• Stand­plaats Dordrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 28 januari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer WNZ-21-022
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een regio-brede en regio-overstijgende bijdrage leveren aan het beheer, gebruik en ontwikkeling van onze infrastructurele netwerken? En ga jij vanuit jouw rol als beheerder het belang behartigen van de beschikbaarheid van netwerken? Als adviseur verkeer behoren deze zaken onder andere tot jouw verantwoordelijkheden!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als adviseur verkeer kom je te werken in het cluster Mobiliteit (van het district Noord en Zuid). Jij zorgt voor het opstellen en het afstemmen van eisen en kaders ten behoeve van de beschikbaarheid, zoals de Minder Hinder planning voor nul tot vijf jaar en verder. Dit doe je met onder andere de collega’s van programmeren en assetmanagement.

Je weet wat de relevante regionale en landelijke kaders zijn en bent in staat deze te vertalen naar het areaal. Hierin schakel je snel tussen het maken van inhoudelijke afspraken en het sturen op afgesproken resultaten. Je werkt intensief samen met assetmanagers binnen jouw district en met de andere afdelingen in de keten. Hierbij kun je denken aan de afdelingen Samenwerking Landelijke Uitvoering (SLU) en Programma’s, Projecten en Onderhoud/ Grote Projecten en Onderhoud (PPO/GPO). Je hebt oog voor de belangen van de andere spelers in de keten, kunt sturen op het behalen van het gezamenlijk belang en zoekt proactief naar verbeteringen in de keten.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Als adviseur verkeer herken je ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van beschikbaarheid in de netwerken. Je handelt en adviseert hiernaar in het brede belang van Rijkswaterstaat. In jouw advies heb je continu aandacht voor de lange termijn kwaliteit van de Rijkswaterstaat producten en diensten. Hierbij monitor je de effecten van je advies in de praktijk en verwerk je leerpunten in jouw aanpak. Verder ben je gericht op het opstellen van lange termijn minderhinder-planningen, het initiëren van of deelnemen aan regionale afstemming overleggen en platforms. Daarnaast pak je het toetsen en optimaliseren van werkbare uren en stremmingsbloktijden, het beoordelen van en bijdragen aan (complexe) verkeersplanningsprojecten en evaluaties op. Ook kun je de kartrekker zijn van het operationeel verkeersteam of andere ad-hoc situaties.

Het onlangs nieuw ingerichte cluster Mobiliteit is nog volop in ontwikkeling door zowel interne- als externe organisatieontwikkelingen. Je bouwt graag actief mee aan deze ontwikkelingen en bent een stevige sparringpartner richting je clustercoördinator. Je bent dan ook in staat om de ontwikkelingen duidelijk en helder te verwoorden en op schrift te stellen, maar ook om je collega's hier in mee te nemen. Verder bouw je actief mee aan de verbinding tussen snelwegen en vaarwegen. Je zoekt hierin proactief de verbinding met je collega senior adviseur op nautisch vlak.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent zeer omgevingsbewust en politiek- bestuurlijk sensitief. Je weet wat er speelt, kent de stakeholders en hun belangen en weet tijdig de clustercoördinator en/of districtshoofden te informeren wanneer je knelpunten in de keten signaleert. Zo nodig weet je tegenstellingen te overbruggen. Je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat in (regionale) platforms. Samen met je collega’s binnen de regio’s en RWS-breed zorg je voor goede communicatie en effectieve afstemming gericht op de gewenste resultaten. Je onderhoudt hiertoe een relevant netwerk en zoekt de juiste mensen op om gezamenlijk de adviesproducten en –diensten met elkaar te verbinden.

Meer weten?
Wil je meer informatie over de inhoud van het werk voordat je gaat solliciteren? Of ben je erg nieuwsgierig naar hoe deze baan er in de praktijk uitziet? Neem dan contact op met Sander van den Bergh, afdelingshoofd, via 06-11287437. Hij staat je graag te woord!

Rijkswaterstaat werkt conform de adviezen van het RIVM rondom COVID-19 en heeft een aangepaste selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten we ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 4 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte en complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Verder nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op de weg en over het water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Districten Noord en Zuid
De districten Noord en Zuid zorgen, samen met de andere netwerkmanagementafdelingen, voor de instandhouding van de netwerken van Rijkswaterstaat. We vormen het informatieportaal over de assets en vertalen deze informatie naar risico’s en kansen. We investeren fors in de kwaliteit van asset management. Uitgaande van onze kennis en ervaring plannen we maatregelen rondom omgevings- en assetmanagement. Zo leggen we de basis voor de programmering van projecten. Wij zijn opdrachtgever richting Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement en Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening en bepalen de kaderstellende prestatie-eisen waaraan de netwerken dienen te voldoen. De districten zijn verdeeld in acht teams: Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en Hoofdwatersysteem, Tunnels en Gemalen, Bruggen en Sluizen, Informatievoorziening en Prestatiemanagement, Mobiliteit, Omgeving Noord en Omgeving Zuid.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander van den Bergh, afdelingshoofd

06-11287437

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicole Hofma-Noordhuis, adviseur Werving en Selectie

06-51704390

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Assetmanager

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Hoek van Holland
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior allround adviseurs

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Nautisch adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Tilburg en Maasbracht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd