Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 juni Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 30341
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdelingshoofd geef je leiding aan twee leefomgevingen in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. Hier ben je medeverantwoordelijk voor de realisatie van een veilig en vertrouwd (orthopedagogisch) leefklimaat voor de jongeren en medewerkers op jouw afdelingen. Zo draag je bij aan de ontwikkeling van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag dat jongeren helpt veilig terug te keren in de samenleving.

Je geeft sturing aan alle afdelingsactiviteiten op het gebied van opvang, opvoeding, verzorging en beveiliging van de jongeren. Ook bewaak je de hygiëne en de fysieke leefomstandigheden. Samen met de gedragswetenschapper die gekoppeld is aan jouw afdelingen werk je in duaal leiderschap en ben je inhoudelijk betrokken bij de behandelplannen. Worden er door jongeren regels overtreden? Dan leg je disciplinaire maatregelen op. Ook zie je toe op de naleving van veiligheidsregels en grijp je adequaat in bij calamiteiten. Verder heb je intensief contact met de interne trajectbegeleider en ben je voorzitter van het afstemmingsoverleg. In deze rol heb je een brede regiefunctie.

Wat je nog meer doet? Een eigen afdelingsjaarplan schrijven, zorgen voor een optimale bezetting en efficiënte inzet binnen jouw teams, knelpunten signaleren en oplossingsrichtingen aandragen.Daarnaast maak je realistische inschattingen in processen als het gaat om benodigde tijd, capaciteit en middelen, en onderneem je tijdig acties bij afwijkingen. Je stelt concrete doelen, communiceert krachtig en delegeert taken waar nodig. Tot slot onderhoud je proactief contacten met relevante partijen en bewaak je je eigen agenda.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda heeft de dagelijkse zorg voor jongeren die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen. In dit pedagogische klimaat van opvoeden en behandelen werken we samen aan de ontwikkeling van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Als afdelingshoofd geef je leiding aan twee leefafdelingen, die ieder acht tot elf jongeren telt. Op deze afdelingen wordt in 24-uursdiensten gewerkt.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw R. van Donselaar, manager primair proces

06-12135012

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Pedagogisch medewerker Justitiële Jeugdinrichting Horsterveen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Vaktherapeut beeldend

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)