&R). Echter, er verblijft in PI Heerhugowaard een aanzienlijke groep lang gestrafte gedetineerden. Daarnaast verblijft een groot percentage levenslang gestrafte gedetineerden in de vestiging.

Deze categorie gedetineerden vraagt een specifieke benadering, aangezien het dagprogramma gericht is op zinvolle dagbesteding en een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerden. Dit werkt door in een specifieke benadering vanuit de Inrichtingswerkers én vanuit het (aankomend) afdelingshoofd. Het accent in het leidinggeven zal enerzijds liggen op het stimuleren en begeleiden van de medewerkers. In gezamenlijkheid creatief en gericht op mogelijkheden blijven werken en daar ook je energie uit halen. Anderzijds dien je als Afdelingshoofd binnen de PI Heerhugowaard nauwlettend de voortgang van de werkzaamheden te volgen, problemen te signaleren en het initiatief te nemen tot bijsturing. Het is de bedoeling dat zelfredzaamheid zowel bij jouw teamleden als bij de justitiabelen maximaal wordt gestimuleerd.

Je draag je operationele verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) de dagelijkse gedetineerdenzorg binnen jouw leefafdelingen, je borgt de kwaliteit en uitvoering van het primaire proces en je draagt zorg voor de bedrijfsvoering binnen de afdeling. Ook de personele zorg naar de medewerkers, valt binnen jouw takenpakket. Als afdelingshoofd stel je verder een afdelingsjaarplan en voortgangsrapportages op, als onderdeel van het vestigingsjaarplan en je beheert en besteed op verantwoorde wijze het aan de afdeling toegekende (deel-)budget.

Voor het dagelijks rond krijgen van de bezetting is het van belang dat het afdelingshoofd een goede voeling met de wensen en belangen van zijn medewerkers houdt, maar het is evenmin van belang dat het afdelingshoofd in controversiële situaties knopen kan doorhakken. Consistent gedrag, verantwoordelijkheid nemen en positie kunnen en durven kiezen is dan ook zeker een eigenschap die we van het toekomstig afdelingshoofd vragen om in uiteenlopende situaties tot zijn of haar recht te komen.

De Operationeel Manager (Afdelingshoofd) beschikt over:

 • Coördinerende ervaring en daarin aantoonbaar succesvol HBO/HBO+ werk- en denkniveau;
 • kennis van het leiden van een uitvoeringsgericht team van medewerkers;
 • kennis van de relevante inhoudelijke en procesmatige aspecten op het gebied van de detentie en ten aanzien van de ondersteunende zorgafdelingen;
 • inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen met de producten van de afdeling;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • inzicht in de beleidsterreinen van de detentie, alsmede van zich hierin afspelende ontwikkelingen;
 • vaardigheid in het leiden van een afdeling; vaardigheid in het op inhoudelijk en bedrijfsmatig niveau afstemmen van processen en het kunnen aanbrengen van prioriteiten hierin;
 • vaardigheid in het voeren van operationeel overleg;
 • vaardigheid in het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden;
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op niveau.


Competenties uit het kernprofiel:

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Klantgerichtheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Netwerken;
 • Ontwikkelen medewerkers;
 • Aansturen medewerkers;
 • Plannen en organiseren;
 • Reflecteren.
 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.817 Max. €4.247 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De PI Heerhugowaard huisvest mannelijke justitiabelen, voornamelijk lang- en levenslanggestraften. De PI Heerhugowaard omvat de gebouwen Zuyder Bos en Amerswiel en heeft een gevangeniscapaciteit van 340 plaatsen.

Zuyder Bos bestaat ui 5 vleugels met 10 afdelingen met standaard gevangenisregime en een Extra Zorg Voorziening (EZV). Amerswiel grenst aan Zuyder Bos en telt 11 ‘huisjes’ die in de vorm van rijtjeswoningen zijn opgezet. Daarin zijn 72 plekken Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) en 16 zelfmelders ondergebracht.

PI Heerhugowaard staat open voor innovatie en autonomie. Bij ons verblijft een aanzienlijke groep langgestrafte gedetineerden. Daarnaast hebben we de zorg voor een groot aantal levenslanggestrafte gedetineerden. Deze categorie vraagt om een specifieke benadering. Het dagprogramma is gericht op een zinvolle dagbesteding waarbij we een beroep doen op de Eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer D. Stubbe, plaatsvervangend Vestigingsdirecteur

08807-29045

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Casemanager detentie & re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arbeidsbegeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)