Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer SG 23-06
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Goede uitvoering vraagt om goed beleid. Als adviseur van de secretaris-generaal informeer en adviseer je de ambtelijke en politieke top over de Belastingdienst, Douane en Toeslagen om goede uitvoering mogelijk te maken. Dit doe je niet alleen; dagelijks werk je daartoe samen met collega’s binnen én buiten het departement.” – Veerle Voermans, senior adviseur.

Als adviseur bij de afdeling Eigenaarsadvisering ben je de ogen en oren van de secretaris-generaal (SG) in zijn rol als eigenaar van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. In jouw rol help je de SG om keuzes te maken die bijdragen aan een stabiele en toekomstbestendige uitvoering door deze organisaties. Je signaleert vroegtijdig ontwikkelingen die impact kunnen hebben op het werk van deze uitvoeringsorganisaties. Dat is belangrijk, want alle burgers en elk Nederlands bedrijf komt met deze organisaties in aanraking. Dat stelt hoge eisen aan de continuïteit en betrouwbaarheid van de uitvoering.

Het werk als adviseur bij Eigenaarsadvisering richt zich voornamelijk op de Belastingdienst, de Douane en Toeslagen. Je bent samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor het vormgeven en invullen van de rol van de eigenaar. De ene keer is dat een stevige inhoudelijke rol, de andere keer een meer coördinerende. Soms ben je kritisch op de uitvoering, op andere momenten maak je je juist sterk voor de uitvoeringsorganisaties. In ieder geval ben je altijd een deskundig adviseur. Daartoe onderhoud je doorlopend contact met de organisaties waar jij een regierol voor vervult en ben je inhoudelijke sparringpartner voor zowel de collega’s in de uitvoering als je collega’s op het beleidsdepartement. Je bent goed op de hoogte van wat er speelt bij de uitvoering en in staat om signalen tijdig op te pakken en initiatief te nemen. Op basis van je deskundigheid weeg je (tegenstrijdige) belangen en adviseer je de SG gevraagd en ongevraagd. Bijvoorbeeld over de uitvoering van de Kamerbrief ‘Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland’, of de verkenningen naar een uitvoerder van de nieuw vorm te geven kinderopvangtoeslag. Of over de prioriteiten die de Belastingdienst als uitvoeringsorganisatie soms in haar taken moet stellen. Kortom, jouw advies doet ertoe!

Je krijgt in deze functie te maken met soms tegenstrijdige belangen. Jij laat je daardoor niet afschrikken, je durft je stem te laten horen en ook een eigen visie te vormen. Je neemt anderen zowel mondeling als schriftelijk mee in jouw advies. Dit alles in een omgeving die wordt geleid door de alledaagse politieke actualiteit. Je overlegt met de collega’s van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane en het directoraat-generaal Fiscale Zaken. Ook leg je voor jouw advisering contact met collega’s over bijvoorbeeld personeel, ICT en/of bedrijfsvoering.

Je werkt in een prettig en collegiaal team van tien collega’s met wie je spart, waarin je kritisch durft te zijn én je werkplezier beleeft. We denken graag met elkaar mee en staan altijd klaar om elkaar te ondersteunen waar nodig. Eenmaal in ons team stellen wij met jou een werkpakket samen, waarbij we ook rekening houden met jouw persoonlijke behoeften en competenties.

Meer weten over wat de rol van Adviseur Secretaris-Generaal inhoudt? Neem gerust contact op met Thijmen Julien (Senior Adviseur), 06-50180219 of met Eva Schuurman (clustercoördinator), 06-50158727. Zij vertellen je graag meer!

 • Je beschikt over wo-niveau en werkervaring bijvoorbeeld opgedaan bij een ander ministerie, adviesbureau, IT-dienstverlener.
 • Je bent een teamspeler en in staat verbinding te zoeken met collega’s binnen en buiten je team.
 • Je hebt (ruime) ervaring als adviseur of beleidsmedewerker in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent analytisch sterk en legt makkelijk verbanden tussen inhoud en proces.
 • Je durft mensen tegen te spreken, ook als het gaat om de ambtelijke top.
 • Je schakelt makkelijk tussen strategische en analytische onderwerpen en praktische klussen.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 13 februari.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
 • Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Afdeling Eigenaarsadvisering
Goed beleid vraagt om een goede uitvoering. Zeker als het gaat om de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën, zoals de Belastingdienst, Domeinen Roerende Zaken, de Auditdienst Rijk en zelfstandig bestuursorganen als de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Waarderingskamer. De afdeling Eigenaarsadvisering adviseert de secretaris-generaal als eigenaar van uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. Het eigenaarsperspectief bestaat vooral uit de continuïteit (langetermijndoelstellingen) en doelmatigheid. Denk daarbij aan onderwerpen zoals sturing op personeelsplanning, ICT-portfolio en cultuur. Dit met het oog op de langetermijnkoers van de organisaties. Collega’s binnen het ministerie typeren de afdeling Eigenaarsadvisering als gezellig, collegiaal en doelgericht.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) inspecteur/adviseur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd