Adviseur Toezicht Natuur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 maart Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210118_11
 • Plaatsingsdatum 24 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De biodiversiteit wereldwijd staat onder druk. Grootschalige illegale houtkap is daar één van de oorzaken van. Invasieve exoten bedreigen inheemse dieren en planten en kunnen bepaalde ziektes verspreiden. Allemaal mondiale ontwikkelingen die samenkomen binnen het domein natuur van het team natuur en gewasbescherming. Het is een breed en internationaal terrein. Dit maakt dat we ons toezicht buitengewoon slim moeten vormgeven. Alleen dan kunnen we vanuit een stevige basis inspelen op deze dynamiek en impact hebben.

Ben jij een analytische denker die snel het krachtenveld analyseert en complexe problemen kan ontrafelen? Zie jij jezelf als een ontwikkelaar met een brede blik op biodiversiteit? Dan is deze functie als Adviseur Toezicht Natuur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Wat ga je doen?

De functie is tweeledig. Je hebt ten eerste een regelbeheersingsrol voor de domeinen natuur en gewasbescherming. Je stimuleert verbetering en vernieuwing door onder meer het stroomlijnen en transparant maken van handhaving. Je geeft het in- èn overzicht over de van toepassing zijnde regels, de naleving en de handhaving. Uiteraard monitor je de voortgang van resultaten. De resultaten bespreek je intern met inspecteurs en andere collega’s en je initieert verbeteringen. Je doorziet wat er aan de hand is, wat het effect daarvan is en je onderneemt actie. Je verbetert inzicht in risico’s en zorgt voor een vergroting van de naleving door nieuwe manieren te implementeren om deze risico’s beter te beheersen. Je zorgt voor het publiek toegankelijk maken van de resultaten van ons toezicht. Ook ben je aanspreekpunt voor collega’s met inhoudelijke vragen. Je zorgt voor kennisopbouw en overdracht binnen het domein.

Tegelijk ben je voor een aantal onderwerpen binnen het domein natuur het eerste aanspreekpunt voor de organisatie. Het domein natuur is een breed domein dat varieert van het tegengaan van illegale houtkap, beschermde dieren en planten, invasieve exoten, tot aan toezicht op dierentuinen, de bestrijding van de tijgermug en het toezicht op het Nagoya protocol. Een werkveld met een nationaal en mondiaal karakter. Jij beantwoordt kennisvragen van inspecteurs, kamervragen en houdt jezelf constant op de hoogte van recente ontwikkelingen. Je bouwt aan een relevant netwerk en zoekt het netwerk op. Je bent continu bezig te onderzoeken wat er gebeurt binnen jouw expertisegebieden en hoe we er als NVWA voor kunnen zorgen dat de bescherming van biodiversiteit vergroot wordt. Dit doe je door inzicht te genereren in de data, risico’s aan het licht te brengen en innovatieve oplossingen te bedenken om deze risico’s te borgen. Je denkt buiten de kaders en de gebaande banen om bij te dragen aan impactvol handhaven. Je zet projecten op om jouw ideeën vorm te geven en ziet toe op de voortgang.

Naar buiten toe ben je het boegbeeld van de NVWA. Je treedt op als inhoudelijk contactpersoon voor de  ministeries van LNV en VWS, collega-inspectiediensten, Europese netwerken, voorlichtings- en onderzoeksinstituten en brancheorganisaties. Daarnaast draag je bij aan het jaarplannen voor het domein natuur.

Waar kom je terecht?

Je komt te werken op de afdeling Expertise in het team Expertise Natuur en Gewasbescherming.

Functie-eisen

Je bent in staat om binnen korte termijn met een praktisch, realistisch en uitvoerbaar plan te komen dat leidt tot een gewenst einddoel. Daarbij neem je het internationale spelersveld, de beleidsdoelen en je kennis van toezicht en gedrag mee in de aanpak. Je bent in staat om je eigen koers uit te stippelen en deze vast te houden, ook met tegenwind. Je organiseert je werk zelfstandig maar betrekt wel je teamleden bij de dossiers. Je hebt bestuurlijke en organisatiesensitiviteit.

Je hebt een internationaal netwerk en opereert makkelijk binnen diverse gremia. Je kunt goed feedback geven en ontvangen. Je hebt in- èn overzicht in wat er in de praktijk nodig is om aan strategische doelstellingen te voldoen. Daarnaast heb je een vlotte pen en vind je het leuk om op beleidsniveau zaken uit te werken.

Je bent een teamspeler, maar durft ook eigen onderbouwde standpunten in te nemen. Die toetst je met je collega’s en je leidinggevende. Je bent omgevingsbewust, signaleert kansen en bedreigingen voor werkprocessen en speelt daarop in. Je hebt geen angst om nieuwe werkterreinen te ontginnen.

Je bent doortastend, creatief en hebt overtuigingskracht.

Daarnaast heb je:

 • Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur in de richting natuur.
 • Juridische- en inhoudelijke kennis van een of meerdere dossiers op het domein (illegale houtkap, Cites, invasieve exoten, exotische muggen, Nagoya Protocol, dierenwelzijn).
 • Affiniteit met gedragsbeïnvloeding en de inzet van technieken in het toezicht.
 • Ervaring of affiniteit met (toezichts-) innovatie en ontwikkeling.
 • Aantoonbare ervaring met complexe dossiers en het behalen van resultaten.
 • Ervaring met projectmatig werken.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, maar is een pré.
 • Een internationaal netwerk is een pré.
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties

 • Analyseren
 • Flexibel en improviseren
 • Overtuigingskracht
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Resultaat gericht werken
 • Plannen en organiseren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • We kunnen je sollicitatie alleen in behandeling nemen, wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Na de sluitingsdatum kunnen we je sollicitatie helaas niet meer in behandeling nemen.
 • Geef duidelijk in je CV aan dat je aan de gevraagde opleiding(en) voldoet, zoals omschreven in de functie-eisen.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij de IOD, dan is een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, met als resultaat een verklaring van geen bezwaar, een vaste eis voor aanstelling in deze functie.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Expertise is de kennisruggengraat van de NVWA. De medewerkers binnen de afdeling Expertise ontwikkelen, ontsluiten, borgen en delen de kennis die nodig is voor het toezicht op de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten en de handhaving van de natuurwetgeving. Wij zorgen ervoor dat NVWA-medewerkers en beleidsmakers over de juiste kennis op het juiste moment beschikken, zodat het toezicht en beleid effectief ingericht kan worden. We leveren op transparante wijze kwalitatief hoogstaande informatieproducten, die inzicht geven in de naleving van onze onder-toezicht-gestelden.

De afdeling Expertise werkt nauw samen met de afdeling Uitvoering, andere toezichthouders en neemt deel aan Brusselse gremia. Als spreekbuis van de gezaghebbende autoriteit verbinden we de buiten- met de binnenwereld en signaleren we risico’s intern en extern. Onze kennis halen we uit data van interne- en externe bronnen, gesprekken met departementen, EU, bedrijven /branches, (intern)nationale keuringsinstanties en belangenorganisaties. We werken, waar mogelijk, risicogericht, zodat we de capaciteit daar inzetten waar de risico’s het grootst zijn.

Binnen de afdeling Expertise werk je binnen het domein natuur in een klein team met betrokken en bevlogen vakinhoudelijke mensen. Ieder is expert op zijn/haar vakgebied, maar we kunnen elkaar onderling vervangen. Samen werken we aan het bereiken van effecten in toezicht en naleving die bijdragen aan de lange termijn beleidsdoelen, gericht op behoud en versterking van biodiversiteit.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E.A.E.M. (Esther) van Beurden, Manager Expertise Natuur en Gewasbescherming

06-15138935

Mevrouw M. (Meriam) Wortel, Coördinerend Specialistisch Inspecteur

06-18309407

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business-/Informatieanalist

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Productmanager

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

IV-portfoliomanager

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)