Adviseur Verkeer en Mobiliteit

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €5.503
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 8 januari
 • Vacaturenummer RVB/VB/23/83
 • Plaatsingsdatum 4 december 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van defensieterreinen verbeteren. Dat is jouw belangrijkste taak als adviseur verkeer en Mobiliteit bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het ministerie van Defensie is een belangrijke klant met een grote vastgoedportefeuille én een grote opgave. De komende jaren worden objecten als munitiedepots, kazernes, vliegvelden en havens op grote schaal gerevitaliseerd en verduurzaamd. Jij adviseert Defensie op het gebied van verkeer en mobiliteit binnen deze ingewikkelde en grootschalige gebiedsontwikkelingen. Dit doe je op ons kantoor in Utrecht, op locatie en vanuit huis. Zo werk je mee aan een krijgsmacht die klaar is voor de toekomst.

Jij brengt de wensen van Defensie zorgvuldig in kaart. Vervolgens doe je een verkeersonderzoek en maak je de voor- en nadelen van een gewenst scenario zichtbaar. En je toetst nauwkeurig of deze ambities passen bij bestaand beleid en geldende wet- en regelgeving. Op basis daarvan breng je een praktisch adviesrapport uit. Hierin is ook ruimte voor eigen ideeën die je vanuit jouw vakkennis onderbouwt. In jouw adviezen ga je uit van een langetermijnvisie waarbij verduurzaming een belangrijke rol speelt. Defensie wil bijvoorbeeld haar activiteiten intensiveren op een kazerneterrein. Hierbij zijn de gevolgen voor de mobiliteit heel belangrijk. Jij onderzoekt en adviseert of er in de toekomst nog wel voldoende parkeerruimte is. En op welke wijze parkeeroplossingen kunnen worden geïntegreerd in de ontwikkelvisie van een locatie. Ook breng je de gevolgen in beeld voor de bereikbaarheid en de entree van een defensielocatie. Tevens geef je advies om een duurzamere vorm van mobiliteit naar een defensielocatie te stimuleren. Ook houd jij je bezig met het:

 • adviseren over verkeersvraagstukken in relatie tot andere ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden. Jij zorgt ervoor dat mobiliteit al in de beginfase onderdeel is van de ruimtelijke plannen
 • delen van jouw vakkennis tijdens projectgroepen en bij de ontwikkeling van integrale bouwplannen
 • bijdragen aan structuurvisies, stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsplannen en locatiestudies
 • overleggen met teamgenoten tijdens de wekelijkse samenwerkdag in Utrecht. Over nieuwe thema's, ontwikkelingen en strategieën binnen het werkveld die jij meeneemt in jouw advies

Meer weten?
Nieuwsgierig geworden door deze vacaturetekst, maar wil je inhoudelijk nog wat meer informatie over deze functie? Bel of app dan met Sean Roos, sectiehoofd, via 06-30039155 of met Ralph Lazeroms, coördinator, via 06-23706215.

Jij bedenkt graag oplossingen en verbetermogelijkheden. Je denkt dan ook altijd in kansen. In jouw goed onderbouwde adviezen zet je concepten om in praktisch uitvoerbare plannen. Hierbij toon je ook eigen initiatief. Jij kunt jouw standpunten vervolgens goed toelichten en verdedigen en begrijpt dat dit vaak nodig is in een politiek-bestuurlijke omgeving waar tegengestelde belangen spelen. Tegelijkertijd besef je dat je werkt aan een klein onderdeel van een groter geheel en zoek je verbinding op. Door samen te werken ga je uiteindelijk voor het beste eindresultaat voor Defensie. Verder heb jij:

 • een hbo-diploma, bij voorkeur in de richting van verkeerskunde
 • minimaal 3 jaar werkervaring, bijvoorbeeld als adviseur verkeer en mobiliteit
 • ervaring met het schrijven van een inhoudelijk en praktisch uitvoerbaar advies voor ruimtelijke of mobiliteitsplannen
 • ervaring met programma’s als Adobe Illustrator, Adobe InDesign, AutoCAD of soortgelijk
 • affiniteit en liefst ervaring op het gebied van planologie en stedenbouw
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitatiegesprekken vinden op locatie plaats op een nader te bepalen datum.
 • We stimuleren duurzaamheid en reizen daarom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor reizen naar locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov staan bedrijfsauto's klaar.
 • Bij gelijke geschiktheid kan een assessment onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
 • Deze functie is in te vullen vanaf 24 uur per week tot 36 uur per week.
 • De werkzaamheden vinden plaats op een locatie van het ministerie van Defensie. Er zal daarom een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaatsvinden.
 • Inschaling op basis van opleiding en ervaring.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de afdeling Assetmanagement werken zo’n tweehonderdvijftig gedreven professionals in acht verschillende secties: Relatiemanagement, Omgevingsmanagement, Inspecties en Instandhouding , Natuur en Landschap, Asset Kantoren, Asset Specialties en Bijzondere Specialties, Asset Justitie, Veiligheid en Rechtspraak en Asset Defensie.
Wat ons bindt? Onze uitgebreide kennis, hoge betrokkenheid en de drive om graag een stap extra zetten om de gebruikers van onze panden te geven wat ze nodig hebben. Klanttevredenheid staat dan ook voorop in alles wat we doen. Dit alles zorgt ervoor dat we keer op keer hoge kwaliteit leveren in al onze secties.

Je gaat aan de slag in een dynamische omgeving, waar iedereen zich vol overgave inzet voor de wensen van de klant en daarbij altijd bereid is elkaar te helpen. Als springplank voor het realiseren van onze ambities werken we hard aan het opnieuw inrichten van onze afdeling. Zo willen we producten en diensten die we belangrijk vinden ook gaan aanbieden aan andere klanten. Denk daarbij aan het uitbreiden van onze omgevingsmanagementtaken voor verschillende rijksonderdelen en assetmanagement voor Defensie.

Sectie Asset Defensie
De sectie Asset Defensie is jouw thuisbasis. We geven invulling aan de eigenaarsrol van het defensievastgoed. Ook leveren we specialistisch advies. Dat doen we vanuit een integrale objectvisie waarvoor structuur- en ontwikkelingsplannen en huisvestings- en/of assetplannen de basis vormen.

Team Ruimtelijke Planvorming
Je gaat werken in het team Ruimtelijke Planvorming: een hecht, informeel team dat groeit. Jouw collega's zijn onder andere stedenbouwkundig ontwerpers, planologen, landschapsvormgevers en verkeerskundigen. Ons team staat onder leiding van een inhoudelijk coördinator en een sectiehoofd. Iedereen is makkelijk benaderbaar en je wordt goed ingewerkt. Wat je ook op weg helpt: eens in de twee weken hebben we een speciale samenwerkdag, waarin we alle lopende ontwikkelingen bespreken en van elkaar leren.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sean Roos, Hoofd sectie asset defensie

06-30039155

Ralph Lazeroms

06-23706215

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Stedenbouwkundige

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sectiehoofd Asset Specialties en Bijzondere Specialties

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur omgevingsvergunningen

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht, Arnhem, Assen, Den Haag, Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd