Adviseur Veilig Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur 24 maanden, in beginsel zonder mogelijkheid van verlenging*
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 januari
 • Vacaturenummer RCE/2023-055
 • Plaatsingsdatum 8 december 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een betere bescherming van ons cultureel erfgoed tijdens grootschalige crisis en calamiteiten, daar ga jij je sterk voor maken! Als adviseur Veilig erfgoed zorg je ervoor dat ons erfgoed in beeld is bij de Veiligheidsegio's bij grootschalige crisis en calamiteiten. En dat erfgoedbeheerders en -eigenaren zich voorbereiden.

Wat staat je te doen?
Als adviseur ga je aan de slag met het versterken van de samenwerking tussen de 25 Veiligheidsregio's en de erfgoedsector met behulp van een door jou opgesteld plan van aanpak. Die samenwerking is op dit moment niet vanzelfsprekend. Veiligheidsregio's en hulpdiensten worden nog onvoldoende voorzien van informatie over cultureel erfgoed in hun werkgebied, en hebben mede daardoor erfgoed vaak niet op het netvlies voorafgaand aan of tijdens een crisis of grootschalige calamiteit. Dan kan in het ergste geval er toe leiden dat erfgoed verloren gaat. Bekendheid over het aanwezige erfgoed in de regio is daarom van groot belang.

Er is ons veel aan gelegen dat eigenaren en beheerders van erfgoed goed zijn voorbereid op calamiteiten en crisis, dat de Veiligheidsregio’s cultureel erfgoed in hun risico- en crisisstructuur geborgd hebben, op zowel het bestuurlijke, beleidsmatige en het operationele niveau én dat ook op landelijk niveau cultureel erfgoed is opgenomen in het beleid van crisisbeheersing. Je onderzoekt daarvoor mogelijkheden voor een betere aansluiting en positionering van de erfgoedsector in de regionale en landelijke crisisbeheerstructuren. Je brengt processen en procedures in kaart die in werking treden voor, tijdens en na grootschalige calamiteiten en crisis, de actoren betrokken bij de risico- en crisisbeheersing, en de behoeften en verwachtingen van de diverse betrokken organisaties. Jouw inzet zit op het bestuurlijk en beleidsmatige niveau door te zorgen voor commitment van relevante ministeries, Veiligheidsregio’s en gemeenten, en borging in de crisisstructuren van de diverse overheden. De operationele inzet zit op het uitwerken van een verstevigde samenwerking, op het vergroten van bewustwording en het verduidelijken van handelingsperspectieven bij zowel de erfgoedsector als relevante hulpdiensten en crisispartijen. Je werkt samen met o.a. collega’s van de directie Erfgoed en Kunsten en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van OCW, de afdeling Strategie & Internationaal beleid, het RCE Incidententeam en de specialist Veilig erfgoed.

Naast het onderwerp bescherming van erfgoed tijdens crisis, denk je na over de positionering van brandveiligheid bij cultureel erfgoed. Brandpreventie, maar ook repressie van brand bij een erfgoedlocatie, vereist een specifieke aanpak.

Wat vragen we van je?

Je bent een adviseur die ruim kan denken, maar ook concrete stappen kan zetten die leiden tot het gewenste resultaat. Dat vereist strategisch handelen en schakelen op bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel niveau. Jij ondersteunt met jouw kennis en netwerk o.a. bij de opname van cultureel erfgoed in de risico- en crisisbeheersing van overheden. Je kunt zelfstandig opereren zonder uit het oog te verliezen dat je op cruciale momenten de juiste partijen en collega's erbij betrekt. Samenwerking is immers het sleutelwoord.

 • Je hebt een afgeronde master in een voor de functie relevante richting en beschikt over aantoonbare werkervaring in de erfgoedsector.
 • Je bent bekend met het thema brandveiligheid.
 • Je hebt een relevant netwerk binnen de erfgoedsector en bent bekend met de werkwijze van de veiligheidsregio's, gemeenten, brandweer en ministeries zoals Defensie en Veiligheid & Justitie.
 • Je bent iemand die verbindingen legt en gericht is op het aangaan van samenwerkingen. Daarbij ga je de uitdaging aan om diverse belangen en prioriteiten met elkaar te verenigen.
 • Je hebt ervaring met een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent communicatief sterk en je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken in Nederlands en Engels.

Wij werken voor Nederland en willen daarom ook graag een afspiegeling zijn voor onze diverse inwoners. We hechten veel waarde aan diversiteit op alle niveau's binnen de organisatie. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. We zijn benieuwd naar jou, je persoonlijke motivatie en je aanvulling op ons team.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 24 maanden, in beginsel zonder mogelijkheid van verlenging*
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

*Dit project kent een looptijd van drie jaar. In het geval van een vast dienstverband bij het Rijk kan deze periode worden volgemaakt. Na deze periode is mobiliteit noodzakelijk.
Voor kandidaten zonder vast dienstverband bij het Rijk geldt een contract voor bepaalde tijd van 24 maanden zonder mogelijkheid van verlenging.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.
 • Rijksmedewerkers hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.
 • Indien er kandidaten reageren die de van-werk-naar-werk-status hebben dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Indien er een geschikte kandidaat is gevonden, kan de vacature eerder gesloten worden.
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de afdeling Monumenten. Deze afdeling bestaat uit ongeveer 30 collega's met elk een eigen specialisme. De afdeling ontwikkelt expertise, deelt kennis en adviseert over gebouwd en groen erfgoed, materialen en technieken.
De afdeling draagt bij aan beleidsontwikkeling, kwaliteitszorg en het uitvoeren van wettelijke taken, ondersteunt het erfgoedonderwijs en verricht toeegpast onderzoek.
Je collega's hebben een netwerk in de wetenschap en in het erfgoedveld en kennen de materiële en immateriële waarde van ons erfgoed.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Onze opdracht is de erfgoedzorg in Nederland goed te laten functioneren, zodat cultureel erfgoed doorgegeven wordt aan volgende generaties. Om de toekomst een verleden te geven en het verleden een toekomst.

De RCE is een kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie van de minister van OCW. We voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit voor monumenten, archeologie, roerend erfgoed en landschap. Ook verstrekken we subsidies aan eigenaren van monumenten.

Onze specialistische erfgoedkennis ontwikkelen we op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Deze kennis ontsluiten we voor toepassing in de praktijk en voor het publiek. We adviseren rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en eigenaren van (rijks)monumenten en we werken samen met het brede erfgoedveld van marktpartijen tot vrijwilligersorganisaties.

De RCE is een professionele organisatie met een interessant werkveld, bevlogen collega's en een informele werksfeer.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Renate van Leijen, specialist Veilig Erfgoed

06 11364908

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tanja Schouten, personeelsadviseur

06 21700171

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business analist

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior communicatieadviseur

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

CIO Adviseur - Informatiehuishouding

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd