• Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 3 maart Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer CD-702
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Ook hebben we als Rijksoverheid ambitieuze maar haalbare doelstellingen als het bijvoorbeeld over de verduurzaming en het uitbesteden van ons wagenpark gaat. Als adviseur vervoersmobiliteit sta jij aan de lat voor dergelijke ontwikkelingen. Je draagt bij aan de diverse en complexe ontwikkelings- en veranderprocessen. Je levert afgeronde bedrijfskundig adviezen met veelal een meerjarig effect. Jouw werkpakket betreft vervoersmobiliteit in het algemeen en tactisch wagenparkbeheer in het bijzonder. Naast de eigen organisatie beheert RWS ook het wagenpark van o.a. Inspectie Leefomgeving en Transport en mogelijk zal het aantal wagenparken zich de komende jaren nog verder uitbreiden. RWS doet dit vanuit haar rol als één van de vier Rijksbrede Concern Dienstverleners (CDV’s).

Rijkswaterstaat beschikt over een eigen wagenpark van circa 1.550 voertuigen. Een groot deel van deze voertuigen is herkenbaar met Rijks(waterstaat) huisstijl. Het operationele beheer van deze voertuigen is uitbesteed aan een Extern Wagenparkbeheer opdrachtnemer. Deze draagt zorg voor de aanschaf, aflevering, reparatie, onderhoud, herstel en afvoer/verkoop van de voertuigen binnen de daarvoor overeengekomen raamovereenkomst(en).

Het tactische beheer van het wagenpark richt zich op advies en regie (door controles, analyses en sturing) en is de primaire taak van de Adviseur Vervoersmobiliteit. Ook het inrichten van beheertaken behoort tot de taken van de Adviseur. Vanuit een proactieve en signalerende rol vertaal je signalen uit de omgeving door in gerichte adviezen. Je adviezen zijn gericht op- en dragen bij aan een duurzame, efficiënte en innovatieve invulling van de vervoersmobiliteit en wagenpark-beheer vraagstukken op zowel RWS als interdepartementaal niveau. Als adviseur ben je verantwoordelijk voor het ophalen van de behoefte van de interne klant en het vertalen van deze behoefte in concrete producten of diensten.

Naast advisering op het genoemde werkpakket ben je tevens, samen met de senior adviseur vervoersmobiliteit en contractmanagement, verantwoordelijk voor het beheer op tactisch niveau van de contracten binnen je werkpakket. Deze contracten worden intern RWS of Rijksbreed in samenwerking met categoriemanagement aanbesteed. Voor deze contracten vertegenwoordig je de RWS organisatie intern en op interdepartementaal niveau. Intern RWS lever je heldere rapportages en analyses aan jouw stakeholders op diverse niveaus in en buiten de organisatie.

Je verantwoordelijkheden betreffen onder andere:

 • Bewaken van de doelstellingen betreffende de beheerde wagenparken en deze samen met de senior adviseur vervoersmobiliteit vertalen in een jaar-/actieplan;
 • Vertalen van de klantbehoeften in concrete producten en diensten.
 • Het mede opstellen van beleidsadviezen ten behoeve van MT, DT CD en sDG. Deze adviezen zijn gericht op het verlagen van kosten en het optimaliseren en verduurzamen van de inzet van de wagenparken van RWS en een aantal andere Rijksoverheidsonderdelen waar RWS de rol van wagenparkbeheerder uitvoert.
 • Beheren en controleren van financiële- en informatiestromen (onder andere management informatie, facturen, offertes);
 • Bewaken en borgen service- en kwaliteitsafspraken van leveranciers en klanten;
 • Analyseren van afwijkingen in lease- en interne klantprocessen;
 • Genereren van periodieke analyses, rapportages en adviezen ten behoeve van berijders, gebruikersgroepen, interne en CDV klanten;
 • Toetsen marktconformiteit inkoopafspraken in nauwe samenwerking met de Senior adviseur, Contract Manager en Categorie Manager;
 • Vertegenwoordigen van Rijkswaterstaat in externe bijeenkomsten op het vakgebied.
 • Vervullen van de projectleidersrol in gerelateerde projecten, bijvoorbeeld gericht op verduurzaming of verlaging van kosten;
 • Begeleiden van, of input leveren t.b.v. (Europese) aanbestedingstrajecten;
 • Vervullen van back-up functionaliteit van collega’s binnen het cluster vervoersmobiliteit.

Samen met anderen
Je bent een actief netwerker en je hebt een relevant netwerk van partijen binnen en buiten RWS opgebouwd of bent in staat dit snel op te bouwen. Je kunt ontwikkelingen op je vakgebied en in je omgeving omzetten in adviezen en producten. Je voert (inter)departementaal overleg en bent in staat afstemming te bereiken. Binnen de keten realiseer je functionele afstemming met collega’s.

Elke dag beter
Je streeft ernaar je werk elke dag beter te doen. Daarbij ga je voor kwaliteit en zoek je steeds naar verbetermogelijkheden. Je doet voorstellen die bijdragen aan het sturen en werken op basis van vertrouwen. Je draagt bij aan kennisdeling door standaardisering van processen en het uitwisselen van informatie. Je ontwikkelt en realiseert serviceprocessen en draagt bij aan de verbetering van keten- en werkprocessen. Naar collega’s in de 1e lijn van de keten vervul je de rol van inhoudelijk deskundige.

Je draagt zorg voor kennisdeling en je bevordert je eigen professionaliteit door het bijhouden van ontwikkelingen in je eigen vakgebied.

Functie-eisen

 • Je hebt HBO niveau en minimaal twee jaar ervaring in relevante adviesfunctie(s);
 • Je hebt aantoonbare ervaring met adviseren, analyseren, toelichten, begeleiden en aan de voorkant ondersteunen van management en bestuur;
 • Je hebt relevante ervaring in complexe adviestrajecten met meerdere klanten;
 • Je hebt relevante ervaring met (Europese) aanbestedingstrajecten;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken;
 • Je hebt ruime en aantoonbare kennis van mobiliteitsmanagement of wagenparkbeheer;
 • Je bent sociaal, vindingrijk en oplossingsgericht;
 • Je bent organisatiesensitief, omgevingsbewust, analytisch, klantgericht en kunt goed samenwerken;
 • Je kunt uitstekend mondeling en schriftelijk rapporteren en hebt relevante ervaring met rapporteren op managementniveau;
 • Kennis van categoriemanagement en concern dienstverlening vanuit Compacte Rijksdienst is een pre;
 • Kennis van de keten binnen RWS is een pre;
 • Ervaring met MS Office, Facilitor en SAP is een pre.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De standplaats is Utrecht, maar je reist regelmatig binnen Nederland.
 • We zijn op zoek naar een kandidaat die de functie op korte termijn kan invullen.
 • De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 5 maart 2020.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Corporate Dienst is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en bestaat uit de eenheid Klant & Services en de drie directies Communicatie, Personeel en Recht, Facilitair en Financiën en Bedrijfsvoering & Inkoop. Wij zorgen voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de Bestuursstaf en de andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Dit doen wij door het leveren van bedrijfsvoering diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, Communicatie, Facilitaire en Financiële dienstverlening en Bestuurlijke Juridische zaken en Vastgoed. Daarnaast zijn we actief buiten Rijkswaterstaat: ook andere rijksoverheden en partijen als gemeenten en waterschappen nemen producten en diensten bij ons af. In totaal werken er ongeveer 1000 mensen binnen de CD, verspreid over bovengenoemde gebieden.

Jouw team: Facility Management
De afdeling Facilitaire Management richt zich op de strategische facilitaire behoeftes die voortkomen uit het primaire proces van Rijkswaterstaat. We creëren een helder beleid en duidelijke kaders voor de gebruikers. Onze beslissingen zijn beleidsbepalend en kaderstellend voor de organisatie.

Wij volgen de ontwikkeling binnen de Rijksoverheid en de markt op de voet en vertalen deze naar ons beleid. Naast het leveren van inhoudelijk advies voor beleid, kaderstelling, projecten en programma’s zorgen we ook voor een vlekkeloos implementatieproces. We identificeren, analyseren en auditen facilitaire processen en knelpunten en zorgen voor heldere oplossingen. Duurzaamheid, milieuzorg en veiligheid zijn thema’s die we integreren in onze producten en diensten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Steven van Hoof

06-21649868

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lucien Hermes

06-41044315

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Corporate online communicatieadviseur met focus op interne communicatie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur tunnelveiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur werving en selectie & arbeidsmarktstrategie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd