Adviseur selectie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €2.899 - €4.001
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 8 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 529801
 • Plaatsingsdatum 23 november 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij Defensie betekent werken aan vrede en veiligheid. En werken met mensen. Vooral in de rol van adviseur selectie. Jij vervult die rol bij de afdeling Selectie en Keuring van het Dienstencentrum Personeelslogistiek in Amsterdam. Met jouw kennis en ervaring lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het personeel bij onze krijgsmacht.

Als adviseur selectie kun je als geen ander achterhalen wat mensen bezighoudt en waar ze voor staan. Jij denkt niet alleen mensen te kunnen lezen, je brengt dat ook in de praktijk bij het uitvoeren van jouw hoofdtaak: het voeren van selectiegesprekken met sollicitanten voor een militaire functie. Hiervoor krijg je een interne opleiding van zes weken.

Daarnaast werk je aan projecten. Het gaat dan om projecten die de kwaliteit van de selectieprocedures bevorderen en verbeteren. Vanzelfsprekend werk je daar niet alleen aan; je werkt samen met militairen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DC PL) maakt deel uit van de divisie Personeel en Organisatie, onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando.

Onze hoofdtaken zijn het zorgen voor goed en voldoende personeel bij Defensie en het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe baan bij het einde van hun dienstverband.

Wij helpen jaarlijks ruim vierduizend talenten aan een uitdagende en zinvolle baan bij Defensie. Dat begint met meer dan vijf miljoen bezoekers aan de website www.werkenbijdefensie.nl en bijna tienduizend kandidaten die zich inschrijven voor voorlichtingen. Er vinden meer dan zevenduizend psychologische gesprekken en tussen de vier- en vijfduizend medische keuringen plaats. Maar wij helpen ook elk jaar bijna vierhonderd collega’s aan een baan buiten de organisatie.

Bij ons draait alles om een tevreden klant en een gemotiveerde kandidaat. Dat vraagt om een integrale aanpak, waarbij we alle expertise op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, samenwerking met het civiel onderwijs, selectie en keuring, organisatie en personeelsplanning, en employability bundelen. Op die manier kunnen we de kandidaat optimaal begeleiden. Maatwerk en flexibiliteit zijn daarbij essentieel. Vanuit diezelfde visie voeren wij de regie op de in-, door- en uitstroom van mensen. Om daarin succesvol te zijn, investeren we voortdurend in de expertiseontwikkeling van collega’s en in de relatie met de (maatschappelijke) partners.

‘Het DC PL beweegt talent voor Defensie’ is onze missie. Onze visie? Vroegtijdig mensen vinden, binden, boeien en laten groeien.

Afdeling Selectie en Keuring, sectie Selectie
Je voert je werkzaamheden uit binnen de sectie Selectie van de afdeling Selectie en Keuring van het Dienstencentrum Personeelslogistiek. Wij houden ons bezig met in-, door- en uitstroomaangelegenheden, personele gereedstelling, opleiding en training, en reservistenkwesties. Ook adviseren en faciliteren we het (naast)hogere niveau en de defensieonderdelen als het gaat over beleids-, plannings- en begrotingsprocessen op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. Daarmee hebben we een brugfunctie tussen de (burger)maatschappij en de defensieorganisatie.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Drs. J.F. van Haeff, WRN Senior Adviseur Selectie

088-95 61 117

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A.M.J. Buitink, P&O Adviseur

06-82 61 25 14

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Bedrijfsplanning

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Formatieboekhouding

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Informatiehuishouding

Defensie, DMO
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd