• Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 27 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer NN-169
 • Plaatsingsdatum 28 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor zowel mensen, dieren als planten. Rijkswaterstaat neemt daarvoor, samen met andere waterbeheerders, tal van maatregelen. Als adviseur (zoute) waterkwaliteit heb jij een belangrijke, activerende rol in de waterdossiers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Noord-Nederland op de kaart zetten als (zoute) waterkwaliteitsbeheerder; dat is jouw taak. Je verbindt de belangen van Rijkswaterstaat met de belangen van de andere betrokken partijen. Waterdossiers vertaal je naar een duidelijke informatiebehoefte en passende informatieproducten. Je bent bekend met relevante dossiers op dit gebied, zoals de Delta-aanpak Grote wateren, de Kaderrichtlijn Water, de Kaderrichtlijn Marien en Natura 2000.

Onder Noord-Nederland valt ook het Waddengebied. Dit zeer dynamische gebied kent veel stakeholders, tal van belangen en een grote exposure als werelderfgoed. Enige kennis van de specifieke ‘Wadden’-problematiek is dan ook een pre. Op basis van je kennis ben je prima in staat het gesprek te voeren met andere overheden, belangenpartijen en inhoudelijke experts bij Rijkswaterstaat, kennisinstituten en ingenieursbureaus. Samenwerken en verbinden zijn voor jou belangrijke kernwaarden.

Het analyseren van waterproblemen en het verkennen van het benodigde onderzoek en mogelijke maatregelen is aan de orde van de dag. Je draagt bij aan het verder in kaart brengen van de informatie- en rapportagebehoeften op het gebied van waterkwaliteit. Hierbij werk je samen met andere beheerders en stakeholders om te komen tot geïntegreerde rapportages. Natuurlijk hou je daarbij rekening met ontwikkelingen en partners in de regio, zoals provincies, waterschappen en natuurorganisaties.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar een HBO(+) werk- en denkniveau met een relevante opleiding zoals milieukunde, (mariene) ecologie of vergelijkbaar.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van waterdossiers, de specifieke Wadden-problematiek en de daarbij spelende omgevingsfactoren.
 • Je hebt enige jaren ervaring in een relevante werkomgeving.
 • Je kunt ingewikkelde zaken eenvoudig uitleggen en bent sterk in communicatie en stakeholdermanagement. Je schrijft makkelijk en toegankelijk.
 • Je bent conceptueel en analytisch sterk.
 • Je bent open, proactief en zakelijk en wilt graag presteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.
 • Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Noord-Nederland ontwikkelt als een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat de visie, meerjarenplanning en monitoring van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. In totaal werken er ongeveer 215 mensen binnen NN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering. Wij beheren onder andere het mooiste natuurgebied van Nederland: de Waddenzee. Naast het beheer van dit Werelderfgoed werken we ook aan het Eems-Dollard gebied en onderhouden we:

 • 472 km weglengte;
 • 41 kunstwerken;
 • 1072 km beheerde vaarwegen;
 • 2949 km2 water.

Jouw Team: Netwerkontwikkeling en Visie

De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie ontwikkelt een toekomstvaste ontwikkelkoers voor de netwerken: hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en de hoofdwatersystemen. Ons advies is netwerkoverstijgend, brengt kennis van de netwerken en de omgeving samen en is gebaseerd op een langetermijnvisie en -beleid. We houden ons bezig met tactische en strategische opgaven op het wegennet, vaarwegennet en de grote watersystemen  Eems-Dollard en Waddenzee in ons beheergebied.

Onze afdeling bestaat uit ruim 30 collega’s die op een groot aantal gebieden werkzaam zijn. Samen voeren we onze taken uit op basis van de volgende uitgangspunten:

 • we vertalen landelijke kaders naar regionale kader;
 • we kennen onze regionale en bestuurlijke partners;
 • we kennen de regionale ontwikkelingen;
 • we gaan uit van de operationele doelen bereikbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en duurzame leefomgeving;
 • we weten wat er leeft bij de andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat NN.
 • En we werken graag en met humor in een plezierige samenwerking met elkaar en anderen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rene Breukel, Afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie

06-53428496

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joost van Daal, Recruiter

06-11752880

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Startend mariene ecoloog

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 27 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker omgevingsmanagement projecten

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Civieltechnisch adviseur hoofdvaarwegennet en waterkeringen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)