Adviseur vergunningverlening Noordzee

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 19 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer ZD-24-017
 • Plaatsingsdatum 29 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ontwikkel mee in de energietransitie van Nederland door adviseur vergunningverlening te worden bij Rijkswaterstaat. Jouw expertise vanuit Rijswijk wordt ingezet voor de aanleg van windenergieprojecten op zee. Interesse gewekt? Lees vooral verder en gun jezelf Rijkswaterstaat!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Je draagt in jouw rol actief bij aan het beheer van de Noordzee. Of het nu gaat om waterkwaliteit, natuur, scheepvaart, zandwinning, olie- en gaswinning, archeologie of visserij; steeds breng jij balans in de belangen en kom je tot een goed onderbouwde afweging. Dit doe je allereerst, op grond van de Omgevingswet (voorheen Waterwet), bij alle vergunningen die nodig zijn binnen Net op Zee.

Je werkt in een team van vergunningverleners, handhavers en adviseurs met wie je volop kennis deelt. Ons team leidt de vergunningprocedure en de uitvoering ervan in goede banen en adviseert over de ligging van de routes, en over de te nemen maatregelen binnen de thema’s milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Zo beperken we de negatieve gevolgen van energiewinning op zee en land tot een minimum.

Ons team, met een programmamanager, vergunningverlener, ecoloog, technisch expert werk je samen in een open en informele sfeer. Buiten Rijkswaterstaat werk je samen met andere overheden zoals de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en netwerkbeheerders uit andere landen rond de Noordzee.

In deze rol hou jij je bezig met het beoordelen en verlenen van vergunningen binnen Net op Zee, waaronder vergunningen voor de aanleg van platforms op zee en exportkabels. In de toekomst hou je je bezig met projecten, zoals waterstofleidingen en zonneparken. Je adviseert over waar de routes komen te liggen en welke maatregelen er nodig zijn.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Deze functie zal je zeker aanspreken vanwege de voldoening die je krijgt uit het beoordelen van vergunningaanvragen volgens de regels van de Omgevingswet. Je speelt een belangrijke rol in het hele proces van vergunningverlening. Het opstellen van vergunningen is niet alleen nodig om aan de wet te voldoen, maar is ook essentieel voor de benodigde documentatie voor een soepel verloop van het proces. Het analyseren en verwerken van adviezen helpt je bij het nemen van doordachte beslissingen, terwijl het delen van informatie zorgt voor duidelijke communicatie en besluitvorming.

Je betrokkenheid bij bezwaar- en beroepsprocedures zorgt ervoor dat geschillen eerlijk worden opgelost.

Daarnaast voegt jouw deelname aan verschillende projecten en je vermogen om nieuwe ideeën aan te dragen voor verbeteringen in het proces een extra dimensie toe aan je werk, waardoor het nog interessanter wordt.

Wat wij aan jou waarderen
We waarderen de kwaliteit die jij bezit als ervaren gesprekspartner die snel tot de kern van ingewikkelde vraagstukken te komt. Je kunt goed omgaan met veranderingen in het beleid en onverwachte situaties. Je legt verbanden tussen verschillende factoren en houdt rekening met de belangen van Rijkswaterstaat, aanvragers en andere betrokkenen. Ook in een politiek-bestuurlijke omgeving werk je goed samen en kom je tot duidelijke conclusies. Je bent een daadkrachtig persoon en hebt een overtuigende manier van communiceren. Bovendien ben je goed in plannen en organiseren.

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst verder praten over de functie? Bel of app met Ed Erdtsieck, Afdelingshoofd vergunningverlening, via 06-53918016. Hij staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zee en Delta (ZD)? Dit organisatieonderdeel beheert de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maakt zij het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgt ZD het kustbeheer van Nederland en wordt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd. Internationaal gezien is ZD dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar ZD voor staat. Dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werkt ZD proactief aan de ontwikkeling van gezamenlijke netwerken.

Kijkend naar de toekomst wordt er binnen ZD ingezet op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste wordt onder meer gedaan met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur.

Wind op Zee
Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Ook spelen afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een rol. Windenergie op zee is hierbij onmisbaar.

De rol van RWS
Vanuit het programma Windenergie op zee (rws.nl) gaat tegen 2023 RWS (beheerder van de Noordzee) 5 windparken helpen realiseren. Het kabinet heeft aangekondigd het succesvolle beleid van windenergie op zee door te willen zetten. In de periode 2024–2030 zal voor 7.000 megawatt aan windparken worden gebouwd verder weg op zee. Deze windparken zullen, samen met de andere windparken op zee, voldoende stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik. Voor een overzicht, zie Waar staan en komen de windparken op zee? - Wind op zee.

Rijkswaterstaat Zee en Delta werkt, als onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan het realiseren van de doelstelling in de Routekaart windenergie op zee 2030. De Noordzee valt onder onze verantwoordelijkheid en daarmee is Rijkswaterstaat ook verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en beheer van windenergie op de Noordzee. Rijkswaterstaat weegt bij het ontwikkelen van windparken op zee zorgvuldig de ecologische belangen af; het effect van de bouw en aanwezigheid van windparken op zee moet binnen de ecologische wettelijke voorwaarden blijven voor beschermde diersoorten in en rond zee. Ook doet Rijkswaterstaat onderzoek naar bijvoorbeeld de scheepvaartveiligheid in en rond de parken zodat er maatregelen genomen kunnen worden die de scheepvaartveiligheid bevorderen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ed Erdtsieck, afdelingshoofd Vergunningverlening

06-53918016

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Melanie Schussler, adviseur Werving en Selectie

06-51954244

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur handhaving Noordzee

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kwaliteitscoördinator tunnels

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Terneuzen of Goes
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker onderhoudsplanning wegen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Goes/Terneuzen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd