Adviseur waterverdeling

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Lelystad/ Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 maart Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer WVL-24-009
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voldoende zoetwater op de juiste plek, daar zetten wij ons bij Rijkswaterstaat voor in. Iedere dag komen we samen met anderen tot keuzes in de verdeling van het water en maken we het watersysteem toekomstbestendiger. Wij werken daarbij aan het voorkomen van watertekorten en wateroverlast en aan het tegengaan van verzilting. Dat is van groot belang voor ons drinkwater, de landbouw, natuur, maar ook voor de scheepvaart, industrie en elektriciteitscentrales. Wil jij hier aan bijdragen? Kom dan werken bij Rijkswaterstaat als adviseur waterverdeling!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Met jouw kennis van het watersysteem in Nederland ondersteun je jouw collega’s in de operatie. Je werkt daarbij samen met anderen om tot uitvoerbaar beleid te komen. Jouw expertise ligt in waterverdeling en wateroverlast waarbij je affiniteit hebt met ruimtelijke ordening. Je bent in staat om de juiste interventies te doen om tot besluiten te komen waarbij je die vervolgens ook implementeert. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het beïnvloeden van beleid door het inbrengen van studies met betrekking tot het hoofdwatersysteem.

Je ondersteunt collega’s bij hun werkzaamheden op het gebied van operationeel waterbeheer. Je geeft advies en draagt bij aan bijvoorbeeld kennisontwikkeling voor het gebruik van natte kunstwerken, zoals sluizen en stuwen. Dit doe je voor het hier en nu, voor vervangings- en renovatieprojecten, en bij klimaatvraagstukken op de lange termijn. Denk hierbij aan nieuwe klimaatscenario’s en hun impact daarvan op het ontwerp van stuwen. Hierbij heb je wensen en eisen die aan het watersysteem worden gesteld scherp in beeld. Je werkt aan maatregelen om de robuustheid van het watersysteem te verbeteren.

Daarnaast adviseer je over het voorkomen van en voorbereiden op wateroverlast. De gebeurtenissen in Limburg in 2021 hebben immers aangetoond dat Nederland nog niet goed voorbereid is op extreme hoeveelheden neerslag. Je draagt bij aan het klimaatbestendig maken van het hoofdwatersysteem en je zoekt actief de verbinding met de spelers in het regionale watersysteem.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je vindt het leuk om over actuele vraagstukken op het gebied van operationeel waterbeheer te adviseren. Dit doe je in nauwe samenwerking met andere afdelingen binnen Water, Verkeer en Leefomgeving en regionale onderdelen van Rijkswaterstaat. Ook de samenwerking met waterschappen is voor jou belangrijk. Je werkt in een kennisomgeving samen met Deltares, adviesbureaus en universiteiten. Daarbij neemt het belang van internationale contacten en kennisuitwisseling toe. Je vindt het hierdoor leuk om de vraag achter de vraag te begrijpen en de verbinding op te zoeken. Dit is essentieel om adviezen om te kunnen zetten naar praktisch toepasbare oplossingen.

Werken in teamverband aan grote projecten en diverse kennisprogramma’s geeft jouw voldoening. Door jouw inzet draag je bij aan toekomstbestendig Nederland. Gezien de grote variatie aan mogelijke werkzaamheden vullen we het werkpakket definitief in op basis van de kennis en ervaring die jij meebrengt.

Wat wij aan jou waarderen
Je bouwt een relevant netwerk op en zet dit actief in. Je vertaalt ervaringen uit de praktijk naar kennisvragen. Dit gebruik je om richting te geven aan de kennisontwikkeling bij kennisinstellingen als Deltares, universiteiten en marktpartijen. De resultaten wissel je vervolgens intensief uit met je collega’s zodat het toegepast gaat worden in de dagelijkse praktijk van het waterbeheer. Andersom vind je het een uitdaging om nieuw ontwikkelde wetenschappelijke kennis te vertalen naar verbeteringen in het dagelijks operationeel beheer. Je hebt hierbij affiniteit met ruimtelijke ordening en informatievoorziening/datamanagement in het waterbeheer.

Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar. Je bent analytisch sterk, en plannen en organiseren gaat jou goed af. En gaat het om je eigen ontwikkeling? Dan heb je de ambitie om een echte inhoudelijke expert in je werkveld te worden.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!
Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Of nieuwsgierig geworden en heb je nog vragen? Bel of app dan gerust met Jelte Bosma, afdelingshoofd Water en Ruimtegebruik, via 06-21386707. Hij vertelt je graag meer.

Klik hier voor meer informatie over wat wij op het gebied van waterbeheer doen.

 • je hebt een wo-diploma van een opleiding die aan waterbeheer is gerelateerd, zoals hydrologie, fysische geografie of watermanagement
 • je hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van advisering
 • je bent aantoonbaar succesvol in het begeleiden van deelprojecten in adviestrajecten en weet daarmee aantoonbaar resultaten te bereiken
 • je hebt kennis van de ontwikkelingen in de onderzoekswereld rondom waterbeheer
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €5.586 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week)
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken
 • hybride werken
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Utrecht of Lelystad. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op locatie wanneer je functie dit toelaat
 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats op een nader te bepalen datum
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces

Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Water en Ruimtegebruik
De afdeling Water en Ruimtegebruik ondersteunt Rijkswaterstaat en diverse directoraten-generaal met kennis en expertise over waterverdeling, zoetwatervoorziening, verzilting, ruimtelijke planning in het mariene milieu, en klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Op deze terreinen sturen wij het werk aan van kennisinstellingen, onderhouden we strategische allianties met overheden en (inter)nationale kennis- en waterbeheerders, en dragen we bij aan de totstandkoming en implementatie van uitvoerbaar Europees en nationaal beleid.

Sinds 2015 richten we ons op de uitvoering van de deltabeslissingen. Zo zorgen we er onder meer voor dat het waterniveau in onze wateren op peil is, de netwerken van Rijkswaterstaat klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht, en ons watermanagement continu verbetert. Kenmerkend is de inhoudelijke expertise die we leverden tijdens de droogte van 2018 en daarna. Dit leidde onder meer tot een juiste strategie voor de waterverdeling over de rivieren. Vervolgens namen we het voortouw bij de beleidsevaluatie en het vertalen van de geleerde lessen naar nieuw beleid en de operatie. Voor het Informatiepunt Leefomgeving handelen we inhoudelijke vragen op het terrein van water af.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jelte Bosma, afdelingshoofd Water en Ruimtegebruik

06-21386707

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jack Deng, adviseur Werving en Selectie

06-19907445

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Topadviseur waterkwaliteit en natuur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht/Lelystad/Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur watermodellen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HR adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd