Adviseur vervoer gevaarlijke stoffen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 23 april Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer M&V-VLH-125
 • Plaatsingsdatum 9 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil je bijdragen aan de permanente verbetering van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen en daarmee bijdrage leveren aan een gezonde en veilige leefomgeving? Het Centrum Veiligheid van het RIVM is op zoek naar een gedreven Adviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Je draait mee in het programma Transportveiligheid dat zowel een nationale als een internationale component heeft. Je bent voor beide onderdelen inzetbaar. De nationale component valt onder Centrum Veiligheid waar je adviseert bij projecten die bijdragen aan omgevingsveiligheid rondom transportassen in Nederland. De internationale component valt onder Centrum Veiligheid Stoffen en Producten waar je adviseert over de Nederlandse inbreng bij één of meerdere internationale regelgevende kaders over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor, binnenwater en zee.

Je doet onderzoek en adviseert overheden over gevaarlijke stoffen, risicovolle situaties en hoe hiermee om te gaan. Je levert daarmee een bijdrage aan het voorkómen van ongevallen en het beperken van mogelijke schade voor mensen, het milieu en de economie. Je wordt geacht je adviezen af te stemmen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen. Je neemt initiatieven naar experts en opdrachtgevers ten aanzien van explicitering van de vraagstelling, oplossingsrichtingen en nadere uitleg van adviezen. Je draagt actief bij aan kennisontwikkeling op gebied van veilig vervoer van gevaarlijke stoffen nationaal en internationaal.

Je volgt – mits relevant - intern een opleiding om bijgeschoold te worden in de kennis die nodig is voor de functie. Je kunt gevraagd worden te participeren in (inter)nationale werkgroepen over transportveiligheid en in de responsorganisatie van Centrum Veiligheid, die ondersteuning biedt bij grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding op academisch niveau (zoals in een natuurwetenschappelijke of technische richting) en je hebt affiniteit met de onderwerpen veiligheid en de beoordeling van risico’s.
 • Je hebt minimaal enkele jaren relevante werkervaring.
 • Je hebt een prima analytisch vermogen, je bent vaardig in het analyseren van data en onderzoeksresultaten.
 • Je hebt ervaring met adviseren, je onderbouwt eigen standpunten met heldere argumenten, en je resultaten en adviezen kun je in een bredere (beleids)context plaatsen.
 • Je bent creatief, proactief en je bent in staat vernieuwende oplossingen te vinden.
 • Je bent een teamspeler, straalt enthousiasme uit, en hebt uitstekende sociale vaardigheden.
 • Plannen en organiseren gaat je goed af en onder tijdsdruk blijf je goed functioneren.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en het Engels, wat tot uitdrukking komt in het schrijven en presenteren van je advies.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je wordt geplaatst binnen het Centrum Veiligheid, in de afdeling Omgevingsveiligheid.
Binnen het centrum richten wij ons op de fysieke veiligheid bij situaties waarin sprake is van (dreigende) ongevallen en incidenten en de hier uit voortvloeiende effecten. Bij incidenten kunnen mens en milieu worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van dergelijke incidenten zijn grote branden, (transport)ongevallen, lekkages of aanslagen met chemische, radiologische of biologische stoffen. Het centrum biedt ondersteuning aan beleidsdirecties, inspectiediensten en crisismanagementorganisaties en levert kennis ten behoeve van veiligheidsbeleid, bijvoorbeeld op gebied van handhaving en bescherming. Wij bieden een multidisciplinaire werkomgeving waarin deskundigen op het gebied van de fysieke veiligheid nauw samenwerken.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 3000 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Loes Lanting

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorette Vonk

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker Omgevingsveiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilt
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd afdeling Omgevingsveiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wetenschappelijk medew toxicologie van nanomaterialen en geavanceerde materialen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd